بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خودآگاهی راجع به مصرف مکمل های غذایی بنفوتیامین

بنفوتیامین، از نظر شیمیایی یک آنالوگ ویتامین B1 است (تیامین را ببینید).
از نظر بیوشیمیایی بنفوتیامین یک پیش ساز تیامین است. بر این اساس، بنفوتیامین یک پروتیامین، یا پیش ویتامین B1 می‌باشد. بنفوتیامین، به عنوان بخشی از یک مطالعه ژاپنی در حدود 60 سال پیش توسط دانشمند ژاپنی M.Fujiwara و همکارانش سنتز شد. هدف این گروه کشف اشکال تیامین با دسترسی بیشتر برای درمان و پیشگیری از بری بری و پلی نوروپاتی الکلی بود.


ترکیب اولیه کشف شده توسط این محققین، یک مشتق دی سولفیدی از تیامین بود که از سیر و همچنین سایر اعضای جنس آلیوم (allium) یا پیاز جدا شده بود. این ترکیب به نام آلی تیامین نامیده شد و اسم شیمیایی تیامین تتراهیدروفورفوریل دی سولفید (TTFD) را به خود اختصاص داد. مشخص شده است که TTFD نسبت به تیامین، چربی دوست تر است و دارای خصوصیات زیست فراهمی بهتری می‌باشد.

سایر مشتقات دی سولفیدی تیامین سنتز شدند وسپس شیمیدانان ژاپنی شروع به سنتز مشتقات S-آسیل – تیامین نمودند. یکی از مشتقات، S – بنزوییل تیامین مونوفسفات (BTMD) نامیده شد. BTMD با اسم رایج تر خود، بنفوتیامین، شناخته می‌شود. در بعضی مراکز بنفوتیامین به عنوان عضوی از خانواده‌ی آلی تیامین طبقه‌بندی می‏گردد. با این حال، از نظر ساختاری، بنفوتیامین کاملا متفاوت از آلی تیامین است.

همچنین هیچ مدرکی از وجود بنفوتیامین در سیر یا هر عضو دیگری از جنس آلیوم یا پیاز وجود ندارد. در حقیقت، امروزه هیچ مدرکی که بنفوتیامین به صورت طبیعی یافت می‌شود، وجود ندارد.


به نظر می‌رسد که بنفوتیامین به طور قابل توجهی چربی دوست تر از تیامین است وشاید آنالوگ با بیشترین زیست فراهمی تیامین باشد که توسط شیمیدانان ژاپنی بسیار بیشتر از آنالوگ‏های دی سولفیدی سنتز شده است.

همچنین تصور می‌شود که خصوصیت چربی دوستی آنالوگ تیامین است که باعث زیست فراهمی بیشتر و مناسب بودن آن حتی نسبت به خود تیامین به منظور اهداف درمانی می‌شود. بخشی از این تصور درست و بخشی از آن نادرست می‌باشد.


در یک مطالعه حیوانی اخیر، مشخص شد که بنفوتیامین سطوح تیامین را در خون و کبد، بهتر از خود تیامین افزایش می‏دهد، اما مقادیر بسیار اند ک به آن داخل مغزعبور می‏کند.


همچنین داده‏های فیزیکی- شیمیایی نیز علاوه برمطالعات مربوط به سلول‏های جدا شده نشان می‌ دهندکه در مقایسه با مشتقات دی سولفیدی تیامین، بنفوتیامین چربی دوستی ضعیفی دارد.


بنفوتیامین همچنین به عنوان S – بنزوییل تیامین مونو فسفات (BTMP)، بنزن کربوتیوئیک اسید S-[ -2- [[(4 –آمینو-2 –متیل -5- پیریمیدینیل) متیل] فرمیل آمینو] -1- [2- (فسفونوکسی) اتیل[-1- پروپنیل] استر؛ تیوبنزوئیک اسید S – استر با N-[(4- آمینو-2-متیل -5- پیریمیدینیل) متیل] –N- (4 – هیدروکسی-2 مرکاپتو- 1- متیل -1- بوتنیل) فورمامید O- فسفات شناخته می‌شود.


شماره ثبت CAS آن 2-89-22457 می‌باشد. وزن مولکولی آن 45/466 بوده و فرمول مولکولی آن C19H23N4O6 است.

عملکرد‏ مکمل های غذایی بنفوتیامین
بنفویتامین یک پیش ساز تیامین یا ویتامین B1 می‌باشد. ممکن است بنفوتیامین دارای فعالیت آنتی اکسیدانی باشد. ممکن است بنفویتامین دارای فعالیت گلوکوتوکسیک آنتی می‌باشد که منجر به فعالیت‏های محافظتی عصبی، محافظتی چشمی، محافظتی قلبی و محافظتی کلیوی می‌ گردد. (جهت عملکردهای بیشتر تیامین، قسمت تیامین را ببینید.)


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد