بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

موارد کاربرد مکمل های غذایی بایکالئین چیست؟

 بایکالئین فعالیت آنتی اکسیدانی و احتمالاً اثرات آنژیوژنیک، ضد سرطان، ضد التهابی و اثرات محافظت عصبی دارد.


فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بایکالئین
بیشتر مطالعات فارماکوکینتیک بایکالئین و بایکالین (بایکالیئن- 7- گلوکورونید) در حیوانات آزمایشگاهی به ویژه رت‌ها انجام شده است. مطالعات جذب و متابولیک برروی سلول‌های 2- Caco، یک آدنوکارسینومای انسانی خطوط سلولی کولون انجام شده است.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که به دنبال تجویز خوراکی بایکالئین یک متابولیسم عبور اول گسترده منتج به گلوکورونیداسیون یا سولفاسیون، به طور عمده گلوکورونیداسیون به وجود می‌آید.

بایکالئین در روده باریک از طریق انتشار غیر فعال جذب شده و تصور می‌شود که تحت متابولیسم فاز II گسترده‌ای در انتروسیت‌ها قرار می‌گیرد. بایکالئین سریعا از طریق UDP – گلوکورونیل ترانسفراز‌ها و سولفوترانسفراز‌ها پیرو جذب آن توسط مکانیسم غیر فعال در مدل سلولیCaCo-2 متابولیزه می‌شود.

پس از گلوکورونیداسیون و سولفاسیون بایکالئین به بایکالئین -7- گلوکورونید و بایکالئین-6-O- سولفات در سلول‌های CaCo-2، فلاونوئیدهای کونژوگه از طریق یک انتقال دهنده به خارج سلول منتقل می‌شوند.

مطالعات حیوانی نشان می‌دهد که بایکالئین -7- گلوکورونید شکل غالب بایکالئین در گردش خون به دنبال تجویز خوراکی این فلاونوئید می‌باشد. جمع آوری ادرار، بعد از مصرف یک گرم بایکالین در انسانها وجود سه متابولیت بایکالئین-6-O- بتاگلوکو پیرانورونوزید، 6-O- متیل بایکالین-7-O- بتاگلوکو پیرانورونوزید و بایکالین را نشان می‌دهد.


 بایکالین به میزان کمی از روده رت‌ها حذف می‌شود. با این حال، زمانی که بایکالین از طریق خوراکی به رت‌ها تجویز می‌شود، برای 24 ساعت در پلاسما قابل ردیابی است، اما بایکالئین آگلیکون قابل مشاهده نیست.

بایکالین منتقل شده به کولون، احتمالا توسط آنزیم‌های باکتریایی به طور ضعیفی به بایکالئین متابولیزه می‌شود. سپس بایکالئین توسط انتروسیت‌های کولون جذب شده و دوباره به بایکالین تبدیل می‌شود. بایکالین حاصل به سیستم گردش خون منتقل شده و در سلول‌های و بافت‌ها ی مختلف بدن توزیع می‌شود.

اندیکاسیون‌ها و کاربرد مکمل های غذایی بایکالئین
داده‌های آزمایشگاهی و حیوانی مطرح می‌کنند که بایکالئین، یک ترکیب فلاونودئید پلی فنولی، مشتق از گیاهانی مانند skull cap دارای اثرات ضد میکروبی، محافظت قلبی، محافظت عصبی، ضد سرطانی، ضد اضطراب، ضد التهاب و آنتی اکسیدان می‌باشد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی بایکالئین

مصرف این ماده در افراد دارای حساسیت به هر جز مکمل‌های حاوی بایکالئین غیر مجاز است.

موارد احتیاط مکمل های غذایی بایکالئین
قبل ازاستفاده از مکمل بایکالئین برای ارتقا سلامتی، باید با پزشک در مورد مصرف آن مشورت شود.
زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف از مکمل‌ها ی روزانه حاوی بایکالئین اجتناب کنند.


عوارض جانبی مکمل های غذایی بایکالئین
مورد شناخته شده‌ای وجود ندارد.

تداخلات مکمل های غذایی بایکالئین
داروها
بایکالئین و جنتامایسین علیه انتروکوکوس‌های مقاوم به ونکومایسین در آزمایشگاه فعالیت سینرژیک دارند.
بایکالئین و تتراسایکلین، بایکالئین و بتالاکتام‌ها علیه MRSA (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین) در آزمایشگاه فعالیت سینرژیک دارند.

مکمل‌ها ی تغذیه‌ای مکمل های غذایی بایکالئین
مورد شناخته شده‌ای وجود ندارد.

اوردوز مکمل های غذایی بایکالئین
گزارشی از دز بیش از حد وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی بایکالئین
بهترین دز بایکالئین یا بایکالین (بایکالئین -7- گلوکورونید) برای ارتقا سلامتی ناشناخته است.
چند مکمل حاوی مقادیر مختلف بایکالئین و بایکالین وجود دارد.
 انواع چای حاوی مقادیر مختلفی از بایکالئین -
7- گلوکورنید وجود دارد.
یک غذای طبی حاوی بایکالئین و کاتچین وجود دارد.
دوز روزانه معمول بایکالئین 750 میلی‌گرم است که به صورت عصاره گیاهی در TCM استفاده می‌شود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد