بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا شما نیاز به مکمل های غذایی بیوتین دارید؟

عملکرد مکمل های غذایی بیوتین
بیوتین برای درمان خطاهای نوزادی متابولیسم مرتبط با بیوتین استفاده می‌شود. این ویتامین دارای فعالیت تنظیم کننده تحمل گلوکز می‌باشد. همچنین ممکن است در بهبود ناخن‏های شکننده و سندرم موهای غیر قابل شانه زدن نقش داشته ‏باشد. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که ممکن است دارای فعالیت آنتی‏اکسیدانی باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی بیوتین
هولوکربوکسیلاز سنتتاز، بیوتین دار شدن چهار کربوکسیلاز وابسته به بیوتین در انسان را کاتالیز می‌نماید. کمبود‏ هالوکربوکسیلاز سنتتازشایع‌ترین علت کمبود کربوکسیلاز چند گانه نوزادی می‌باشد. بیوتینیداز بازگردش بیوتین را در بین دیگر واکنش‏ها کاتالیز می‌نماید.

کمبود بیوتینیداز شایع‌ترین علت کمبود دیرهنگام کربوکسیلاز چندگانه می‌باشد. غلظت‏های بیوتین سلولی بالاتر از حد طبیعی برای فعال شدن‏ هالوکربوکسیلاز سنتتاز جهش یافته و آنزیم‏های بیوتیندار مورد نیازهستند. بیوتین به آنزیم‏های جهش یافته به قدرت آنزیم‏های جهش نیافته متصل نمی‌گردد و بنایراین مقادیر بالاتری از بیوتین برای فعالیت آنها لازم است. همچنین ممکن است بیوتین درتنظیم رونویسی ‏هالوکربوکسیلاز سنتتاز نقش داشته باشد.


مشخص شده است که مکمل‏ بیوتین در مدل موش دیابتی، تحمل گلوکز را بهبود بخشیده و مقاومت به انسولین کاهش می‌دهد. همچنین مشاهده شده است که بیان گلوکوکیناز کبدی را هم در سطح رونویسی و هم در سطح ترجمه در محیط کشت سلولی تحت تاثیر قرار می‏دهد.

اخیرا نشان داده شده است که بیوتین بر فعالیت گلوکوکیناز جزایر پانکراس و بیان و ترشح انسولین در سلول‏های جزایر رت کشت داده شده موثر می‌باشد. گلوکوکیناز نقش تنظیمی مرکزی در متابولیسم گلوکز دارد. نتایج مطالعات بالا نشان می‌دهند که تجویز مکمل بیوتین ممکن است متابولیسم و/ یا استفاده از گلوکز را در افراد مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 بهبود بخشد.

مطالعات بالینی در این زمینه مورد نیاز است. چندین مطالعه نشان دادند که دوزهای بالای بیوتین در بهبود ناخن‏های شکننده در خانم‌ها کمک کننده است. عقیده‌ی استفاده از بیوتین برای این اختلال از یافتن تغییرات پاتولوژیک در اسب‏ها و خوک‏ها که با بیوتین خوراکی درمان شدند، به دست آمد. مکانیسم احتمالی بیوتین در بهبود ناخن‏های شکننده ناشناخته است. کمبود بیوتین سبب تغییرات پوستی می‌شود، با این حال افراد مطالعه شده کمبود بیوتین نداشتند.


سندرم موهای غیر قابل شانه زدن نیز که به عنوان موهای Span- glass و cheveux incoiffables نیز شناخته می‌شود، یک اختلال مادرزادی نادر می‌باشد. این اختلال با رشد طولی تنه‌ی مو مشخص می‏گردد که منجر به برش عرضی مثلثی می‌شود. گزارشی وجود دارد که بیوتین سبب معکوس کردن پوسته ریزی، ریزش مو، شکنندگی مو و عدم قابلیت شانه زدن در یک پسر دوساله مبتلا به این سندرم می‌شود.

مو حتی پس از یک سال قابل شانه زدن می‌ماند. مکانیسم عمل بیوتین در این اختلال ناشناخته است.احتمالا برخی از موارد سندرم موهای غیر قابل شانه زدن مرتبط با بیوتین است. سندرم موهای غیر قابل شانه زدن نباید با کولیکس (cowlicks) منطقه‌ای مو که شانه نمی‌شود، اشتباه گرفته شود.


کولیکس (cowlicks) سندرم موهای غیر قابل شانه زدن نمی‌باشد و هیچ مدرکی که بیوتین دارای اثری بر روی کولیکس باشد وجود ندارد.
مشخص شده است که بیوتین تولید گونه‏های اکسیژن فعال از جمله آنیون‏های سوپراکسید توسط نوتروفیل‏ها در شرایط in vitro را مهار می‌نماید. مکانیسم این اثر آنتی‏اکسیدانی ناشناخته است. به نظر نمی‌رسد که بیوتین آنیون‏های سوپراکسید را پاکسازی نماید.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بیوتین

روده در معرض بیوتین از منابع اندکی قرار می‌گیرد: رژیم غذایی، مکمل‏های بیوتین و بیوتین سنتز شده توسط باکتری‏ها ی روده بزرگ. بیوتین رژیم غذایی در اشکال آزاد و متصل به پروتئین وجود دارد.


بیوتین متصل به پروتیئن توسط پروتئازها و پپتیدازها به الیگوپپتیدهای حاوی بیوتین و بیوسیتین (اپسیلون - N - بیوتینیل-L- لیزین) هضم می‏گردد. الیگوپیتیدهای حاوی بیوسیتین و بیوتین از طریق آنزیم بیوتینیداز به بیوتین تبدیل می‌گردند. بیوتین – هم بیوتین مشتق از رژیم غذایی و هم مکمل بیوتین– با کفایت از روده‌ی کوچک جذب می‏گردد.

به نظر می‌رسد در دوزهای بیوتین مشتق از غذا، بیوتین توسط یک حامل وابسته به سدیم، به انتروسیت‏ها منتقل می‏گردد. در دوزهای بالاتر بیوتین، جذب توسط انتشار غیر فعال رخ می‏دهد. جذب بیوتینی که توسط میکروفلور کولون تولید شده است، توسط یک فرآیند وابسته به حامل در بخش پراکسیمال روده‌ی بزرگ رخ می‌دهد.


بیوتین از طریق گردش خون وریدی به کبد و توسط گردش خون سیستمیک به سایر بافت‏های بدن منتقل می‏گردد. به نظر می‌رسد بیوتین در سرم هم به شکل متصل و هم غیر متصل منتقل می‌شود. دریافت بیوتین توسط سلول‏ها توسط هر دو فرآیند حمل وابسته به سدیم و انتشار غیرفعال انجام می‌شود.


انتقال بیوتین از سد خونی - مغزی توسط یک مکانیسم انتقال اشباع پذیر انجام می‌شود. انتقال بیوتین از جفت توسط یک فرآیند غیر فعال رخ می‌دهد. در داخل سلول‏ها، کربوکسیلازها (پیروات کربوکسیلاز، استیل - CoA کربوکسیلاز، 3- متیل کروتونیل- CoA کربوکسیلاز، پروپیونیل- CoA کربوکسیلاز) از طریق‏ هولوکربوکسیلاز سنتتاز، بیوتین دار می‏گردند.

بیوتین و آپوکربوکسیلازها سوبستراها می‌باشد. همچنین ATP و منیزیم در این واکنش شرکت می‌کنند. بیوتین از‏هولوکربوکسیلازها توسط فعالیت آنزیم‏های پروتئولیتیک و بیوتینیداز بازگردش می‌شود.

بیوتین به شماری از متابولیت‏های مختلف شامل بیس نوربیوتین، بیوتین سولفوکسید، بیوتین سولفون، بیس نور بیوتین متیل کتون و تترا نوربیوتین -1- سولفوکسید کاتابولیزه می‏گردد. بیوتین در ادرار به صورت بیوتین، بیس نور بیوتین، بیوتین سولفوکسید، بیوتین سولفون، بیس نور بیوتین متیل کتون و تترا نور بیوتین -1- سولفوکسید ترشح می‏گردد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد