بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا از مزایای پربیوتیک ها و سایر مکمل های غذایی بر دیابت اطلاع دارید

پربیوتیک ها ترکیباتی هستند که به رشد باکتری های مفید در دستگاه گوارش کمک می کنند. تاثیر این ترکیبات برای بیماری های مزمن و التهابی از قبیل دیابت ثابت شده است.

این ترکیبات با اثرگذاری بر مقاومت به انسولین، عملکرد انسولین، قند ناشتا و واکنش های متابولیکی می توانند به مدیریت دیابت نوع 1، 2 و دیابت بارداری کمک کند.

* تاثیر مصرف پربیوتیک ها بر دیابت بارداری

دیابت بارداری با پیامدهای زیادی برای مادر و نوزاد همراه است. با تغییر الگوی زندگی می توان از دیابت بارداری پیشگیری کرد. باکتری های موجود در دستگاه گوارش روی مسیرهای التهابی، متابولیسم گلوکز و چربی اثر می گذارد. مصرف پربیوتیک ها یکی از راه های تغییر باکتری های روده است.


یک کارآزمایی بالینی کاهش سرعت دیابت بارداری را با مصرف پربیوتیک ها در دوران بارداری نشان داده است. (1)


باکتری های موجود در دستگاه گوارش با متابولیسم و عملکرد سیستم ایمنی بدن در ارتباط است. دیابت بارداری یکی از مشکلات شایع در میان مادران باردار است. یکی از درمان هایی که برای این مشکل استفاده می شود، مکمل یاری با پربیوتیک ها بوده که تاثیر مثبتی روی باکتری های دستگاه گوارش می گذارد. این مکمل ها می تواند متابولیسم بدن را از طریق افزایش حساسیت به انسولین، متابولیسم کلسترول و تقویت سیستم ایمنی بهبود بخشند.


مصرف مکمل های پربیوتیک می تواند از دیابت بارداری جلوگیری کند و سندرم متابولیک را بهبود بخشد. (2)

* مصرف پربیوتیک ها بر دیابت نوع 1 و 2
مصرف مکمل های پربیوتیک  طی 8 هفته می تواند باعث کاهش قند خون ناشتا، افزایش انسولین و کاهش کلسترول LDL در بیماران مبتلا به دیابت شود.(3)


دیابت نوع 2 یکی از اختلالات تاثیر پذیر از محیط و عوامل ژنتیکی است. مطالعات اخیر نشان داده اند که عدم تعادل در باکتری های دستگاه گوارش می تواند بروز بیماری هایی مانند چاقی و دیابت نوع 2 را افزایش می دهد. تنظیم کننده های اصلی باکتری های روده شامل سن، نژاد، سیستم ایمنی و رژیم غذایی است. به طور مثال رژیم غذایی پرچرب باعث التهاب، چاقی و سایر مشکلات متابولیک می شود.

مصرف پربیوتیک ها باعث کاهش التهاب، بهبود مقاومت به انسولین و تحمل گلوکز می شود. براساس مطالعه انجام شده روی بیماران دیابتی نوع 2 ، مصرف پربیوتیک ها می تواند سبب بهبودی قند خون ناشتا، چربی خون، انسولین و هموستاز آن شود. هم چنین مصرف پربیوتیک ها با بهبود باکتری های دستگاه گوارش می تواند در کنترل و مدیریت دیابت موثر باشد.(4)


پربیوتیک ها که باعث افزایش باکتری های مفید در روده بزرگ انسان می شوند در بروز دیابت نوع 2 موثر است. محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون به طور طبیعی به دنبال متابولیسم در بدن تولید می شوند ولی در شرایطی که قند خون به طور مزمن بالا است، مانند دیابت، میزان تولید آن ها بیشتر می شود. از طرفی، تولید زیاد این محصولات می تواند در شرایط استرس نیز افزایش یابد، این حالت بیشتر در بیماری های سندرم متابولیک اتفاق می افتد. تولید بیش از حد محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون می تواند باعث تغییر در ساختار پروتئین هایی هم چون کلاژن شود و در نتیجه آن عروق سخت می شود.

این ترکیبات حتی می توانند بسیاری از مشکلات ناشی از دیابت را تشدید کنند. اخیرا نشان داده شده است که محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون می توانند خطر دیابت نوع 1 و 2، مقاومت به انسولین، التهاب و اختلال در عملکرد سلول های بتای پانکراس را افزایش دهند. مداخلاتی که روی باکتری های دستگاه گوارش اثر می گذارند می توانند این پیامد را بهبود بخشند. مکمل یاری با پربیوتیک ها تجمع محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون را در افرادی که در معرض خطر دیابت نوع 2 هستند کاهش می دهد. پربیوتیک ها تعادل باکتری های موجود در دستگاه گوارش را برقرار می کند.(5)
نتیجه گیری:
پربیوتیک ها ترکیباتی هستند که رشد باکتری های مفید را در دستگاه گوارش انسان مدیریت می کنند.  مطالعات گوناگونی پیرامون تاثیر مصرف مکمل این ترکیبات بر بیماری های مزمن انجام شده است که از جمله آن می توان به دیابت نوع 1،2 و دیابت بارداری اشاره کرد. مصرف مکمل های حاوی این ترکیبات می تواند به عملکرد انسولین و کاهش مقاومت به آن کمک کند.


منابع:
1.    Barrett HL, Dekker Nitert M, Conwell LS, Callaway LK. Probiotics for preventing gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24574258

2.    Barrett HL, Callaway LK, Nitert MD. Probiotics: a potential role in the prevention of gestational diabetes? Acta diabetologica. 2012;49(1):1-13.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23180045

3.    Asemi Z, Zare Z, Shakeri H, Sabihi S-s, Esmaillzadeh A. Effect of multispecies probiotic supplements on metabolic profiles, hs-CRP, and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. Annals of Nutrition and Metabolism. 2013;63(1-2):1-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23899653

4.    Fallucca F, Porrata C, Fallucca S, Pianesi M. Influence of diet on gut microbiota, inflammation and type 2 diabetes mellitus. First experience with macrobiotic Ma‐Pi 2 diet. Diabetes/metabolism research and reviews. 2014;30(S1):48-54.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24532292

5.    Kellow NJ, Coughlan MT, Savige GS, Reid CM. Effect of dietary prebiotic supplementation on advanced glycation, insulin resistance and inflammatory biomarkers in adults with pre-diabetes: a study protocol for a double-blind placebo-controlled randomised crossover clinical trial. BMC endocrine disorders. 2014;14(1):55.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4099169/pdf/1472-6823-14-55.pdf


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد