بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

جزئیات بیشتر در مورد مکمل های غذایی استیل L- کارنیتین

این دارو یک استیل استر L- کارنیتین است که به طور طبیعی در محصولات حیوانی وجود دارد و از نظر شیمیایی، تحت عنوان beta-acetoxy-gamma-N,N,N- trimethylaminobutyrate شناخته می‌شود.


این ماده همچنین تحت عنوان استیل کارنیتین، L- استیل کارنیتین، استیل لووکارنیتین، N-استیل L- کارنیتین، ALCAR و ALC هم شناخته می‌شود. استیل L- کارنیتین یک فرم حامل هر دو گروه L- کارنیتین و استیل می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی استیل L- کارنیتین
مکمل استیل L- کارنیتین می¬تواند فعالیت حفاظت عصبی داشته، بعلاوه مانند L- کارنیتین فعالیت حفاظت قلبی و اثر مثبتی روی عملکرد قلب داشته باشد. این ماده می¬تواند تحرک اسپرم را تقویت کرده و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد آپوپتوزی و محافظت از سلول داشته باشد.


مکانیزم عمل مکمل های غذایی استیل L- کارنیتین
استیل L- کارنیتین یک شکل حامل گروههای استیل و L- کارنیتین می‌باشد. عملکردهای L- کارنیتین شامل انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره از غشای میتوکندریال به داخل میتوکندری (محل تولید انرژی زیستی) و انتقال اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و متوسط به خارج از میتوکندری و در نتیجه حفظ سطوح نرمال کوآنزیم A در این ارگانل می‌باشد. این ماده همچنین می¬تواند فعالیت آنتی اکسیدانی داشته باشد.


جزء استیل از استیل L- کارنیتین به تشکیل نوروترنسمیتر استیل کولین در مغز کمک می¬کند. متابولیسم غیر طبیعی استیل کولین در مغز منجر به کمبود استیل کولین در نواحی خاصی از مغز شده که می‌تواند با زوال عقلی مرتبط با سن مانند بیماری آلزایمر مرتبط باشد.


استیل L- کارنیتین می‌تواند گلیکاسیون پروتئینهای عدسی را در محیط آزمایشگاه کاهش دهد. این عمل که احتمالا از طریق استیله کردن پروتئین¬های عدسی به نام کریستالین‌ها انجام می‌شود، آنها را از آسیب گلیکاسیون مصون می¬دارد.


تغییرات بیولوژیکی متعددی طی سالخوردگی اتفاق می¬افتد که از آن جمله می‌توان به کاهش سنتز کاردیولیپین در قلب و عملکرد ضعیف میتوکندریال اشاره کرد. کاردیولیپین یک فسفولیپید ضروری برای فرایندهای انتقال میتوکندریال در قلب می‌باشد. میتوکندریها برای تولید انرژی سلولی ضروری هستند.

نتایج مطالعات روی موشهای مسن نشان داده که استفاده از مکملهای استیل L- کارنیتین منجر به بهبود عملکرد میتوکندریال و تولید بیشتر کاردیولیپین می¬گردد.


استیل L- کارنیتین به عنوان یک منبع انرژی در دسترس برای فعالسازی تنفس و تحرک اسپرماتوزوای انسانی عمل می‌کند.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی استیل L- کارنیتین
فارماکوکینتیک استیل L- کارنیتین مشابه L- کارنیتین است، این فرضیه که این ماده که از L- کارنیتین بهتر جذب می‌شود، تاکنون به اثبات نرسیده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر
توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد