بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عوارض مکمل های غذایی لینولئیک اسید کونژوگه چیست

 لینولئیک اسید کونژوگه یا CLA به گروهی از ایزومرهای هندسی و وضعیتی اکتادکادی انوئیک لینولئیک اسید، اشاره دارد. CLA یک ماده منفرد نیست. در مقایسه با لینولئیک اسید، همه ایزومرهای CLA دارای پیوندهای کونژوگه هستند. در یک ترکیب ارگانیک غیر اشباع،به دو پیوند دوگانه‌ای که توسط یک پیوند یگانه جدا شده‌اند، کونژوگه گفته می‌شود.

CLA ممکن است دارای اثرات ضد سرطانی، ضد آتروژنیک، ضد دیابتی و اصلاح ترکیب بدن در انسان باشد. این اثرات در مطالعات تجربی حیوانی گزارش شده‏اند.

مکانیسم اثر  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه
مکانیسم‌ اثر CLA به وضوح شناخته نشده است. برای رسیدن به شناخت بهتر،تعیین اثرات ویژه و احتمالاً متفاوت ایزومرهای مختلف ضروری است. برای مثال، به نظر می‌رسد ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 برای اصلاح ترکیب بدن در حیوانات مفید باشد.


در کشت بافت موش دیده شده است که ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 فعالیت لیپوپروتئین‌ لیپازی داشته و غلظت تری‌گلیسرید داخل سلولی را کاهش می‌دهد. ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 نیز بیان Steroyl-CoA desaturase mRNA کبدی را در یک مطالعة بر روی موش و همچنین فعالیت Steroyl-CoA desaturase را درآدیپوسیت‏های موش در محیط کشت بافت در یک مطالعة دیگر کاهش می‌دهد. مهار فعالیت Steroyl-CoA desaturase ممکن است سنتز چربی را کاهش دهد.


ایزومر CLA سیس-9،ترانس-11 و همچنین ترانس-10،سیس-12 فعالیت ضد سرطانی نشان می‌دهند. عقیده بر آن است که CLA ممکن است فعالیت ایکوزانوئیدی و همچنین فعالیت سیتوکین‏هایی از قبیل فاکتور نکروز تومور ـ آلفا را تعدیل نماید. هم‌چنین عقیده بر آن است که فعال شدن گیرندة گامای پراکسیزومی فعال شده با تکثیرکننده (PPAR-gamma) ممکن است در فعالیت شناخته‌ شدة ضد دیابتی CLA نقش داشته باشد.


فعال شدن PPAR ـ گاما و یا PPAR ـ آلفا ممکن است تا حدودی اثرات ضد سرطان‌زایی، هیپو لیپیدمی و ضد آتروژنی CLA در مطالعات حیوانی را توجیه کند. آنزیم‌های لازم جهت تولید ایزومرهای اصلی در باکتری‌ها کلونیزه می‌شوند و انتظار می‌رود که با در دسترس بودن مقادیر بیشتر این مواد، اثرات و مکانیسم اثر این ایزومرها، به تنهایی یا درترکیب، مشخص شود.

فارماکوکینتیک  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه

 اطلاعات اندکی در مورد فارماکوکینتیک CLA در انسان‌ها وجود دارد. در مطالعات تجربی حیوانی، ایزومرهای CLA به دنبال هضم جذب می‌شوند، اما اطلاعات بیشتری در مورد متابولیسم پس از جذب CLA وجود ندارد. به نظر می‌رسد بعضی از CLA‌ها به فسفولیپیدهای غشایی متصل می‌شوند.

اندیکاسیون‌ و کاربرد  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه
اثر ضد چاقی CLA که به‌طور اولیه بیان شد، توسط مطالعات جدید حمایت نمی‌شود. درحال حاضر CLA تنها به عنوان یک عامل ضد آتروژنیک مؤثر شناخته شده است.
برخی مطالعات عوارض نامطلوبی را از بعضی ایزومرهای CLA گزارش کرده‌اند. شواهدی مبنی بر اثر ضد سرطانی و اثرات احتمالی در دیابت برای CLA در مطالعات حیوانی اولیه وجود دارد.

موارد منع مصرف  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه
 CLA در افراد دارای حساسیت به هر جز این فراورده منع مصرف دارد.
به دلیل عدم وجود مطالعات طولانی مدت ایمنی، زنان باردار و مادران شیرده ‌باید از مصرف این مکمل اجتناب کنند.

عوارض جانبی  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه
مواردی از عوارض گوارشی مانند تهوع با مصرف دوزهای 2 گرم روزانه گزارش شده است.

دوز و نحوه مصرف  مکمل های غذایی  لینولئیک اسید کونژوگه

محصولات محدودی حاوی CLA موجود است که مقدار دو ایزومری که بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته اند، یعنی CLA سیس-9، ترانس-11وCLA ترانس-10،سیس-12 در آنها متغیراست.


همچنین، مقادیر متفاوتی از ایزومرهای دیگر CLA در فراورده‌های مختلف وجود دارد. دوزهای معمول، 1 تا 2 گرم روزانه است. دریافت تا 6 گرم روزانه هم استفاده شده است. بررسی روی CLA به منظور استفاده در غذاهای عملکردی (Functional food) در حال انجام است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد