بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بهبود شرایط تغذیه ای با استفاده از مکمل های غذایی کلرلا

کلرلا از جنس جلبک تک‌سلولی متعلق به نژاد Phylum chlorophyta می‌باشد.
کلروفیت‌ها دارای یک جز عمده از فیتوپلاکتون‌ها می‌باشد. کلرلا یک مکمل غذایی مردمی در ژاپن است و به‌صورت یک مکمل غذایی در بازار دارویی ایالات متحده عرضه می‌شود. کلرلا به همراه گیاه گندم، گیاه جو و اسپیرولینا، که گاهی مواقع به‏عنوان "غذاهای سبز" نامیده می‌شوند، موجود است.

چندین گونه از کلرا وجود دارد. آنهایی که بیشتر در مکمل‌های غذایی استفاده می‌شوند شامل Chlorella vulgaris و Chlorella pyrenoidosa می‌باشد. کلرا از پروتئین غنی بوده و همچنین سرشار از کلروفیل و کارتنوئید‌هایی از قبیل استاگزانتین، کانتاگزانتین، فلاووگزانتین، لوراگزانتین، نئوگزانتین و ویولاگزانتین است. کلرلا حاوی گزانتوفیل اکینئونون نیزمی‌باشد.

عملکرد مکمل غذایی کرلا
کلرا دارای فعالیت‏های شناخته شدة ضدسرطانی،تنظیم ایمنی،هایپولیپیدمیک، محافظت مخاط معدی و سم‌زدایی است.

مکانیسم اثر مکمل غذایی کرلا
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که عصاره‌های غنی از گلیکوپروتئین کلرلا ولگاریس دارای فعالیت ضد توموری بر علیه متاستاز خود به خودی و همچنین تجربی القا شده در موش می‌باشد. تصور می‌شود فعالیت ضد توموری توسط یک مکانیزم پتانسیل ایمنی وساطت می‌شود. عصاره‌های غنی از گلیکوپروتئین ممکن است مهاجرت سلول‌های T به محل تومور را افزایش دهند.
مکانیسم اثرات شناخته شده هایپولیپیدمیک و محافظت از مخاط معدی کلرلا، که تنها در حیوانات دیده شده، ناشناخته است.
کلرلا در رتها دفع دیوکسین در مدفوع را افزایش می‌دهد. مکانیزم این اثر ناشناخته است.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی کرلا
فارماکوکینتیک کلرلا در انسان‌ها مطالعه نشده است. با این حال، پروتئین، لیپیدها و کربوهیدرات موجود در کلرلا می‌باید توسط فرایندهای فیزیولوژیک طبیعی هضم، جذب و متابولیزه گردند.

 ........................................

منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.

مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد