بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مزایا و عملکرد مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو

فلاونوئید‌های کاکائو ممکن است دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی و همچنین فعالیت‌های ضدالتهابی و تنظیم کننده ایمنی باشند.

مکانیسم اثر مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
 فلاونوئیدها توانایی مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن‌ و نیتروژن را داشته و همچنین یونهای فلزی مانند کاتیونهای فروس که در واکنشهای تولید گونه‌های فعال اکسیژن نقش دارند را شلات می‌کنند. شواهدی وجود دارد که الیگومرهای بزرگتر پروسیانیدین، دارای توانایی آنتی‌اکسیدانی بیشتری می‌باشد.
فلاونوئیدهای کاکائو اکسیداسیون LDL را مهار می‌نماید. اکسیداسیون LDL یک رخداد مهم در پاتوژنز آترواسکلروز است.


به نظر می‌رسد بعضی از فلاونوئیدهای کاکائو، بیان mRNA اینترلوکین 2 (2ـ IL) القا شده توسط فیتوهماگلوتینین‏ و هم‌چنین بیان اینترلوکین 1-بتا (B1 ـ IL) را در سلول‌های مونونوکلنار خون محیطی (PBMC) کاهش می‌دهند.


کاهش 2ـ IL و 1beta ـ IL در PBMC ممکن است تا حدودی در فعالیت‌های احتمالی ضدالتهابی و تنظیم کننده ایمنی فلاونوئیدهای‌ کاکائو دخیل باشد. مکانیسم این فعالیت‌ها می‌تواند ناشی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی فلاونوئیدهای کاکائو باشد. انواع اکسیژن واکنش‌پذیر می‌تواند فاکتور رونویسی هسته‌ای KappaB (NF-KappaB). NF-KappaB در نتیجه تولید فاکتورهای پیش التهابی از قبیل 2ـ IL و 1betaـ IL را تحریک می‌نماید.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
 مطالب کمی در مورد فارماکوکینتیک پلی فنول‏های کاکائو در انسان وجود دارد. بخشی از این ترکیبات جذب می‌شود. میزان جذب در بین انواع مختلف فلاونوئید‌های کاکائو و همچنین در بین افراد مختلف، بسیار متغییر است.
به نظر می‌رسد فلاونوئیدهای کاکائو در طی جذب، مورد گلوکورونیداسیون، سولفاسیون و متیلاسیون قرار می‌گیرند.

اندیکاسیون‌ و کاربرد مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که فلاونوئیدهای کاکائو دارای مزایای احتمالی در کنترل فشار خون و سلامت قلبی-عروقی می‌باشد.


 موارد منع مصرف مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
مصرف این فلاونوئیدها،در افرادی که به هرجز محصولات حاوی فلاونوئیدهای کاکائو افزایش حساسیت دارند، منع مصرف دارد.

اوردوز مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
هیچ گزارشی از دز بیش از حد وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل غذایی فلاونوئید‌های کاکائو
انواع شکلاتهای جامد و آشامیدنی‌های غنی از فلاونوئیدهای کاکائو، در دسترس است. شکلات تیره نسبت به شکلات شیری فلاونوئیدهای بیشتری دارد. این به دلیل این است شکلات شیری لیکورکاکائو کمتری نسبت به شکلات تیره دارد. در فرآوری شکلات سفید از لیکور کاکائو استفاده نشده بنابراین هیچ فلاونوئیدی ندارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر
توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد