بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عملکرد و مکانیسم اثر مکمل غذایی لینولئیک اسید کونژوگه

لینولئیک اسید کونژوگه یا CLA به گروهی از ایزومرهای هندسی و وضعیتی اکتادکادی انوئیک لینولئیک اسید، اشاره دارد. CLA یک ماده منفرد نیست. در مقایسه با لینولئیک اسید، همه ایزومرهای CLA دارای پیوندهای کونژوگه هستند. در یک ترکیب ارگانیک غیر اشباع،به دو پیوند دوگانه‌ای که توسط یک پیوند یگانه جدا شده‌اند، کونژوگه گفته می‌شود.


‍CLA به‌طور طبیعی در بافت‌های حیوانی و منابع غذایی از جمله گوشت‌ نشخوارکنندگان، ماکیان، تخم‌مرغ و محصولات لبنی از قبیل پنیر، شیر و دوغ که تحت فرایندهای حرارتی قرار گرفته اند، یافت می‌شود. چربی‏های نباتی عموما منابع فقیری از CLA هستند. با این وجود CLA از لینولئیک اسید روغن گیاه کاجیره ((Safflower و روغن آفتاب‌گردان، توسط فرایندهای ویژه‌ای تولید می‌شود. CLA در ابتدا در چربی شیر که به صورت فسفولیپید و تری گلیسرید است، یافت شد. شواهدی وجود دارد که شیر انسان نیز حاوی CLA است.


ایزومرهای اصلی غذایی CLA، CLA سیس -9،ترانس ـ 11 می‌باشد که همچنین به‏عنوان رومنیک اسید و RA شناخته می‌شود.این ایزومر در سیرابی حیوانات نشخوارکننده توسط متابولیسم میکروبی لینولئیک و لینولنیک ساخته می‌شود. CLA سیس ـ 9 ترانس ـ 11 ممکن است مستقیماً و یا تحت متابولیسم بیشتر،جذب شود.

ایزومر دیگر CLA که در بافت‌های نشخوارکنندگان یافت می‌شود، CLA ترانس-10،سیس ـ 12 می‌باشد. بیشتر مطالعات حیوانی تا به امروز در مورد CLA از مخلوطی از ایزومرهای CLA استفاده کرده‌اند که بیشتر حاوی CLA سیس-9،ترانس ـ 11 و CLA ترانس-10،سیس ـ 12 در مقادیر تقریباً برابر بوده است.

اغلب فراورده‌های تجاری حاوی CLA سیس-9،ترانس-11 و CLA ترانس-10، سیس-12 در بین مقادیرکمتر ایزومرهای دیگر شاملCLA ترانس-9، سیس-11،  CLAسیس-10،سیس-12،CLA ترانس-9،ترانس11، CLA ترنس-10،ترنس-12، ودیگر ایزومرهای دارای پیوند دوگانة کونژوگه در موقعیت‌های 8، 10، 11 و 13 می‌باشد. ایزومرهای مختلف اثرات بیولوژیک متفاوتی را ایجاد می‌کنند.


CLA سیس-9،ترانس-11همچنین به صورت c9, t11- octadecadienoic acid شناخته می‌شوند. CLA ترنس-10،سیس-12هم به صورت t10, c12- octadecadienoic acid شناخته می‌شوند. اصطلاح اکتادکا دی انوآت اسید در بعضی موارد به معنای یکسان با CLA به کار می‌رود.

عملکرد مکمل غذایی لینولئیک اسید کونژوگه
CLA ممکن است دارای اثرات ضد سرطانی، ضد آتروژنیک، ضد دیابتی و اصلاح ترکیب بدن در انسان باشد. این اثرات در مطالعات تجربی حیوانی گزارش شده‏اند.

مکانیسم اثر مکمل غذایی لینولئیک اسید کونژوگه
مکانیسم‌ اثر CLA به وضوح شناخته نشده است. برای رسیدن به شناخت بهتر،تعیین اثرات ویژه و احتمالاً متفاوت ایزومرهای مختلف ضروری است. برای مثال، به نظر می‌رسد ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 برای اصلاح ترکیب بدن در حیوانات مفید باشد.


در کشت بافت موش دیده شده است که ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 فعالیت لیپوپروتئین‌ لیپازی داشته و غلظت تری‌گلیسرید داخل سلولی را کاهش می‌دهد. ایزومر CLA ترانس-10،سیس-12 نیز بیان Steroyl-CoA desaturase mRNA کبدی را در یک مطالعة بر روی موش و همچنین فعالیت Steroyl-CoA desaturase را درآدیپوسیت‏های موش در محیط کشت بافت در یک مطالعة دیگر کاهش می‌دهد.

مهار فعالیت Steroyl-CoA desaturase ممکن است سنتز چربی را کاهش دهد.
ایزومر CLA سیس-9،ترانس-11 و همچنین ترانس-10،سیس-12 فعالیت ضد سرطانی نشان می‌دهند. عقیده بر آن است که CLA ممکن است فعالیت ایکوزانوئیدی و همچنین فعالیت سیتوکین‏هایی از قبیل فاکتور نکروز تومور ـ آلفا را تعدیل نماید. هم‌چنین عقیده بر آن است که فعال شدن گیرندة گامای پراکسیزومی فعال شده با تکثیرکننده (PPAR-gamma) ممکن است در فعالیت شناخته‌ شدة ضد دیابتی CLA نقش داشته باشد.


فعال شدن PPAR ـ گاما و یا PPAR ـ آلفا ممکن است تا حدودی اثرات ضد سرطان‌زایی، هیپو لیپیدمی و ضد آتروژنی CLA در مطالعات حیوانی را توجیه کند. آنزیم‌های لازم جهت تولید ایزومرهای اصلی در باکتری‌ها کلونیزه می‌شوند و انتظار می‌رود که با در دسترس بودن مقادیر بیشتر این مواد، اثرات و مکانیسم اثر این ایزومرها، به تنهایی یا درترکیب، مشخص شود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد