بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی کولین در سلامت

کولین یک ماده غذایی ضروری است که به‌طور گسترده در مواد غذایی به شکل فسفاتیدیل کولین و همچنین کولین آزاد توزیع شده است. این ماده در غذاها به شکل فسفولیپید اسفنگومیلین هم یافت می‌شود. کولین برای حفظ ساختار و عملکردهای سلول‌ها و برای برقراری حیات، ضروری است.


کولین نقش‌های متعددی در بدن ایفا می‌نماید. سه عملکرد عمدة متابولیکی کولین به‌صورت، پیش‌سازی برای بیوسنتز فسفاتیدیل‌کولین، پیش‌سازی برای بیوسنتز استیل کولین ودهنده متیل می‌باشد. علاوه بر نقش آن به‏عنوان پیش‌ساز فسفاتیدیل‌کولین، کولین پیش‌سازی برای فسفولیپیداسفنگومیلین می‌باشد. فسفاتیدیل‌کولین و اسفنگومیلین اجزای ساختاری غشای‌های بیولوژیک می‌باشد.

این فسفولیپید‏ها هم‌چنین به‏عنوان پیش‌سازی برای پیام‌رسانهای داخل سلول سرامید و دی‌آسیل گلیسرول عمل می‌نمایند. کولین پیش‌ساز لیپیدهای پیام‌رسان، فاکتور فعال کننده پلاکتی (PAF) و اسفنگوزیل فسفوریل نیز می‌باشد.


ارتباط میان رژیم غذایی فقیر از کولین و ارتشاح چربی در کبد موش‌ها برای اولین بار در سال1935 گزارش شد. کولین و همچنین مواد دیگری از قبیل متیونین، اسیدفولیک و ویتامین 12B که از رسوب چربی در کبد پیشگیری می‌کنند، به‏عنوان لیپوتروپ شناخته می‌شوند. معیار اولیه‌ای که برای تخمین دریافت مناسب (AI) کولین پیشنهاد شد، میزانی است که از آسیب کبدی با ارزیابی توسط اندازه‌گیری سطوح سرمی آنزیم‌ کبدی، آلانین ترنسفراز یا ALT پیشگیری می‌نماید. ALT به عنوان SGPT (گلوتامات پیروات ترانس آمیناز سرم) نیز شناخته می‌شود.


غنی‌ترین غذاهای حاوی فسفاتیدیل‌کولین یعنی مشتق اصلی کولین، کبد گاو، زرده تخم‌مرغ و سویا می‌باشد.کبد گاو،کاهو یخ کوهی، کره‌ بادام‌زمینی، بادام‌زمینی، گل کلم و بعضی از غذاها حاوی کولین آزاد هستند. کولین هم‌چنین به‌صورت 2 -هیدروکسی ـ N،NوN ـ تری‌متیل اتانامیوم، (بتا، هیدروکسی اتیل) تری‌متیل آمونیوم و بیلی نورین شناخته می‌شود. نمک‌های تجاری عمده‌ای برای مکمل یاری، کولین کلراید و بی‌تارتارات کولین می‌باشد.


مسیر اصلی سنتز فسفاتیدیل‌کولین در بدن با استفاده از کولین ساخته شده یا رژیم غذایی است. در یک مسیر جایگزین برای بیوسنتز فسفاتیدل‌کولین، فسفاتیدل‌کولین با استفاده از متیل ترکیب ادنوزیل متیونین، متیله شده تا فسفاتیدل‌کولین رابسازد. این مسیر ممکن است تنها مسیر سنتز از نو de novo کولین در بدن باشد. با این وجود سنتز از نو به نظر نمی‌رسد که برای پاسخ‌گویی به نیاز تغذیه‌ای بدن کافی ‌باشد.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی کولین
کولین پیش‌ساز فسفاتیدل‌کولین، اسفنگومیلین، استیل‌کولین و بتائین دهنده متیل است. بنابراین وجود این ماده برای حفظ ساختار و ترمیم غشای سلول، عملکرد طبیعی مغز و قلبی وعروق ضروری است.

مکانیسم اثر مکمل غذایی کولین
کولین در چندین فرایند بیولوژیک پایه نقش دارد. کولین قسمت عمده از گروه‏های با سر قطبی فسفاتیدیل‌کولین است. نقش فسفاتیدل‌کولین برای حفظ یکپارچگی غشای سلول در تمامی فرایند‌های پایة بیولوژیک مانند جریان اطلاعات، ارتباطات بین سلولی و بیوانرژی حیاتی است. دریافت ناکافی کولین تاثیرات منفی روی فرایندهای مذکور به جا می‌گذارد.

هم‌چنین کولین یک سهم عمده در فسفولیپید غشایی دیگر اسفنگومیلین و همچنین نقش مهمی در برقراری ساختار و عملکرد سلولی دارد. کمبود کولین در کشت سلولی باعث آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول شده که به نظر می‌رسد به علت ناهنجاری در محتوای فسفاتیدل‌کولین غشای سلول و افزایش در سرامید، یک پیش‌ساز و همچنین یک متابولیت اسفنگو میلین می‌باشد.

تجمع سرامید که به علت کمبود کولین رخ می‌دهد، فعالیت یک کاسپاز، نوعی از آنزیم که آپوپتوز را فعال می‌کند، را وساطت می‌نماید. بالا رفتن سطح هموسیستئین ممکن است یک ریسک فاکتور عمده برای آترواسکلروز و همچنین اختلالات قلبی عروقی و عصبی باشد. بتائین یا تری متیل گلیسین که از کولین از طریق واکنشهای اکسیداتیو حاصل می‌شود، یکی از فاکتورهایی است که سطح هموسیستئین را توسط سنتز دوبارة L-متیونین از آن پایین نگه می‌دارد.
استیل‌کولین یکی از نوروترنسمیترهای اصلی است که برای سنتز به کولین نیاز دارد. مقدارکافی استیل‌کولین در مغز در برابر ممکن است در برابر انواع مشخص دمانس شامل بیماری آلزایمر اثر محافظتی‌ داشته باشد. مطالعات انسانی جهت تعیین این ‌که آیا کولین غذایی در پیشگیری از دمانس می‌تواند مفید باشد، مورد نیاز است. مکانیزم اثرات سرطانزایی کمبود کولین شناخته نشده است.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی کولین
کولین از رودة باریک به وسیلة پروتئین‏های حامل در سلول‌های روده‌ای جذب می‌شود. قسمتی از کولین در روده به بتائین (تری متیل گلایسین) و تری‌متیل‌آمین، که همچنین توسط روده جذب می‌شوند. متابولیزه می‌گردد، کولین، بتائین و تری متیل آمین از طریق گردش خون پورت به کبد منتقل می‌گردند. در تمامی بافت‌ها کولین توسط انتشار و انتقال فعال تجمع می‌یابد.


در کبد، کولین در واکنش‌های متابولیک مختلفی شامل تشکیلCDP-کولین که با دی اسیل گلیسرول جهت تشکیل فسفاتیدل‌کولین ترکیب می‌شود، شرکت می‌نماید. اکسیداسیون کولین یک دهنده متیل، بتائین را تشکیل می‌دهد. تری‌متیل‌آمین، یک متابولیت کولین در کبد به تری متیل آمین اکسید می‌شود. کولین از سد خونی-مغزی توسط مکانیسم حامل ویژه‌ای عبور می‌کند.

در مغز وسایر بافت‌های عصبی کولین توسط آنزیم کولین استیل ترنسفراز به استیل‌کولین تبدیل می‌شود. تنها کسر کوچکی از کولین رژیم غذایی به استیل‌کولین تبدیل می‌شود. کولین در کلیه‌ها نیز تجمع می‌یابد. قسمتی از آن در ادرار بدون تغییر ظاهر شده، اما بخش اعظم آن به بتائین اکسیده می‌گردد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد