بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل شناسی و مستندات علمی برای هزاران خواص روی برای دیابتی ها

 مکمل شناسی و مستندات علمی برای هزاران خواص روی برای دیابتی ها

دیابت یک بیماری التهابی مزمن است که در درازمدت می تواند باعث آسیب، اختلال در عملکرد اندام هایی نظیر چشم، کلیه، اعصاب، قلب و عروق می شود خطر دیابت نوع 2 با افزایش سن، چاقی و کاهش فعالیت بدنی افزایش می یابد. در دیابت نوع 2 مقاومت به انسولین بسیار شایع است. مقاومت به انسولین باعث افزایش احتمال آترواسکلروز، مشکلات چربی خون، عدم تحمل گلوکز، افزایش  اوره، پرفشاری خون و سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. روی یک ماده معدنی است که در ساخت و عملکرد انسولین نقش دارد. احتمالا روی باعث تحریک عملکرد انسولین و فعالیت گیرنده های آنزیم تیروزین کیناز می شود.


سلول های بتای پانکراس در میان سلول های بدن، میزان زیادی روی دارند. امروزه ارتباط میان روی و دیابت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده اند که غلظت روی در سلول های پانکراس بیماران دیابتی کاهش می یابد. روی می تواند باعث کاهش اثرات استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین شود.(1)


افراد مبتلا به دیابت در معرض برخی از بیماری ها نظیر سرطان ها قرار می گیرند. فاکتور نکروزه کننده تومور، عاملی در بدن است که علیه سرطان مبارزه می کند. در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک، سیستم ایمنی سرکوب می شود و باعث بروز اختلالات التهابی و سرطان می شود. مطالعات نشان داده اند که مصرف مکمل روی می تواند توان ایمنی افراد مبتلا به دیابت و سندرم متابولیک را افزایش دهد.(2)


دیابت نوع 2 در افراد چاق و دارای اضافه وزن شایع تر است. دیابت در دراز مدت می تواند باعث صدمه به اندام های مختلف بدن شود. مصرف مکمل روی میتواند اثرات سودمندی را روی کنترل قند خون داشته باشد.(3)


روی یک ماده معدنی است که در عملکرد بیش از 300 آنزیم نقش دارد. مصرف مکمل روی می تواند سبب بهبودی کنترل قند خون در بیماران دیابتی  شود. (4)
روی باعث کاهش استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی می شود. نقش آنتی اکسیدانی مکمل روی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ثابت شده است.(5)
روی یکی از املاح معدنی است که عملکرد آنتی اکسیدانی دارد. در مطالعه ای پیرامون اثربخشی مصرف مکمل روی و کروم، این نتیجه حاصل شد که  ترکیب  این دو ماده معدنی اثرات آنتی اکسیدانی بسیار موثری را روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارد .(6)


افراد مبتلا به دیابت در معرض استرس اکسیداتیو قرار دارند. هم چنین دیابت با کمبود متوسط روی در ارتباط است. بعلاوه بسیاری از اختلالات ایمنی که در دیابت وجود دارد که مشابه کمبود روی است.(7)


دیابت نوع 1 و 2 عوارض دراز مدت مشابهی دارند. دیابت ازچندین راه روی هموستاز روی تاثیر می گذارد و باعث کاهش میزان تام روی در بدن می شود. این کمبود روی می تواند باعث افزایش تخریب ناشی از سیتوکین ها باشد. از آنجاییکه روی در ساخت، ذخیره و ترشح انسولین نقش دارد، کاهش آن روی تولید و ترشح انسولین اثر می گذارد و می تواند باعث پیچیده شدن مشکلات بویژه در دیابت نوع 2 شود. سایر مشکلات می تواند به دلیل افزایش اکسیدان ها و رادیکال های آزاد ناشی از کمبود روی باشد.(8)

نتیجه گیری:

با توجه به نقش بسیار مهمی که روی در عملکرد بیش از 300 آنزیم در بدن ایفا  می کند، کمبود آن می تواند واکنش های زیستی بدن را با مشکل مواجه کند. دیابت یک بیماری التهابی است که در آن استرس اکسیداتیو زیاد می شود. کمبود روی می تواند باعث افزایش این استرس در بدن شود. از طرفی دیابت و استرس خود نیز می تواند باعث کمبود روی شود. بنابراین مصرف مکمل روی در بیماران دیابتی می تواند در کاهش التهاب در این بیماران موثر باشد.

1.    Tamaki M, Fujitani Y. [Role of zinc in type 2 diabetes]. Nihon eiseigaku zasshi Japanese journal of hygiene. 2013;69(1):15-23.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476591

2.    Meksawan K, Sermsri U, Chanvorachote P. Zinc supplementation improves anticancer activity of monocytes in type-2 diabetic patients with metabolic syndrome. Anticancer research. 2014;34(1):295-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403477

3.    Ruz M, Carrasco F, Rojas P, Codoceo J, Inostroza J, Basfi-fer K, et al. Zinc as a potential coadjuvant in therapy for type 2 diabetes. Food & Nutrition Bulletin. 2013;34(2):215-21.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23964394

4.    Jansen J, Karges W, Rink L. Zinc and diabetes—clinical links and molecular mechanisms. The Journal of nutritional biochemistry. 2009;20(6):399-417.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442898

5.    Roussel A-M, Kerkeni A, Zouari N, Mahjoub S, Matheau J-M, Anderson RA. Antioxidant effects of zinc supplementation in Tunisians with type 2 diabetes mellitus. Journal of the American College of Nutrition. 2003;22(4):316-21.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12897047

6.    Anderson RA, Roussel A-M, Zouari N, Mahjoub S, Matheau J-M, Kerkeni A. Potential antioxidant effects of zinc and chromium supplementation in people with type 2 diabetes mellitus. Journal of the American College of Nutrition. 2001;20(3):212-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444416

7.    DiSilvestro RA. Zinc in relation to diabetes and oxidative disease. The Journal of nutrition. 2000;130(5):1509S-11S.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10801967

8.    Chausmer AB. Zinc, insulin and diabetes. Journal of the American College of Nutrition. 1998;17(2):109-15.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9550453


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد