بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکلمیلی راجع به مکمل های غذایی آلفا توکوفرول سوکسینات

TPGS یکی از مشتقات محلول در آب D- آلفا توکوفرول سوکسینات می‌باشد که به عنوان یک مشتق محلول در آب از ویتامین E برای افراد مبتلا به سندرم¬های اختلال در جذب چربی، مانند کلستازی مزمن دوران کودکی به کار می¬رود.

این ماده همچنین به عنوان یک تقویت کننده¬ جذب و افزایش فراهمی زیستی اغلب داروهای غیر محلول در آب مانند مهار کننده پروتئاز HIV، amprenavir و ویتامینهای محلول در چربی مانند ویتامین D به کار می¬رود.


 TPGSکه از طریق استرفیه کردن d- آلفا توکوفرول سوکسینات با پلی اتیلن گلیکول(PEG) 1000 (وزن مولکولی حدود 1000 دالتون است) سنتز می‌شود ماده‌ای جامد، چرب و زرد رنگ با وزن مولکولی آن حدود 1513 دالتون می‌باشد. این ماده آمفی پاتیک و هیدروفیلیک است.

d- آلفا توکوفرول 26% TPGS را شامل می‌شود. TPGS
 همچنین تحت عنوان d- آلفا توکوفریل پلی اتیلن گلیکول 1000 سوکسینات و d- آلفا توکوفریل PEG 1000 سوکسینات هم شناخته می‌شود. هشت استرو ایزومر فضایی آلفا-توکوفرول موجود است. نامگذاری d- آلفا توکوفرول اگر چه رایج است اما از نظر شیمیایی نادرست است. نامهای شیمیایی صحیح برای TPGS شامل موارد زیر می‌باشد.


 RRR- alpha- tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate و
2R,4'R,8'R -alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate و
2,5,7,8-tertramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)-6-chromanyl polyethylene glycol 1000 succinate است.

عملکرد مکمل های غذایی آلفا توکوفرول سوکسینات
TPGS مشتق محلول در آب d- آلفا توکوفرول است (به بخش ویتامین E برای عملکرد این ویتامین نگاه کنید) TPGS همچنین می¬تواند جذب و فراهمی زیستی برخی داروها و مواد مغذی را تقویت کند.

این ماده کاربردهایی مانند امولسیفایر، محلول کننده¬ دارو، تقویت کننده¬ جذب، حامل داروهای بر پایه¬ چربی داشته و منبع طبیعی ویتامین E (RRR- alpha-tocopherol) می‌باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی آلفا توکوفرول سوکسینات
در مقایسه با سایر اشکال ویتامین E که برای جذب به امولسیفیکاسیون و تشکیل میسل از طریق نمکهای صفرا نیاز دارد، TPGS بعلت طبیعت آمفی پاتیک خود (حاوی هر دو پایانه¬ لیپوفیل و هیدورفیل) میسل اختصاصی خود را شکل می¬دهد و بنابراین به نمکهای صفراوی نیاز ندارد.

این خاصیت TPGS را یک جایگزین مناسب آلفا توکوفرول برای کسانیکه مشکل ترشح نمکهای صفرا به روده¬ دارند (مانند کلستازی مزمن کودکی) می¬سازد.


TPGS می¬تواند جذب داروهای لیپوفیلیک را در صورت ترکیب با آنها مانند amprenavir تقویت کند. فراهمی زیستی خوراکی بعضی داروها نیز وقتی به همراه TPGS استعمال می‌شوند، به علت مهار P- گلیکوپروتئین (P-gp) در روده افزایش می‌یابد.

P - گلیکوپروتئین، عضوی از خانواده کاست‌های (casset) ناقل متصل شونده به ATP، یک ناقل مقاوم چند دارویی است که در تنظیم مقاومت چند دارویی شرکت می¬کند.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی آلفا توکوفرول سوکسینات
فارماکوکینتیک TPGS بطور کامل شناخته نشده است. کارایی جذب TPGS در مقایسه با دیگر اشکال ویتامین E در روده¬ بیشتر است. همانطور که ذکر شد TPGS در روده کوچک میسل تشکیل داده و برای جذب به نمکهای صفراوی نیاز نخواهد داشت.

چند امکان برای جذب این ماده در روده وجود دارد. TPGS در لومن روده¬ کوچک به شکل d- آلفا توکوفرول هیدرولیز شده و یا توسط لیپاز سطح سلولهای روده به d- آلفا توکوفرول هیدرولیز می¬گردد. یا همه میسل‌های TPGS توسط سلولهای روده برداشته شده و در آنجا به d- آلفا توکوفرول هیدرولیز می¬گردد.

d- آلفا توکوفرول تولید شده توسط هرکدام از مکانیسم‌های مذکور، از طریق سلولهای روده به سیستم لنفاوی ترشح شده و در یک شیوه¬ مشابه به دیگر اشکال ویتامین تبدیل می¬گردد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد