بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نکاتی که باید در مورد مکمل های غذایی الکوکسی گلیسرول‌ها بدانید

الکوکسی گلیسرول‌ها، گلیسرولهای مرتبط با اتر مشتق شده از روغن کبد کوسه¬ ماهی هستند. آنها شامل موادی مانند batyl alcohol، chimyl alcoholو selachyl alcohol بوده و همچنین به عنوان الکیل گلیسرول لیپیدهای اتری ولیپیدهای اتر غذایی شناخته می‌شوند.

واژه¬های الکوکسی گلیسرول و روغن کبد کوسه اغلب به جای هم استفاده می‌شوند. الکوکسی گلیسرول‌ها بطور طبیعی در روغن کبد کوسه به شکل
استرهای اسید چرب یافت می‌شود. این استرهای اسید چرب
1-o-alkyl-2,3-diacyl-sn-glycerols نام دارند.


عملکرد مکمل های غذایی الکوکسی گلیسرول‌ها
الکوکسی گلیسرول فعالیت¬های آنتی پرولیفراتیک و تنظیم کننده¬ ایمنی دارند.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی الکوکسی گلیسرول‌ها

 مکانیسم عمل آنتی پرولیفراتیک و تنظیم ایمنی این ماده ناشناخته است. مکانیسم¬‌های فرضی شامل مهار پروتئین کیناز C، فعالسازی ماکروفاژ و فعالسازی سلولهای کشنده¬ طبیعی می‌باشد.

فارماکوکنیتیک مکمل های غذایی الکوکسی گلیسرول‌ها
اترگلیسرول، پس از جذب می¬تواند در ساختار پلاسمالوژن و آلکیل آسیل گلیسروفسفولیپیدها شرکت کند. در مورد فارماکوکینتیک ویژه¬ی الکوکسی گلیسرول در انسان مطلب زیادی در دست نیست.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی الکوکسی گلیسرول‌ها
حمایت از گفته¬هایی مبنی بر اینکه الکوکسی گلیسرول برای جلوگیری و درمان هر نوع سرطان یا برای درمان زخم¬ها و التهاب در انسان مفید هستند، محدود و غیر سیستماتیک است. شواهد کمی مبنی بر اثر تقویت ایمنی در انسان وجود دارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد