بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات خود در مورد مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات را بازنگری کنید

آسکوربیل پالمیتات یک استر صناعی است که از یک زنجیره 16 کربنی اسید چرب اشباع پالمیتیک اسید و L- آسکوربیک اسید تشکیل شده است. پیوند استری در کربن 6 اسید آسکوربیک قرار دارد. این ماده به عنوان یک آنتی اکسیدان در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی به کار می‌رود. همچنین به عنوان یک نگهدارنده برای روغنها، عطریات، رنگ‌ها، ویتامین‌ها و موم‌ها بکار می‌رود.


آسکوربیل پالمیتات یک پودر سفید یا زرد رنگ است که دارای بوی مختصری بوده و به شدت در آب و روغن‌های گیاهی محلول می‌باشد. اسید آسکوربیک 5/42% وزن آسکوربیل پالمیتات را تشکیل می‌دهد. وزن مولکولی آن 54/414 دالتون است و فرمول تجربی آن C22H38O7 می‌باشد. آسکوربیل پالمیتات ممکن است به عنوان ویتامین C- پالمیتات، L-آسکوربیل 6-پالمیتات و 3-اُکسو - L- گلوفورانولاکتون 6- پالمیتات نیز شناخته شود.


آسکوربیل پالمیتات به عنوان یک فرم حامل ویتامین C مورد توجه است و از آنجایی که یک مشتق محلول در چربی اسید آسکوربیل می‌باشد، از نظر تئوری می‌تواند در دومین‌های لیپیدی سیستم‌های بیولوژیک تغلیظ شده و از غشاهای سلولی و لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین (LDL) در برابر اکسیداسیون محافظت نماید.

عملکرد مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات

آسکوربیل پالمیتات یک شکل آزاد اسید آسکوربیک است. به منو گراف ویتامین C برای فعالیت اسید آسکوربیک مراجعه کنید.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی آسکوربیل پالمیتات
اگر آسکوربیل پالمیتات به خوبی جذب شود، ممکن است فعالیتی بهتر از اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان، در دومین لیپیدی غشاهای سلولی در محافظت از LDL داشته باشد. فارماکوکینتیک آسکوربیل پالمیتات به میزان اندکی شناخته شده است. به منوگراف ویتامین C برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد