بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نکاتی که باید در مورد مکمل های غذایی اندرواستندیول بدانید

به دنبال تصویب لایحه آموزش و سلامت مکملهای غذایی (DSHDA) در سال 1994 تعدادی از مواد آنابولیک رایج شامل 19- نوراندرواستندیون به عنوان مکملهای غذایی به بازار وارد شدند.

در مارس 2004 سناتور orrin Hatch و Biden با همکاری هم، لایحه‌ای را تحت عنوان کنترل استروئیدهای آنابولیک ارائه کردند. تحت این ماده، واژه¬ی استروئید آنابولیک به هر گونه دارو یا ماده¬ هورمونی که بصورت شیمیایی یا دارویی به تستوسترون (سایراستروژن‌ها، پروژستین¬ها و دهیدرواپی آندوسترون (DHEA) مرتبط باشد، اطلاق می‌شود.

لیست ضمیمه شده به این فهرست حاوی 59 ماده¬ی ویژه است که 26 تا از آنها به لیست موجود استروئیدها در 1990که تحت عنوان فهرست III مواد کنترل شده قرار دارد، اضافه شده است.

2 ایزومر 19- نوراندرواستندیون شامل 19- نور-4-اندرواستن-3،17-دیون و 19-نور-5- اندرواستن-3، 17-دیون نیز در این لیست قرار دارد. این لایحه با اتفاق آرا در 6 اکتبر2004 تصویب و در 22 اکتبر2004 به امضای رئیس جمهور وقت جورج بوش رسید و از ژانویه 2005 مصداق پیدا کرد.

19- نوراندرواستندیون به 2 ایزومر استروئیدی اشاره دارد که به عنوان مکمل غذایی به بازار آمده بودند و اساسا توسط بدنسازان مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تفاوت بین 2 ایزومر در محل قرار‌گیری پیوند دوگانه در ساختار حلقه¬ سیکلوپنتانوپرهیدروفنانترن است. ایزومر دلتا 4 یک پیوند دوگانه بین کربن¬های 4 و 5 دارد ایزومر دلتا 5 پیوندی دوگانه بین کربن 5 و 6 دارد.


دلتا 4- اندرواستندیول تحت عناوین 4-اندرواستن-3 بتا،17 بتا دیول و (3-beta , 17beta)-androst-4-ene-3,17-diol هم شناخته می‌شود.
 دلتا 5 هم تحت عناوین 5-اندرواستن-3 بتا،17 بتا دیول و 17beta-diol anderost-5-ene -3beta, و (3beta , 17beta)-androst-5-ene-3,17-diol و Adiol شناخته می‌شود. فرمول مولکولی دلتا 4 و دلتا 5 و C19H30O2 و است و وزن مولکولی آنها 29045 دالتون است.


دلتا 4 و دلتا 5 اندرواستندیول در غده آدرنال و گنادها از DHEA به واسطه آنزیم 17 بتا هیدروکسی استروئید دی هیدروژناز سنتز می¬گردند. این مواد از طریق آنزیم 3 بتا هیدروکسی استروئید دی هیدروژناز به تستوسترون متابولیزه می-گردند. دلتا 5 از نظر ساختاری به متاندریول شبیه است.

عملکرد مکمل های غذایی اندرواستندیول
دلتا 4 و دلتا 5 اندرواستندیول فعالیت آنابولیک دارند. دلتا 5 می¬تواند فعالیتهای محافظتی در برابر عوامل پرتوزا و تنظیم ایمنی هم داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی اندرواستندیول
دلتا 4 و دلتا 5 اندرواستندیول می¬تواند هم در زنان و هم در مردان به تستوسترون متابولیزه گردند. اینکه آیا افزایش سطح تستوسترون از طریق مصرف خوراکی این دو ماده آنقدر پایدار هست که باعث افزایش ابقاء نیتروژن و افزایش توده و توان عضلانی گردد یا نه، هنوز شناخته نشده است. دلتا5 از نظر ساختاری به متاندریول که یک استروئید آنابولیک قابل تزریق پرطرفدار است، شبیه است.


دلتا 5 اندرواستندیول از موشها و میمونهای در معرض اشعه‌های یونیزه کننده گاما محافظت می‌کند. این ماده باعث تحریک فعالیت خونسازی شده، با این فرض که استروئید می¬تواند بر سلولهای پیش ساز هماتوپوئیتیک اثر مثبت داشته باشد. دلتا 5 از طریق القاء، پایداری و فعال¬سازی فاکتور هسته‌ای kappaB (kappaB (NF- که منجر به افزایش ترشح عامل فاکتور رشد هماتوپوئینیک و هورمون تحریک کننده کلونی گرانولوسیت (G-csf) می¬گردد، بقای سلولهای پیش ساز هماتوپوئیتیک پرتو دیده را افزایش می‌دهد.


 دلتا 5 اندرواستندیول پاسخ ایمنی را در موشها در مواجهه با عوامل عفونی تقویت می‌کند که احتمالا به دلیل نقش دلتا 5 اندرواستندیول در تنظیم اثر سرکوب ایمنی گلوکوکورتیکوئیدها یعنی فعالیت ضد گلیکوکورتیکوئیدی می‌باشد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد