بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دوز مصرف توصیه شده برای مکمل های غذایی بتا- آلانین

بتا- آلانین یک آمینواسید غیر پروتئینی است که پیش سازی برای پپتید‏های کارنوزینی (بتا- آلانیل-L - هیستیدین)، آنسرین (بتا- آلانیل- N – متیل هیستیدین) و بالنین (بتا- آلانیل-N- تا – متیل هیستیدین) یا افیدین (بتا- آلانیل -3- متیل هیستیدین) می‌باشد.

همچنین پیش سازی برای ویتامین پنتوتنیک اسید است که خود پیش سازی برای کوآنزیم A است، می‌باشد. تمامی آمینواسید‏های تشکیل دهنده پروتئین ‏ها،آمینواسیدهای آلفا هستند یعنی، گروه آمین به گروه کربنی نزدیک به گروه کربوکسیل در ساختار آمینواسید وصل می‌شود. بتا- آمینواسیدها دارای گروه‏ آمین خود در کربن یک هستند که از جایگاه خود خارج شده است.

بتا - آلانین یکی از 5 بتا- آمینواسیدی است که در پستانداران یافت می‌شود. چهار تای دیگر تورین (حاوی یک گروه سولفونیک اسید در محل گروه کربوکسیلیک اسید می‌باشد)، R - بتا- آمینوایزوبوتیرات، s - بتا- آمینوایزوبوتیرات و بتا- لوسین می‌باشد. بتا- آلانین یک آمینواسید غیر ضروری است بدین معنی که می‏تواند در بدن ساخته شود که از طریق آنزیم بتا- یوریدوپروپیوناز است که با نام بتا- آلانین سنتاز نیز شناخته می‌شود.

بتا- یوریدوپروپیوناز آنزیم سوم در مسیر کاتابولیک بازهای پیریمیدینی اوراسیل و تیمین است. همچنین بتا - آلانین می‏تواند از کارنوزین توسط آنزیم کانوزیناز که دارای دو ایزوفرم می‌باشد، ساخته شود. بتا- آلانین همچنین آگونیستی برای گیرنده‌ی گلایسین حساس به استریکنین می‌باشد، که بیانگر نقش احتمالی نوروترانسمیتر است.


فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بتا- آلانین

بتا- آلانین از روده‌ی کوچک جذب می‏گردد و در بافت‏های مختلفی در بدن به خصوص بافت‏های عضلانی و مغزی منتشر می‌شود. بتا- آلانین سوبسترای محدود کننده سرعت در واکنش کارنوزین سنتاز می‌باشد که واکنش شیمیایی – بتا- آلانین + L-هیستیدین+ ATP (آدنوزین تری فسفات) > کارنوزین + AMP (آدنوزین مونو فسفات)+ دی فسفات راکاتالیز می‌نماید.


آنزیم کارنوزیناز، کارنوزین را به بتا- آلانین و L-هیستیدین تبدیل می‌نماید. دو ایزوفرم برای کارنوزیناز وجود دارد. کارنوزیناز بافتی، در کبد، کلیه و طحال یافت می‌شود و کارنوزیناز سرمی، در پلاسما، مغز و مایع نخاعی یافت می‏گردد.


مرحله اول در کاتابولیسم بتا- آلانین تشکیل مالونیک اسید سمی آلدهید به وسیله آنزیم بتا- آلانین: آلفا – کتوگلوتارات آمینو ترانسفراز می‌باشد. مالونیک اسید سمی آلدهید بعدا توسط مالونیک سمی آلدهید دهیدروژناز به استیل – کوآنزیم A متابولیزه می‏گردد. نکته جالب این که، نوروترانسمیترGABA (گاما - آمینو بوتیریک اسید) توسط آمینوترانسفراز یکسانی که بتا- آلانین را ترانس آمینه می‏کند، ترانس آمینه می‏گردد.

اندیکاسیون‏ و کاربرد مکمل های غذایی بتا- آلانین
مطالعات اخیر اندکی نشان داده‌اند که مکمل بتا- آلانین ممکن است توان ورزشکاران را در برخی موقعیت‌ها افزایش دهد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی بتا- آلانین
بتا- آلانین در افراد دچار حساسیت شناخته شده به این مکمل یا اجزای آن یا مبتلا به بیماری بسیار نادر‏هایپر‏- بتا- آلانینمی که تصور می‌شود ناشی از کمبود بتا - آلانین پیروات آمینو ترانسفراز باشد، منع مصرف دارد. گزارشی از مرگ یک نوزاد به دلیل ‏هایپر‏- بتا- آلانینمی ارثی وجود دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی بتا- آلانین
زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های بتا- آلانین اجتناب کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی بتا- آلانین
بتا- آلانین ممکن است سبب گزگز(حس کرختی و بی حسی در پوست) زمانی که د رمقادیر بالای 10میلی گرم برKg وزن بدن مصرف شود، گردد. به طور معمول، احساس گزگز درحدود 20دقیقه بعد از دریافت این ماده آغاز می‌شود و ممکن است برای حدود یک ساعت به طول انجامد.

این امر به این علت است که بتا – آلانین جذب شده از روده به به سرعت به جریان خون انتقال یافته و سپس بسیار سریع به سلول‏های عضلانی وCNS منتقل می‏گردد. کسانی که از مکمل‏های بتا-آلانین استفاده می‏کنند، می‌بایست آن را در دوزهای کم تا هشت بار در روز مصرف نمایند. قرص‏های با زمان آزاد سازی کنترل شده در دسترس هستند که ممکن است از مشکل گزگز جلوگیری نمایند.

تداخلات مکمل های غذایی بتا- آلانین
داروها
موردی شناخته نشده است.

مکمل‏های غذایی
کراتینین و بتا- آلانین، ممکن است کراتین فسفات و کارنوزین اسکلتی را افزایش دهند و به طور سینرژیک در تاخیر خستگی عمل کرده و توان ورزشی را به خصوص در ورزشکاران حرفه‌ای افزایش دهند.

گیاهان
موردی شناخته نشده است.

غذاها
موردی شناخته نشده است.

اوردوز مکمل های غذایی بتا- آلانین
گزارشی از اوردوز در افرادی که مکمل‏های بتا- آلانین را دریافت کرده اند، وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی بتا- آلانین
بتا- آلانین به صورت پودر و به شکل قرص در دسترس است. قرص‏ها ی با زمان آزاد سازی کنترل شده نیز در دسترس هستند. بر اساس مطالعات اندکی، ورزشکاران در حدود سه گرم تا شش گرم روزانه از این ماده مصرف می‌کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، دریافت مقادیر بالای 10 میلی‌گرم در هر Kg وزن بدن ممکن است موجب بروز گزگز شود. در افرادی که شکل پودری را مصرف می‏کنند، توصیه می‌شود که بتا - آلانین در دوزهای تا هشت بار در روز استفاده گردد.
دوز بهینه بتا- آلانین، ناشناخته است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد