بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی کلاژن مرغی در سلامت

کلاژن مرغی II، کلاژن نوع II مشتق از استرنوم مرغ است. کلاژن نوع II، بیشترین کلاژن یافت شده در غضروف هیالین (درمفاصل سینویال،استرنوم و مجرای تنفسی) می‌باشد که 80 تا 90 % از محتوای تام کلاژن را تشکیل می‌دهد. کلاژن II مرغی همچنین به‏عنوان کلاژن نوع II شناخته شده و به‌صورت CCII مخفف گردیده است.


کلاژن نوع II مرغی نقاط آنتی‌ژنی مشابهی با کلاژن نوع II انسانی دارد.
پاسخ اتوایمون به کلاژن نوع II یک فاکتور مهم در پاتوژنز آرتریت روماتوئید است. نتایج چند مطالعه محدود نشان می‌دهد که کلاژن نوع II مرغی خوراکی ممکن است در بعضی افراد دچار آرتریت روماتوئید مفید باشد که توسط فرایندی به‏عنوان تحمل خوراکی شناخته شده است.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی کلاژن مرغی II
کلاژن نوع II مرغی ممکن است دارای فعالیت ضد آرتریت روماتوئید در بعضی افراد باشد.

مکانیسم اثر مکمل غذایی کلاژن مرغی II
مکانیسم اثر احتمالی ضد آرتریت روماتوئید کلاژن نوع II مرغی ممکن است از طریق تحمل خوراکی باشد.
تحمل خوراکی از این مشاهده منشا می‌گیرد که اگر یک پروتئین به‌ صورت خوراکی تجویز شود، ایمونیزاسیون با این پروتئین منجر به یک وضعیت کاهش پاسخ سیستمیک به آن می‌شود. از آنجایی که تصور می‌شود اتوآنتی ‌بادی‌های علیه کلاژن نوع II در پاتوژنز آرتریت روماتویید نقش دارند، بنابراین خوردن کلاژن آنتی‌ژنیک نوع II ممکن است سبب القای تحمل ایمنی به نوع II کلاژن به خصوص در زمینه اتوآنتی‌بادی‌های افزایش یافته در پاسخ به این ماده شود.


به نظر می‌رسد مکانیسم تحمل خوراکی وابسته به دوز آنتی‌ژن خورده شده می‌باشد. دوزهای پایین در ظاهر، سرکوب فعال را القا کرده، در حالی که دزهای بالا، منجر به آنرژی کلونال می‌گردند. سیتوکین‏های سرکوب‌گر از قبیل اینترلوکین-4 و فاکتور رشد تغییر شکل‌دهنده‌ بتا به نظر می‌رسد که سرکوب فعال را واسطه گری می‌نمایند.


مطالعات حیوانی تولید لنفوسیت‌های تنظیمی در peyer's patches که سپس به غدد لنفاوی مزانتریک و طحال مهاجرت می‌کنند را نشان می‌دهد. ترشح سیتوکینهای سرکوب‌گر توسط این سلول‌ها، وابسته به تحریک ویژه آنتی‌ژن با آنتی‌ژن خوراکی می‌باشد. علاوه بر این، عقیده بر این است که سرکوب فعال فرایند التهابی توسط لنفوسیت‌های تنظیمی، نیازمند مهاجرت آنها به محلی است که آنتی‌ژن خورده شده وجود دارد.

با توجه به مطالعات بالینی تا به امروز، مشخص شده است که دزهای پایین،اما نه دزهای بالا،دارای توانایی احتمالی ضعیفی در آرتریت ‌روماتوئید هستند. به نظر می‌رسد القای سرکوب فعال بیش از آنرژی کلونال، مسئول مکانیسم تحمل خوراکی است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد