بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات را بهتر بشناسیم

آسکوربیل پالمیتات یک استر صناعی است که از یک زنجیره 16 کربنی اسید چرب اشباع پالمیتیک اسید و L- آسکوربیک اسید تشکیل شده است. پیوند استری در کربن 6 اسید آسکوربیک قرار دارد. این ماده به عنوان یک آنتی اکسیدان در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی به کار می‌رود. همچنین به عنوان یک نگهدارنده برای روغنها، عطریات، رنگ‌ها، ویتامین‌ها و موم‌ها بکار می‌رود.


آسکوربیل پالمیتات یک پودر سفید یا زرد رنگ است که دارای بوی مختصری بوده و به شدت در آب و روغن‌های گیاهی محلول می‌باشد. اسید آسکوربیک 5/42% وزن آسکوربیل پالمیتات را تشکیل می‌دهد. وزن مولکولی آن 54/414 دالتون است و فرمول تجربی آن C22H38O7 می‌باشد. آسکوربیل پالمیتات ممکن است به عنوان ویتامین C- پالمیتات، L-آسکوربیل 6-پالمیتات و 3-اُکسو - L- گلوفورانولاکتون 6- پالمیتات نیز شناخته شود.


آسکوربیل پالمیتات به عنوان یک فرم حامل ویتامین C مورد توجه است و از آنجایی که یک مشتق محلول در چربی اسید آسکوربیل می‌باشد، از نظر تئوری می‌تواند در دومین‌های لیپیدی سیستم‌های بیولوژیک تغلیظ شده و از غشاهای سلولی و لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین (LDL) در برابر اکسیداسیون محافظت نماید.


فارماکوکینتیک مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
برای جزئیات بیشتر در فارماکوکینتیک اسید اسکوربیک به منو گراف ویتامین C مراجعه کنید.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
موارد مصرف آسکوربیل پالمیتات مشابه ویتامین C است. شواهد اندکی مبنی بر احتمال تأثیر بیشتر آن نسبت به دیگر اشکال ویتامین C برای محافظت در
برابر آسیب اندوتلیایی ناشی از پر اکسیداسیون لیپیدی وجود دارد.

موارد منع مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
موارد منع مصرف ویتامین C را ببنید.

تداخلات مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
ویتامین C را ببینید.

 دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
از ضرب دوز آسکوربیل پالمیتات در 425/0 برای محاسبه دوز اسید آسکوربیک در فراورده‌ها استفاده می‌شود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد