بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بازده جذب مکمل های غذایی بتا - کاروتن چگونه است؟

 بتا- کاروتن عضوی از کلاسی از مواد به نام کاروتنوئید‏ها می‌باشد. بتا- کاروتن همانند دیگر کاروتنوئید‏ها یک رنگدانه‌ای محلول در چربی طبیعی است که به طور عمده در گیاهان جلبک‏ها (Dunaliella salina، lDunaliella bardaw) و باکتریهای فتوسنتز کننده یافت می‌شود که به عنوان یک رنگدانه جمع کننده نور است و این ارگانیسم‏ها را در برابر اثرات سمی اکسیژن محافظت می‌نماید. کاروتنوئیدها، پلی ایزوپرنوئید‏هایی هستند که به طور معمول حاوی 40 اتم کربن و یک سیستم گسترده ازباندهای دوگانه کونژوگه می‌باشد.

آنها معمولا نشانه‌ی داخلی نشان می‌دهند و به کرات حاوی یک یا دو ساختار حلقوی درانتهای زنجیره‏های کونژوگه‌ی خود هستند. بتا- کاروتن دارای یک ساختار حلقوی در هر انتهای زنجیره‌ی کونژوگه خود می‌باشد.


کاروتنوئیدها، رنگدانه‏های اصلی مسئول رنگ‏های قرمز، نارنجی، زرد و سبز سبزیجات و میوه‌ها می‌باشد. بتا- کاروتن مسئول رنگ هویج است.
بتا- کاروتن به همراه آلفا- کاروتن، لیکوپن، لوتئین، زئاگزانتین و بتا- کریپتوگزانتین مهم‌ترین کاروتنوئیدهای غذایی به شمار می‌روند. سه کاروتنوئید آلفا- کاروتن، بتا- کاروتن و بتا- کریپتوگزانتین پیش سازهای رژیمی رتینول (رتینول تمام – ترانس، ویتامین A) می‌باشد.


در مجموع این کاروتنوئیدها به نام کارتنوئیدهای پیش ویتامین A یا پرو ویتامین A نامیده می‌شوند. کاروتنوئیدهای رژیم غذایی که به رتینول تبدیل نمی‌شوند (لوتئین، زئاگزانتین، لیکوپن) اشاره به کاروتنوئیدهای غیر پیش ویتامین A دارد.
بتا- کاروتن به طور طبیعی به صورت بتا- کاروتن - تمام - ترانس و بتا- کاروتن 9- سیس وجود دارد. مقادیر کمتر
بتا- کاروتن 13 – سیس نیز به طور طبیعی یافت می‌شود.


بتا- کاروتن سنتتیک به طور عمده حاوی بتا- کاروتن تمام - ترانس با مقادیر کمتری از بتا - کاروتن 13 - سیس و حتی مقادیر کمتری از بتا کاروتن 9- سیس می‌باشد. هویج‏ عمده‌ترین ترکیب حاوی بتا - کاروتن در رژیم غذایی است. همچنین بتا - کاروتن در بروکلی، اسفناج و برگ‏های سبز یافت می‌شود.

روغن نارگیل که به عنوان یک رنگ دهنده‌ی غذایی استفاده می‌شود، غنی از بتا - کاروتن و همچنین آلفا - کاروتن است. دریافت روزانه‌ی بتا - کاروتن در رژیم آمریکایی ار 3/1 تا 9/2 میلی‌گرم در روز متغیر است. مصرف پنج سهم یا بیشتر از میوه‌ها و سبزیجات در روز که توسط شماری از آژانس‏های فدرال و دیگر سازمان‏ها شامل مؤسسه ملی سرطان توصیه می‌شود، روزانه 3 تا 6 میلی‌گرم بتا - کاروتن را تامین می‌نماید.


بتا - کاروتن یک ماده مغذی ضروری به شمار می‌رود.
بتا- کاروتن از زمانی یک ماده مغذی ضروری گردید که دریافت روزانه‌ی رتینول (ویتامین A) ناکافی بود. واضح نیست که آیا بتا- کاروتن هیچ عمل بیولوژیکی در انسان‏ها علاوه برپیش سازی برای ویتامین A دارد.


شواهدی وجود دارد که ممکن است بتا- کاروتن نقش مفیدی در تغذیه انسان به جز عملکرد پیش ویتامین A ایفا ‏کند. بتا - کاروتن حداقل در شرایط in vitro دارای فعالیت آنتی‏اکسیدانی بوده و ممکن است ارتباطات داخل سلول را افزایش داده و همچنین ممکن است فعالیت‏های تنظیم کننده ایمنی و ضد سرطانی در موقعیت‌های مشخص داشته ‏باشد.

با این حال مدرکی برای نقش بی مانند آن در تغذیه‌ی انسان به صورت عملکرد پیش ویتامین A تا امروز اثبات نشده است.
بازده جذب بتا- کاروتن و دیگر کاروتنوئیدها از منابع غذایی بسیار متغیر است. به این دلیل تعیین فاکتور عددی عمومی برا ی تبدیل کاروتنوئیدهای پیش ساز ویتامین A به ویتامین A مشکل می‌باشد.

در حال حاضر دو سیستم واحدی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرند و موافق با یکدیگر نیستند و باعث سردرگمی می‌شوند. در سیستم اول 1 IU(واحد بین المللی) برابر با 6 /0میکروگرم بتا - کاروتن تمام- ترانس یا 2/1 میکرو گرم از مخلوط کاروتنوئیدهای دیگر پیش ویتامین A می‌باشد. دراین سیستم که برای برچسب گذاری تغذیه‌ای استفاده می‌شود، 3 میلی‌گرم بتا- کاروتن معادل 5000 IU می‌باشد. RDA امریکا برای ویتامین A IU 5000 است.

سیستم دوم معادل رتینول (RE) به جای واحد بین المللی است. در سیستم دوم 1 معادل رتینول (RE) به صورت یک میکرو گرم از رتینول تمام- ترانس (ویتامین A)، شش میکروگرم از بتا - کاروتن تمام- ترانس یا 12 میکروگرم از سایر کاروتنوئیدهای پیش ویتامین A تعریف می‌شود. در سیستم اول دو میکرو گرم بتا کاروتن تمام- ترانس به صورت معادل یک میکروگرم رتینول تمام – ترانس تعریف می‏گردد.

در سیستم دوم، شش میکروگرم بتا کاروتن تمام- ترانس رژیمی از نظر تغذیه‌ای معادل یک میکروگرم رتینول تمام – ترانس لحاظ می‌شود. واضح است این دو سیستم موافق یکدیگر نمی‌باشد. در هر موردی که کاروتن تمام – ترانس در مکمل‌های غذایی یافت می‌شود، می‌بایست بر اساس سیستم اول تبدیل گردد. دو میکروگرم کاروتن تمام - ترانس معادل 1 میکروگرم رتینول تمام- ترانس (ویتامین A) یا IU 33/3 لحاظ می‌شود.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بتا - کاروتن
بازده جذب بتا - کاروتن بسیار متغیراست. بازده جذب بتا- کاروتن از هویج و دیگر غذاهای خام حاوی بتا - کاروتن کمتر از 5% می‌باشد. از سوی دیگر، بازده جذب بتا- کاروتن از مکمل‏های غذایی حاوی بتا - کاروتن می‏تواند 70% یا بیشتر باشد.

درغذاها، بتا- کاروتن چه به صورت محلول در چربی (به طور مثال روغن نارگیل قرمز) یا به صورت قسمتی از ماتریکس داخل سبزیجات یا میوه‌ها وجود دارد. برای مثال، در هویج‏، بتا - کاروتن دریک ماتریکس کمپلکس، متشکل از پلی ساکارید‏های غیر قابل هضم، پلی ساکارید‏های قابل هضم و پروتئین‏ می‌باشد. تنها درصد اندکی از بتا- کاروتن از ماتریکس در طی عبور غذاهایی از قبیل هویج‏ از مجرای گوارشی آزاد می‌شود.


بتا - کاروتن مکمل‏های غذایی، روغن‏ها یا غذاها به صورت حل شده در هسته‌ی لیپیدی میسل‏ها (تشکیل شده از نمک‏های صفراوی و چربی رژیم غذایی) درمجرای روده‌ی کوچک می‌باشد یا کمپلکس‏های کلاترات با نمک‏های صفراوی کونژوگه را تشکیل می‌دهند. میسل‏ها و کمپلکس‏های کلاترات، بتا - کاروتن را به انتروسیت‏ها تحویل می‌دهند. تمامی ایزومر‏های بتا – کاروتن، بتا- کاروتن تمام – ترانس، بتا - کاروتن 9 – سیس و بتا- کاروتن 13 - سیس از مجرای روده‌ی کوچک به درون انتروسیت‏ها جذب می‌شوند.

در داخل انتروسیت‏ها، کسری از بتا- کاروتن تمام- ترانس به رتینال اکسید شده و سپس به رتینول احیا می‏گردد. سپس رتینول جهت تشکیل استر‏های رتینیل استریفیه می‏گردد. به نظر می‌رسد کاروتن 9 - سیس قبل از رها سازی به لنفاتیک‏ها به شکل تمام- ترانس ایزومره می‌شود. آنزیم‏ اساسی دخیل در اکسیداسیون بتا – کاروتن، بتا کاروتن 15، 15 دی اکسیژنازنامیده می‌شود.


بتا - کاروتن و استرهای رتینیل از انتروسیت به صورت شیلومیکرون‌ها به داخل لنفاتیک آزاد می‌شوند. (فارماکوکینتیک این ماده را در قسمت ویتامین A ببیند.) بتا- کاروتن توسط لنفاتیک به گردش خون عمومی به وسیله‌ی مجرای توراسیک منتقل می‌شود.

در جریان خون، لیپو پروتئین لیپاز، قسمت عمده تری گلیسرید‏ها در شیلو میکرون را هیدرولیز کرده و در نتیجه باقی مانده‌های شیلومیکرون تشکیل می‌شوند. بقایای شیلومیکرون آپولیپوپروتئین‏های E و B48 را در سطح خود حفظ می‌کنند و به طور عمده توسط هپاتوسیت‏ها و در درجات کمتر توسط سایربافت‏ها برداشت می‌شوند. در هپاتوسیت‏ها، بتا - کاروتن به لیپوپروتئین‏ها ملحق می‌شود.

بتا - کاروتن از هپاتوسیت‏ها به داخل خون به شکل لیپوپروتئین‏های با چگالی بسیار پایین (VLDL) و لیپو پروتئین‏های با چگالی پایین (LDL) آزاد می‌شود. در پلاسما، VLDLs‏ توسط لیپوپروتئین لیپاز به LDLs تبدیل می‌شوند. بتا - کاروتن در پلاسما غالبا به شکل LDLs منتقل می‏گردد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد