بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نحوه استفاده از مکمل های غذایی بیوتین

روده در معرض بیوتین از منابع اندکی قرار می‌گیرد: رژیم غذایی، مکمل‏های بیوتین و بیوتین سنتز شده توسط باکتری‏ها ی روده بزرگ. بیوتین رژیم غذایی در اشکال آزاد و متصل به پروتئین وجود دارد.


بیوتین متصل به پروتیئن توسط پروتئازها و پپتیدازها به الیگوپپتیدهای حاوی بیوتین و بیوسیتین (اپسیلون - N - بیوتینیل-L- لیزین) هضم می‏گردد. الیگوپیتیدهای حاوی بیوسیتین و بیوتین از طریق آنزیم بیوتینیداز به بیوتین تبدیل می‌گردند. بیوتین – هم بیوتین مشتق از رژیم غذایی و هم مکمل بیوتین– با کفایت از روده‌ی کوچک جذب می‏گردد.

به نظر می‌رسد در دوزهای بیوتین مشتق از غذا، بیوتین توسط یک حامل وابسته به سدیم، به انتروسیت‏ها منتقل می‏گردد. در دوزهای بالاتر بیوتین، جذب توسط انتشار غیر فعال رخ می‏دهد. جذب بیوتینی که توسط میکروفلور کولون تولید شده است، توسط یک فرآیند وابسته به حامل در بخش پراکسیمال روده‌ی بزرگ رخ می‌دهد.


بیوتین از طریق گردش خون وریدی به کبد و توسط گردش خون سیستمیک به سایر بافت‏های بدن منتقل می‏گردد. به نظر می‌رسد بیوتین در سرم هم به شکل متصل و هم غیر متصل منتقل می‌شود. دریافت بیوتین توسط سلول‏ها توسط هر دو فرآیند حمل وابسته به سدیم و انتشار غیرفعال انجام می‌شود.


انتقال بیوتین از سد خونی - مغزی توسط یک مکانیسم انتقال اشباع پذیر انجام می‌شود. انتقال بیوتین از جفت توسط یک فرآیند غیر فعال رخ می‌دهد. در داخل سلول‏ها، کربوکسیلازها (پیروات کربوکسیلاز، استیل - CoA کربوکسیلاز، 3- متیل کروتونیل- CoA کربوکسیلاز، پروپیونیل- CoA کربوکسیلاز) از طریق‏ هولوکربوکسیلاز سنتتاز، بیوتین دار می‏گردند.

بیوتین و آپوکربوکسیلازها سوبستراها می‌باشد. همچنین ATP و منیزیم در این واکنش شرکت می‌کنند. بیوتین از‏هولوکربوکسیلازها توسط فعالیت آنزیم‏های پروتئولیتیک و بیوتینیداز بازگردش می‌شود.

بیوتین به شماری از متابولیت‏های مختلف شامل بیس نوربیوتین، بیوتین سولفوکسید، بیوتین سولفون، بیس نور بیوتین متیل کتون و تترا نوربیوتین -1- سولفوکسید کاتابولیزه می‏گردد. بیوتین در ادرار به صورت بیوتین، بیس نور بیوتین، بیوتین سولفوکسید، بیوتین سولفون، بیس نور بیوتین متیل کتون و تترا نور بیوتین -
1- سولفوکسید ترشح می‏گردد.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی بیوتین
بیوتین جهت درمان خطاهای نوزادی متابولیسم وابسته به بیوتین، کمبود‏ هولوکربوکسیلاز سنتتاز و کمبود بیوتینیداز استفاه می‌شود. کمبود‏ هولوکربوکسیلاز شایع‌ترین علت کمبود نوزادی کربوکسیلاز چندگانه می‌باشد.
کمبود بیوتینیداز شایع‌ترین علت کمبود دیرهنگام کربوکسیلاز چند گانه است.


مطالعات اخیر آشکار ساختند که حتی کمبود مرزی بیوتین در بسیاری از پستانداران تراتوژن است. این نگرانی به ویژه از زمانی آغاز شد که داده‏های کنونی همچنین نشان دادند که کمبود مرزی بیوتین در تعداد قابل توجهی از زنان باردار مشاهده می‌شود. هنوز بسیار زود است که مکمل‏ یاری وسیع بیوتین در طول بارداری توصیه شود، اما استفاده از این ویتامین ممکن است در بعضی از زنان بارداری که پزشک آنها استفاده از آن را توصیه کرده است، کاربرد داشته‏ باشد.

شواهد بسیار ابتدایی وجود دارد که مکمل بیوتین ممکن است متابولیسم مختل گلوکز را بهبود بخشیده و بنابراین در مواردی از دیابت کمک کننده باشد. همچنین ممکن است در بعضی از افراد تحت تغذیه کامل وریدی و درافراد دارای ناخن‏های شکننده کاربرد داشته باشد.

شواهدی وجود دارد که بیوتین می‏تواند اثرات مطلوبی بر روی چربی‌ها داشته باشد. این ویتامین نمی‌تواند رشد موها را باز گرداند مگر در موارد کمبود بیوتین. همچنین قادر نیست موی سفید شده را به رنگ طبیعی باز گرداند. شواهدی وجود دارد که این ویتامین ممکن است در بهبود سندرم موهای غیر قابل شانه زدن یک اختلال نادرکه در کودکان مشاهده می‌شود، مفید باشد. هیچ مدرکی وجود ندارد که بیوتین، قدرت انجام ورزش را بهبود می‌بخشد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی بیوتین
بیوتین در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بیوتین منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی بیوتین

زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست ازمصرف دوزهای مکمل بیوتین بالاتر از میزان دریافت کافی (AI) توصیه شده توسط بورد غذا و تغذیه اجتناب نمایند، مگر اینک دوزهای بالاتر توسط پزشک تجویز گردد. AIs،30 میکروگرم در روز برای زنان باردار و 35 میکروگرم در روز برای مادران شیرده می‌باشد.
استفاده از بیوتین برای درمان اختلالات مرتبط با بیوتین نیاز به نظارت پزشکی دارد.

عوارض جانبی مکمل های غذایی بیوتین
 هیچ گزارشی از عوارض جانبی مرتبط با مکمل بیوتین درمقالات وجود ندارد.

تداخلات مکمل های غذایی بیوتین
داروها
Antibiotics: ممکن است استفاه از آنتی بیوتیک‏ها میزان بیوتین تولید شده توسط میکروفلور روده‌ی بزرگ را کاهش دهد.
Anticonvulsants (cabamazepine, phenytoin, Phenobarbital, primidone): کاربامازپین، فنی توئین وفنوباربیتال می‏توانند متابولیسم بیوتین را تشدید نمایند و ممکن است سبب کاهش میزان بیوتین شوند. مصرف طولانی مدت کاربامازپین، فنی توئین، فنوباربیتال و پریمیدون موجب کاهش غلظت‏ پلاسمایی بیوتین می‌شود.
مکمل‌های غذایی
پنتوتنیک اسید: دوزهای بالای پنتوتنیک اسید ممکن است جذب بیوتین تولید شده توسط میکروفلور روده‌ی بزرگ را مهار نماید. به نظر می‌رسد پنتوتنیک اسید و بیوتین از حامل جذبی مشابهی در سلول‌های کولون استفاده می‌کنند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی بیوتین

بیوتین در محصولات مولتی ویتامین و مولتی ویتامین / مولتی مینرال و همچنین در محصولات منفرد در دسترس است. در محصولات منفرد، بیوتین به صورت مکیدنی، قرص و کپسول در دسترس است.

تعداد کمی از فرمول‌های ویتامین / مینرال ویژه دوران بارداری حاوی بیوتین می‌باشد که به طور معمول دارای دوز بیوتین حدود 30 میکروگرم روزانه هستند. بیوتین در بسیاری ازمحصولات ترکیبی در دوزهای 30 تا 60 میکروگرم روزانه وجود دارد. دریافت بیوتین از 30 تا 1000 میکروگرم در روز متغیر است.


مقادیر دریافت بهینه بیوتین ناشناخته است. افرادی که تحت همودیالیز، دیالیز صفاقی هستند یا کسانی که دارای اختلالات ژنتیکی آنزیم‏های وابسته به بیوتین ازقبیل کمبود بیوتینیداز می‌باشد، نیاز بیشتری به بیوتین دارند. احتمالا وضعیت‏های دیگری از این قبیل وجود دارد.


DV (ارزش روزانه) برای بیوتین، که برای تعیین درصد ارزش روزانه ماده مغذی بر روی برچسب مکمل‌های غذایی و غذاها به کار می‌رود، 300 میکروگرم می‌باشد. این مقدار بر اساس RDA آمریکا برای بیوتین است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد