بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی بتا- سیتوسترول

بتا- سیتوسترول فراوان‌ترین فیتواسترول در رژیم غذایی است (فیتواسترول ‏ها راببینید.) این ماده همچنین به طور گسترده در گیاهان توزیع یافته است و در انواع گیاهان از قبیل Serenoa repens (نخل اره ای) و Cucurbita pepo (دانه کدو حلوایی) وPygeum africanum یافت می‌شود.

این سه گیاه در درمان گیاهی‏هایپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH) به کار می‌روند. عقیده بر این است که بتا- سیتوسترول در فواید احتمالی این گیاهان در BPH نقش دارد. بتا - سیتوسترول به عنوان یک دارو در اروپا برای BPH استفاده می‌شود.


از نظر شیمیایی بتا- سیترسترول بسیار نزدیک به کلسترول است. این ماده از کلسترول توسط حضور یک گروه اتیل در مکان کربن 24 زنجیره جانبی متمایز می‏گردد. همچنین به عنوان (3بتا) – استیگماست- 5 - اِن -3 - اُل؛ 22:23 دی هیدروستیگماسترول ; آلفا دی هیدروفوکوسترول؛ دلتا 5- استیگماستن- 3بتا- اُل؛ 24بتا - اتیل - دلتا 5 - کلستن - 3 بتا – اُل؛ آلفا- فیتوسترول ؛ کینکول ؛ کوپرئول ؛ رامنول؛ کوئبراکول و سیتوسترین شناخته می‌شود.

بتا سیتوسترول به شدت در محیط آبی غیر محلول است و در محیط لیپیدی به طور ضعیف حل می‌شود. مشخص شده است که در طبیعت در اشکال استری و گلیکوزیدی، هر دو شکل نسبت به خود بتا - سیتوسترول محلول ترند.

عملکرد مکمل های غذایی بتا- سیتوسترول
بتا - سیتوسترول دارای فعالیت‏هایی در ارتقای سلامت پروستات می‌باشد. همچنین دارای خاصیت کاهش کلسترول است.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی بتا- سیتوسترول
فیتوسترول‏ها را برای بحث کلسترول ببینید.
مکانیسم اثر احتمالی این ماده در ارتقای سلامت پروستات ناشناخته است.

در یک گزارش، مشخص شد که بتا - سیتوسترول، سیکل اسفنگومیلین را فعال ساخته و آپوپتوز را در سلول‏های سرطانی پروستات انسان LNCaP در شرایطin vitro القا می‌نماید. همچنین گزارشاتی نشان داده‌اند که این ماده فعالیت ضد التهابی در پروستات دارد.

فارما کوکینتیک مکمل های غذایی بتا- سیتوسترول

حدود 5% از یک دوز دریافت شده‌ی مکمل بتا - سیتوسترول از مجرای گوارشی جذب شده وتوسط گردش خون وریدی به کبد منتقل می‌شود. بخشی از بتا- سیتوسترول در کبد گلوکورونیده می‌شود. بخشی نیز به کولیک اسید و کنودزوکسی کولیک اسید متابولیزه می‏گردد. بتا - سیتوسترول از طریق گردش خون سیستمیک به سایر بافت‏های بدن منتقل می‌شود. ترشح آن به طور عمده از طریق مجرای صفراوی می‌باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد