بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی Arnica

Arnica که بهترین درمان همیوپاتیک برای گرفتگی و کشیدگی عضلات می‌باشد، تحت عناوینleopard 's bane، تنباکوی کوهی، گل مینای کوهی و wolf's bane شناخته شده و از گلهای خشک و گاهی ریشه¬¬ تعدادی از گیاهان خانواده مینا (Asteraceae/ Kompositae) به دست می‌آید.


این گیاهان عبارتند از:
Arnica Montana L. منبع اصلی Arnica در اروپا، Arnica chamissonis ssp foliosa وArnica fulgens pursh و Arnica soraria Greene و Arnica cordifolia Hook و Arnica latifolia Bong می‌شود گلهای خشک دیگر عضو خانواده¬ گل مینا، Heterotheca inuloides، که همچنین Arnica نامیده می‌شوند، در مکزیکو بعنوان درمانی خانگی مصرف می‌شوند.


در آمریکا، Arnica از طرف FDA به عنوان یک گیاه دارویی غیر ایمن تلقی می¬گردد و تنها مصرف غذایی آن در نوشیدنی¬های الکلی، به عنوان طعم دهنده می‌باشد. Arnica حاوی تعدادی اجزاء بسیار سمی مانندhelenalin است. علاوه بر لاکتون سز کویی ترپن هلنالین، Arnica حاوی کربوهیداتهایی، مثل اینولین، آمینها (betaine,choline)، coumarins، flavonoids (luteolin, isorhamnetin, kaempferol, quercetin)، تیمول، کافئیک اسید، فیتواسترول و دیگر لاکتون‌های سزکویی ترپنوییدی مانند 11 alpha,13-dihydrohelenalin و chamissonolid می‌باشد.


Arnica به دست آمده از گیاه دارویی مکزیکی به نام Heterotheca inuloides نیز حاوی sesquiterpenoids 7-hydroxy-3, 4-dihydrocadalin cadalin و 7-hydroxy cadalin می‌باشد.


Arnica به شکل ترکیبات همیوپاتیک در تنتورهای گیاهی و محصولات موضعی در دسترس است. تنتورهای با مصرف خارجی این ماده در کشورهایی مثل آلمان برای درمان کشیدگی¬ها، اختلالات روماتیک، هماتوما، التهاب سطحی پوست و خون مردگی به کار می¬روند.

فارماکولوژی و عملکرد مکمل های غذایی Arnica
 Arnica فعالیت¬های ضددرد و ضد التهاب دارد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی Arnica
لاکتون‌های سزکویی ترپنوییدی هلنالین و در درجات کمتر لاکتون سزکویی ترپنوییدی 11alpha,13-dihydrohelenalinو chamissonolid با تغییر مستقیم فاکتورkappaB NF- باعث ممانعت از فعالسازی نسخه برداری این فاکتور می¬گردند. فعالسازی این فاکتور منجر به ایجاد التهاب می‌شود.

اینعملکرد تا حدودی پاسخگوی فعالیت ضد درد و ضد التهابی ترکیبات موضعی Arnica می‌باشد. تحقیقات کمی در حمایت از فعالیت ضد درد و ضد التهابی Arnica خوراکی انجام شده است.


سزکویی ترپنویید جدا شده از Heterotheca inuloides یعنی 7-hydroxy-3,4-dihydrocadalin و 7-hydroty cadalin-  عملکردی علیه باکتریهای گرم مثبت مانند methicillin-resistant Staphylococcus aureus دارد. مکانیسم این عملکرد ضد باکتریایی ناشناخته است.

فارماکوکنیتیک مکمل های غذایی Arnica
هیچ گزارشی از فارماکوکینتیک این ماده در دست نیست.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی Arnica
شواهدی مبنی بر موثر بودن Arnica خوراکی در تسکین درد و گرفتگی عضلات و ترومای بافتی موجود است اما برای اثبات نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد