بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا شما نیاز به مکمل های غذایی استیل سیستئین دارید؟

استیل سیستئین یا N- استیل سیستئین با اختصار NAC مشتق از آمینواسید پروتئین L- سیستئین می‌باشد.

NACبه عنوان مکمل غذایی و دارو موجود است. این ماده بصورت خوراکی و یا تزریق آرام داخل وریدی برای درمان اوردوز استامینوفن استعمال می‌شود. NAC همچنین در درمان اختلالات تنفسی مانند برونشیت مزمن و حاد با تولید موکوس زیاد یا غلیظ، به صورت یک داروی استنشاقی تجویز می‌شود.


NAC فرم حامل L- سیستئین می‌باشد. L- سیستئین، یک ماده جاذب رطوبت بوده که به آرامی اکسید و تجزیه می¬گردد. NAC از L- سیستئین پایدارتر است و بهتر جذب می‌شود. NAC علاوه بر N- استیل سیستئین تحت عناوین استیل سیستئین و N- استیل L- سیستئین نیزشناخته می‌شود.


عملکرد مکمل های غذایی استیل سیستئین

 NAC ماده‌ای احیا کننده است که فعالیت آنتی اکسیدانی دارد. همچنین یک ترکیب موکولیتیک و محافظ کبد هم محسوب شده و می‌تواند اثرات ضد آپوپتوز داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی استیل سیستئین
 اثر بخشی NAC در درمان اوردوز استامینوفن اساسا به علت توانایی آن در تولید مجدد ذخائر گلوتاتیون کبدی است. NAC فرم حامل L- سیستئین است که به عنوان پیش ساز اصلی سنتز آنتی اکسیدان گلوتاتیون محسوب می‌شود.


اوردوز استامینوفن به تولید مقادیر زیادی

 N-acetyl-benzoquinoneimine یا NABQI در کبد منجر می¬گردد. NABQI ذخایر گلوتاتیون کبدی را به مصرف می‌رساند. این امر استرس اکسیداتیو زیادی بر کبد وارد کرده که می¬تواند به نقص عملکرد کبد منجر شود.


فعالیت موکولیتیک NAC بعلت توانایی آن در احیا پیوندهای دی¬سولفید موکوپروتئین¬های یافت شده در موکوس است که این ماده¬ غلیظ را رقیق می¬سازد.


فعالیت محافظت کبدی در NAC می¬تواند به علت توانایی آن در تامین پیش ساز گلوتاتیون باشد. نقش اصلی گلوتاتیون حفظ وضعیت طبیعی اکسیداسیون- احیا کبدی است که برای عملکرد آن حیاتی است.


شواهدی وجود دارد که NAC می¬تواند فعالیت ضد آپوپتوز بویژه در سلولهای عصبی و سلولهای بتا پانکراس داشته باشد. این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است. اثرات ضد آپوپتوز NAC می‌تواند در نتیجه فعالیت آنتی اکسیدانی آن باشد.

NAC در نقش خود به عنوان پیش ساز L- سیستئین و گلوتاتیون از غشاهای سلولی در برابر پراکسیداسیون لیپدی و اکسیداسیون پروتئین‌ها جلوگیری می‌کند.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی استیل سیستئین

NAC بسرعت از دستگاه گوارش جذب شده و از طریق گردش خون پورت به کبد، جایی¬که تحت متابولیسم گسترده¬ مرحله اول قرار می¬گیرد، حمل می‌شود. اوج غلظت پلاسمایی این ماده، حدود نیم تا یک ساعت پس از مصرف دوزهای 200 تا 600 میلی‌گرم مشاهده شده است.

NAC به N- استیل سیستئین، N وN' دی استیل سیستئین و L- سیستئین میان دیگر متابولیتها متابولیزه می‌شود.

L- سیستئین نیز به خودی خود به گلوتاتیون، تورین، پروتئین و سولفات متابولیزه می‌شود. NAC فراهمی زیستی کمی داشته که احتمالا به علت متابولیسم گسترده¬ مرحله اول آن در کبد می‌باشد. نیمه عمر نهایی NAC کامل حدود 25/6 ساعت بعد از بلع است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.


مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد