بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فرار از سوء تغذیه با مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات با علامت اختصاری HMB، به طور طبیعی در موجودات زنده به عنوان یک متابولیت آمینو اسید ضروری L- لوسین یافت می‌شود.

شواهد اولیه مبنی بر این است که ممکن است HMB خصوصیات آنتی کاتابولیک و همچنین تنظیم کننده ایمنی داشته باشد. این ماده به عنوان یک مکمل غذایی در بین ورزشکاران با فعالیت فیزیکی سخت رایج شده است.


همچنینHMB به عنوان هیدروکسی متیل بوتیرات، بتا- هیدروکسی ایزووالرات و 3- هیدروکسی ایزووالرات شناخته می‌شود.

عملکرد  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

HMB دارای فعالیت آنتی کاتابولیک و تنظیم کننده ایمنی می‌باشد.

مکانیسم عمل  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
مکانیسم اثر‌های HMB ناشناخته است. آمینواسیدهای با زنجیره شاخه دار L – لوسین، L - ایزولوسین وL – والین دارای فواید شناخته شده‌ای دربیماران کاتابولیک (سپسیس، تروما، سوختگی و غیره) توسط بهبود سنتز پروتئین کبدی و بهره وری نیتروژن بوده‌اند.

این آمینواسیدها حدود یک سوم پروتئین عضلات را تشکیل می‌دهند. از این آمینواسیدها L- لوسین بالاترین میزان اکسیداسیون را دارد. به ‏علاوه مشخص شده است که L – لوسین، سنتز پروتئین در عضله را تحریک می‏کند و کاهش سطوح لوسین در عضله اسکلتی و در سرم پس از ورزش تخلیه کننده، قابل توجه است.

با این حال مشخص شده است که مکمل یاری با L - لوسین اثرات بارزی در انجام ورزش ندارد. ادعا می‌شود که متابولیت L – لوسین، HMB ممکن است مسئول اثر مهاری L- لوسین بر روی شکست پروتئین باشد. چگونگی این رخداد ناشناخته است.


در خوک‏ها، HMB از آلفا - کتوایزوکاپروات، یک متابولیت -L لوسین از طریق آنزیم آلفا - کتوایزوکاپروات دی اکسیژناز، آنزیمی که نیاز به اکسیژن و آهن برا ی فعالیت خود دارد، تولید می‌شود. این مسیر در سیتوزول واقع شده است و ممکن است در انسان‏ها نیز وجود داشته‏ باشد.

L- لوسین نیز در میتوکندری جهت تولید HMB به شکل HMB - کوآنزیم A (CoA-HMB) به جای HMB آزاد متابولیزه می‌شود.
مشخص شده است که HMB رشد ماکروفاژ مرغی را القا می‌نماید و عملکرد ماکروفاژ مرغی را در محیط کشت افزایش می‏دهد. همچنین مشاهده شده است که هردو نوع ایمنی هومورال و سلولی را در جوجه‌ها افزایش می‌دهد. مکانیسم اثر‏های این تنظیم کننده ایمنی ناشناخته است.

فارماکوکینتیک  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
گزارشات اندکی درباره‌ی فارماکوکینتیک HMB در انسان‏ها وجود دارد. HMB جذب می‌شودو تقریبا 50% دوز دریافت شده بدون تغییر در ادرار ترشح می‌شود. ممکن است HMB به بتا -هیدروکسی – بتا – متیل گلوتاریل – CoA که به نوبه خود به استیل - CoA و استواستات متابولیزه می‌شود، متابولیزه گردد.

اندیکاسیون و کاربرد  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
این ادعا مطرح شده است که HMB می‌تواند توده‌ی عضلانی بدون چربی و توان ورزشی را افزایش دهد، ولی هنوز برای اثبات این نتیجه‌گیری زود است. به نظر می‌رسد این ماده در بعضی از شرایط تحلیل عضلات از قبیل AIDS، سرطان و شرایط بستری مفید ‏باشد. همچنین ممکن است در بعضی از بیماران دچار تروما و در شرایط بحرانی مفید باشد. در بعضی از تحقیقات اولیه مشخص شده است که احتمالا HMB دارای اثرات تنظیم کننده ایمنی می‌باشد.

موارد منع مصرف  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
حساسیت شناخته شده به یک محصول حاوی HMB.

موارد احتیاط  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
زنان باردار و ماردان شیرده باید از مصرف مکمل HMB اجتناب نمایند.

عوارض جانبی  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
موردی گزارش نشده است.

اوردوز  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات

هیچ موردی از اوردوز گزارش نشده است.

دوز و نحوه مصرف  مکمل های غذایی بتا - هیدروکسی- بتا - متیل بوتیرات
برخی از ورزشکاران روزانه 3 گرم HMB در طول دوره‌ی تمرین خود مصرف می‌نمایند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی