بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خودآگاهی راجع به مصرف مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات

مکانیسم عمل مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
عملکرد و مکانیسم آرژنین پیروگلوتامات هنوز ناشناخته است. به هر حال، پیروگلوتامات از نظر ساختاری به داروی piracetam شبیه است که اطلاعات کافی در مورد عملکرد این دارو موجود است. piracetam به طبقه¬ای از داروها به نام nootropics تعلق دارد. nootropic واژه‌ای یونانی و به معنی "عمل بر مغز" می‌باشد.

piracetam مانند پیروگلوتامات یک پیرولیدون است.. piracetam و nootropicهای مرتبط، یادگیری و حافظه در مدلهای حیوانی را تقویت کرده¬اند اگرچه نتایج مطالعات انسانی فقط بهبود اختلال خواندن یا دیسلکسی را نشان می‌دهد.


اثرات piracetam ظاهرا از طریق تاثیر بر سیالیت غشا در مغز تنظیم شده¬اند. از این گذشته با بعضی عوامل pirrolidone-nootropic با گیرنده¬های متابوتروپیک گلوتامات تداخل دارند بنابراین هنوز مشخص نیست که پیروگلوتامات به طور مستقل چه نقشی دارد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
مطالب کمی در مورد جزئیات فارماکوکینتیک آرژنین پیروگلوتامات در دست است. این ماده از روده¬ کوچک جذب شده و از طریق گردش خون پورت به کبد، جاییکه L- آرژنین و پیروگلوتامات به راههای متابولیک مختلف وارد می‌شوند، انتقال می¬یابد. تعدادی از این ماده به مغز گذر می¬کند.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
این ماده می¬تواند سبب بهبود مهارت‌های شناختی و حافظه کلامی در افراد مسن شود، اگر چه تحقیقات بیشتری برای اثبات این فرضیه لازم است.

 موارد منع مصرف مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
حساسیت شناخته شده به هر محصول حاوی آرژنین پیرو گلوتامات

موارد احتیاط مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
کودکان، زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف مکملهای این ماده خودداری کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
این ماده معمولا به خوبی تحمل می‌شود. مشکلات گوارشی خفیفی گزارش شده است.

اور دوز مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات
هیچ موردی گزارش نشده است.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی آرژنین پیروگلوتامات

دوز مصرفی توصیه شده 500 -1000 میلی¬گرم روزانه است. یک دوز 500 میلی¬گرم حدود 150 میلی¬گرم L- آرژنین و 350 میلی¬گرم پیروگلوتامات دارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد