بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فرار از سوء تغذیه با مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات با علامت اختصاری HMB، به طور طبیعی در موجودات زنده به عنوان یک متابولیت آمینو اسید ضروری L- لوسین یافت می‌شود.

شواهد اولیه مبنی بر این است که ممکن است HMB خصوصیات آنتی کاتابولیک و همچنین تنظیم کننده ایمنی داشته باشد. این ماده به عنوان یک مکمل غذایی در بین ورزشکاران با فعالیت فیزیکی سخت رایج شده است.


همچنینHMB به عنوان هیدروکسی متیل بوتیرات، بتا- هیدروکسی ایزووالرات و 3- هیدروکسی ایزووالرات شناخته می‌شود.

عملکرد  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

HMB دارای فعالیت آنتی کاتابولیک و تنظیم کننده ایمنی می‌باشد.

مکانیسم عمل  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
مکانیسم اثر‌های HMB ناشناخته است. آمینواسیدهای با زنجیره شاخه دار L – لوسین، L - ایزولوسین وL – والین دارای فواید شناخته شده‌ای دربیماران کاتابولیک (سپسیس، تروما، سوختگی و غیره) توسط بهبود سنتز پروتئین کبدی و بهره وری نیتروژن بوده‌اند.

این آمینواسیدها حدود یک سوم پروتئین عضلات را تشکیل می‌دهند. از این آمینواسیدها L- لوسین بالاترین میزان اکسیداسیون را دارد. به ‏علاوه مشخص شده است که L – لوسین، سنتز پروتئین در عضله را تحریک می‏کند و کاهش سطوح لوسین در عضله اسکلتی و در سرم پس از ورزش تخلیه کننده، قابل توجه است.

با این حال مشخص شده است که مکمل یاری با L - لوسین اثرات بارزی در انجام ورزش ندارد. ادعا می‌شود که متابولیت L – لوسین، HMB ممکن است مسئول اثر مهاری L- لوسین بر روی شکست پروتئین باشد. چگونگی این رخداد ناشناخته است.


در خوک‏ها، HMB از آلفا - کتوایزوکاپروات، یک متابولیت -L لوسین از طریق آنزیم آلفا - کتوایزوکاپروات دی اکسیژناز، آنزیمی که نیاز به اکسیژن و آهن برا ی فعالیت خود دارد، تولید می‌شود. این مسیر در سیتوزول واقع شده است و ممکن است در انسان‏ها نیز وجود داشته‏ باشد.

L- لوسین نیز در میتوکندری جهت تولید HMB به شکل HMB - کوآنزیم A (CoA-HMB) به جای HMB آزاد متابولیزه می‌شود.
مشخص شده است که HMB رشد ماکروفاژ مرغی را القا می‌نماید و عملکرد ماکروفاژ مرغی را در محیط کشت افزایش می‏دهد. همچنین مشاهده شده است که هردو نوع ایمنی هومورال و سلولی را در جوجه‌ها افزایش می‌دهد. مکانیسم اثر‏های این تنظیم کننده ایمنی ناشناخته است.

فارماکوکینتیک  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
گزارشات اندکی درباره‌ی فارماکوکینتیک HMB در انسان‏ها وجود دارد. HMB جذب می‌شودو تقریبا 50% دوز دریافت شده بدون تغییر در ادرار ترشح می‌شود. ممکن است HMB به بتا -هیدروکسی – بتا – متیل گلوتاریل – CoA که به نوبه خود به استیل - CoA و استواستات متابولیزه می‌شود، متابولیزه گردد.

اندیکاسیون و کاربرد  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
این ادعا مطرح شده است که HMB می‌تواند توده‌ی عضلانی بدون چربی و توان ورزشی را افزایش دهد، ولی هنوز برای اثبات این نتیجه‌گیری زود است. به نظر می‌رسد این ماده در بعضی از شرایط تحلیل عضلات از قبیل AIDS، سرطان و شرایط بستری مفید ‏باشد. همچنین ممکن است در بعضی از بیماران دچار تروما و در شرایط بحرانی مفید باشد. در بعضی از تحقیقات اولیه مشخص شده است که احتمالا HMB دارای اثرات تنظیم کننده ایمنی می‌باشد.

موارد منع مصرف  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
حساسیت شناخته شده به یک محصول حاوی HMB.

موارد احتیاط  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
زنان باردار و ماردان شیرده باید از مصرف مکمل HMB اجتناب نمایند.

عوارض جانبی  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
موردی گزارش نشده است.

اوردوز  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

هیچ موردی از اوردوز گزارش نشده است.

دوز و نحوه مصرف  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
برخی از ورزشکاران روزانه 3 گرم HMB در طول دوره‌ی تمرین خود مصرف می‌نمایند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد