بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کاهش کلسترول و تری گلیسیرید با مصرف مکمل های غذاییآلفا توکوفریل نیکوتینات

آلفا توکوفریل نیکوتینات یک استرسنتتیک تشکیل شده ازd1- آلفا توکوفرول و نیکوتینیک اسید است. این ماده فرم حامل اسید نیکوتینیک بوده که در ژاپن و اروپا برای درمان هایپرلیپیدمی به کار می‌رود. این ماده تحت عناوین ویتامین E نیکوتینات و توکوفریل نیکوتینات هم شناخته می‌شود.

عملکرد مکمل های غذاییآلفا توکوفریل نیکوتینات
این ماده می¬تواند در بعضی موارد سطح کلسترول و تری گلیسرید را کاهش دهد.
مکانیسم عمل مکمل های غذاییآلفا توکوفریل نیکوتینات مونوگراف نیکوتین را برای مکانیسم عمل این ماده ببینید.

فارماکوکینتیک مکمل های غذاییآلفا توکوفریل نیکوتینات
اطلاعات کمی در رابطه با فارماکوکینتیک آلفا-توکوفریل نیکوتینات در دست است. جذب از راه لومن روده¬ کوچک به حضور یا عدم حضور غذا بستگی دارد.

جذب همراه با غذا بسیار بیشتر است. این ماده از طریق سیستم لنفاوی به گردش خون سیستمی انتقال یافته و پس از برداشت کبدی در آنجا به. این ماده از طریق کبد برداشته شده و در آنجا به ازd1- توکوفرول و نیکوتینیک اسید هیدرولیز می¬گردد.


به مونوگراف نیاسین و ویتامین Eبرای اطلاعات بیشتر در رابطه با متابولیتهای این ماده دقت کنید.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذاییآلفا توکوفریل نیکوتینات
شواهدی مبنی بر فعالیت آنتی آریتمیک این ماده وجود دارد. در ژاپن و اروپا به عنوان عامل کاهش دهنده¬ چربی خون استفاده می‌شود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد