بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی کریسین در سلامت

کریسین متعلق به کلاس‌ فلاون‏ فلاونوئیدها می‌باشد. کریسین به‌طور طبیعی در گیاهان مختلفی شامل گونه‌های Pelargonium، که گیاهان شبه ژرمانیوم هستنند، Passiflora یا گونه‌های گل ساعتی که شامل میوه گل ساعتی استوایی است و گونه‌های Pinaceae که شامل درخت‌ کاج می‌باشد، یافت می‌شود.
کریسین به دست آمده از گیاه Passiflora Coerulea به‌صورت یک مکمل غذایی عرضه شده و به‌طور مشخص در بین بدن سازان مرد و افراد ورزش‌کار به دلیل اثر احتمالی آن در مهار تبدیل اندروژن به استروژن از محبوب خاصی برخوردار است.


کریسین یک مادة جامد با فرمول مولکولی C15H10O4 و وزن مولکولی 254.24 دالتون می‌باشد. این ماده در آب نامحلول است. کریسین به‌صورت 5و7 –دی هیدروکسی فلاوون و 5و7 ـ دی هیدروکسی -2 فنیل-4H-بنزوپیران -4-ان نیز شناخته می‌شود . کریسین در گیاهان به این شکل یافت می‌شود، اما به‌طور طبیعی به شکل گلوکوزید است.


فعالیت‌ مکمل غذایی کریسین

کریسین ممکن است دارای فعالیت مهارکنندگی آروماتاز باشد. همچنین ممکن است دارای اثرات فیتواستروژنی، آنتی‌اکسیدانی و ضد اضطراب باشد.

مکانیسم اثر مکمل غذایی کریسین
آروماتاز یک آنزیم سیتوکروم P450 است که مرحلة محدود کننده سرعت در سنتز استروژن، یعنی تبدیل آندروژن به استروژن را کاتالیز می‌کند. اندرواستن دیون و تستسترون به‏عنوان سوبسترایی برای آروماتاز عمل می‌کنند. آروماتاز که به‏عنوان استروژن سنتاز و یا سنتتاز نیز شناخته می‌شود، توسط کریسین در محیط آزمایشگاه مهار می‌شود. کریسین به‌طور ضعیف به گیرنده‌های استروژن آلفا و بتا، متصل می‌شود.


فعالیت آنتی‌اکسیدانی کریسین توسط توانایی آن در مهار گزانتین اکسیداز و در نتیجه مهار اسید اوریک و مقابله با انواع اکسیژن واکنش‌پذیر انجام می‌شود. این ماده در بعضی شرایط،‌ پراکسیداسیون لیپیدی را نیز مهار می‌کند.
سایر مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند که کریستین به ناحیه‌ای از گیرنده‌ی GABAAکه به عنوان گیرنده بنزودیازپین شناخته می‌شود،متصل می‏گردد.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی کریسین
اطلاعات محدودی از فارماکوکینتیک کریسین در انسان‌ها در دست است. نتایج کشت سلول‌های روده‌ و کبدی مشخص نمود که کریسین می‌تواند وارد سلول ‌شده و در آنجا تحت گلوکورونیداسیون و سولفاسیون قرار می‌گیرد. درصورتی که کریسین خوراکی پس از جذب، متابولیزه گردد، انتظار می‌رود که ضرورتاً غیرفعال شود. مطالعات در زمینة فارماکوکینتیک انسان برای روشن‌سازی این مورد، مورد نیازاست. کریسین در برخی مدلهای حیوانی مشخص، به نظر می‌رسد که دارای جذب و فعالیت است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.


مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد