بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی اندرواستندیون را بخوانیم

مصرف یا به همراه داشتن این دارو جز در موارد آزمایشات بالینی با مجوز FDA و یا تجویز پزشک مورد صلاحیت غیر مجاز است.

به دنبال تصویب لایحه آموزش و سلامت مکملهای غذایی (DSHDA) در سال 1994 تعدادی از مواد آنابولیک رایج شامل 19- نوراندرواستندیون به عنوان مکملهای غذایی به بازار وارد شدند.

در مارس 2004 سناتور orrin Hatch و Biden با همکاری هم، لایحه‌ای را تحت عنوان کنترل استروئیدهای آنابولیک ارائه کردند. تحت این ماده، واژه¬ی استروئید آنابولیک به هر گونه دارو یا ماده¬ هورمونی که بصورت شیمیایی یا دارویی به تستوسترون (سایراستروژن‌ها، پروژستین¬ها و دهیدرواپی آندوسترون (DHEA) مرتبط باشد، اطلاق می‌شود.

لیست ضمیمه شده به این فهرست حاوی 59 ماده¬ی ویژه است که 26 تا از آنها به لیست موجود استروئیدها در 1990که تحت عنوان فهرست III مواد کنترل شده قرار دارد، اضافه شده است. 2 ایزومر 19- نوراندرواستندیون شامل 19- نور-4-اندرواستن-3،17-دیون و 19-نور-5- اندرواستن-3، 17-دیون نیز در این لیست قرار دارد.

این لایحه با اتفاق آرا در 6 اکتبر2004 تصویب و در 22 اکتبر2004 به امضای رئیس جمهور وقت جورج بوش رسید و از ژانویه 2005 مصداق پیدا کرد.
اندرواستندیون یک هورمون استروئیدی و یک ماده طبیعی است که در غده¬ آدرنال و گنادها ساخته می‌شود. همچنین به مقادیر کم در بعضی گیاهان هم یافت می‌شود.

این ماده که معمولا تحت عنوان andro شناخته می‌شود، به علت مصرف آن توسط بازیکن بیسبال به نام Mark Mc Gwire محبوب شده است. وی مصرف این ماده را در می‌1999 متوقف کرد.


اندرواستندیون در غده آدرنال و گنادها از دهیدرواپی¬اندروسترون سنتز می‌شود. این ماده از طریق آنزیم 17 بتا هیدروکسی استروئید دی¬هیدروژناز به تستوسترون و از طریق مجموعه آنزیم آروماتاز به استرون متابولیزه می¬گردد. استرون نیز به استرادیول متابولیزه می‌شود.
اندرواستندیون همچنین تحت عنوان 4- اندرواستندیون و از نظر شیمیایی تحت عنوانandrostene-3, 17-dione-4 شناخته می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی اندرواستندیون
 این ترکیب یک ماده آنابولیک قوی است.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی اندرواستندیون
این ماده هم در زنان و هم در مردان به تستوسترون متابولیزه شده و دوزهای سوپرفیزیولوژیک تستوسترون باعث احتباس نیتروژن و افزایش توان و توده عضلانی می¬گردد.

در زنان دریافت 100 میلی¬گرم دوز خوراکی اندرواستندیون سبب افزایش چشمگیری در سطح سرمی تستوسترون می‌شود. نتایج در مردان متغیر بوده است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد¬ که یک دوز 300 میلی¬گرمی روزانه از اندرواستندیون منجر به افزایش چشمگیر سطح تستوسترون می‌شود در حالیکه در همین مطالعه دوز 100 میلی¬گرم روزانه افزایشی ایجاد نمی‌کند.

دریافت می¬کردند. مطالعه¬ دیگری نشان داد که هیچ یک از دو دوز مصرفی 100 و 300 میلی¬گرمی به افزایش سطح سرم تستوسترون منجر نگردیده است.
در هر مورد، اینکه آیا افزایش سطح تستوسترون که با مصرف اندرواستندیون اتفاق افتاده، آنقدر پایدار هست که باعث افزایش ابقاء نیتروژن و افزایش توده و توان عضلانی گردد یا نه، هنوز شناخته نشده است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی اندرواستندیون
داده¬های کمی در رابطه با فارماکوکینتیک اندرواستندیون خوراکی وجود دارد. جذب آن متغیر است. این ماده در بافتهای مختلف بدن توزیع شده و به تستوسترون و استرون متابولیزه می¬گردد. مقدار تستوسترون تولید شده در ازای دوزهای مختلف اندرواستندیون متفاوت است. معمولا مقدار تستوسترون تولیدی در زنان بیشتر از مردان بوده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد