بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی چیتوزان در سلامت

چیتوزان و چیتین پلی مرهای پلی ساکاریدی هستند که به ترتیب حاوی بیش از 5000 واحد گلوکزامین و استیل گلوکزامین بوده و وزن مولکولی آنها بیشتر از یک میلیون دالتون است. چیتین در قارچ‌ها، بندپایان و بی مهره گان دریایی یافت می‌شود. این ماده به طور تجاری از اسکلت خارجی سخت پوستان (خرچنگ، میگو و دیگر صدف‌داران) استخراج می‌شود. چیتوسان از چیتین توسط فرایند دی‌استیلاسیون به دست می‌آید.
چیتین پلی مر پلی ساکاریدی که چیتوسان از آن مشتق می‌شود، یک پلی مر شبه سلولزی است که دارای بسیاری از زنجیره‌های غیرمنشعب N-استیل- گلوکزامین می‌باشد. چیتین داستیله یا چیتوسان، حاوی زنجیره‌های D- گلوکزامین است. زمانی که این ماده خورده می‌شود، چیتوسان می‌تواند یک فیبر غذایی لحاظ شود.
خود چیتوسان منبع عمده‌ای برای مکمل تغذیه‌ای گلوکزامین است.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی چیتوزان
ممکن است چیتوسان در بعضی افراد دارای فعالیت هیپوکلسترولمیک بوده و در بعضی افراد دچار بیماریهای کلیوی مزایایی داشته باشد.

مکانیسم اثر مکمل غذایی چیتوزان
چیتوسان، در PH دستگاه گوارشی، پلیمری با بار مثبت است که می‌تواند به اجزا دارای بار منفی متصل شود. عقیده بر آن است که چیتوسان،مشابه کلستیرامین، دارای فعالیت تفرق اسید صفراوی بوده که می‌تواند توجیهی برای اثرات هیپوکلسترولمیک آن باشد. شواهدی مبنی بر اتصال چیتوسان به اسیدهای صفراوی و همچنین تاثیر این پلی‌مر بر متابولیسم اسیدهای صفراوی وجود دارد. با این حال، در مقایسه با کلستیرامین، چیتوسان فعالیت قطعی هیپوکلسترولمیک ندارد. شواهدی وجود دارد که چیتوسان به چربی‌های روده متصل شده و جذب آن‌ها را مهار می‌کند.
مکانیسم اثرات مفید احتمالی چیتوسان بر روی بیماری کلیوی در بعضی افراد ناشناخته است. چیتوسان می‌تواند اوره و آمونیوم را جذب نماید. اما این‌که آیا این مکانیزم توجیهی برای اثرات کلیوی آن است، هنوز مشخص نشده است.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی چیتوزان

چیتوسان خورده شده می‌تواند به‏عنوان یک فیبر غذایی شبه سلولز لحاظ شود. بعد از خوردن، مقدار کمی از آن هضم شده و اکثر چیتوسان خورده شده در مدفوع دفع می‌گردد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد