بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذاییبیوکانین A را دقیق تر بشناسید

بیوکانین A (BCA) متعلق به کلاس ایزوفلاوون فلاونوئیدها می‌باشد. همچنین به عنوان یک فیتواستروژن طبقه‌بندی می‌شود زیرا یک جزء غیراستروئیدی مشتق شده از گیاه است که دارای فعالیت بیولوژیک شبه استروژنی می‌باشد.

مشاهده شده است که بیوکانین A دارای فعالیت استروژنی ضعیف است.
بیوکانین A در بقولات مشخصی، به خصوص شبدر قرمز یا Trifolium pratense یافت می‌شود. شبدر قرمز علاوه بر بیوکانین A، حاوی ایزوفلاوون جنیستئین ودایدزئین و فورمونونتین (متوکسی دایدزئین) می‌باشد.

این ایزوفلاوون‏ها در شبدر قرمز به صورت گلیکوزید وجود دارند. با این حال، زمانی که برگ‏ها در طی استخراج ایزو فلاوون شبدر قرمز ساییده می‌شوند، گلیکوز ید‏ها تحت هیدرولیز آنزیمی قرار گرفته و فرآورده‏ی نهایی به طور عمده حاوی آگلیکون‏ها می‌باشد.


بیوکانین A یک ماده‌ی جامد است که در آب نامحلول می‌باشد. فرمول مولکولی آن C16H12O5 است. این ماده 4- متیل اتر جنیستئین می‌باشد. همچنین بیوکانین A به عنوان 5، 7- دی هیدروکسی 4- متوکسی ایزوفلاوون و 5، 7- دی هیدروکسی - 4- متوکسی-3- (4-هیدروکسی فنیل)- 4H- 1- بنزو پیران - 4- one شناخته می‌شود.

عملکرد مکمل های غذاییبیوکانین A
بیوکانین A دارای فعالیت استروژنی است. همچنین ممکن است دارای فعالیت‏ها ی آنتی‏اکسیدانی، ضد سرطانی، آنتی آتروژنیک و ضد پوکی استخوان باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذاییبیوکانین A
بیوکانین A دارای فعالیت ضعیف استروژنی در بررسی‌های in vitro و in vivo می‌باشد.
از نظر ساختاری، انتظار می‌رود که بیوکانین A قادر به پاکسازی گونه‏های اکسیژن فعال و مهار پراکسیداسیون لیپید ‏باشد. با این حال، مطالعات اندکی این امر را نشان می‌دهند.
مطالعات کشت سلولی و حیوانی نشان می‌دهند که بیوکانین A دارای فعالیت ضد سرطانی است.
مشخص شده است که بیوکانین A در بعضی از مدل‏های حیوانی دارای کاهش دهنده لیپید بوده است. مکانیسم این اثر احتمالی، همچنین مکانیسم اثر آنتی آتروژنیک، نامشخص است.
در مقایسه با سایر ایزوفلاوون‌ها از قبیل جنیستئین و دایدزئین، ممکن است انتظار رود بیوکانین A دارای فعالیت احتمالی ضد پوکی استخوان باشد. این امر ناشی از فعالیت ضعیف استروژنی این ماده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد