بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نکاتی که باید در مورد مکمل های غذایی مواد معدنی شلاته بدانید

مواد معدنی شلاته، مواد معدنی کمپلکس شده به آمینواسیدهای مختلف، الیگوپپتیدها یا دیگر مولکول‌های ارگا‌نیکی که دارای توانایی اتصال به مواد معدنی جهت تشکیل کمپلکس‌های مولکولی هستند، می‌باشد. عقایدی مبنی بر جذب بهترمواد معدنی شلاته نسبت به مواد معدنی غیر شلاته وجود دارد. این احتمال در مورد مواد معدنی خاصی مانند کرومیوم و روی تری والانه صدق می‌کند. با این حال در سایر موارد، مواد معدنی شلاته و غیر شلاته با کفایت برابر جذب می‌شوند.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی شلاته
مواد معدنی شلاته فرم حامل مواد معدنی هستند.

مکانیسم اثر مکمل غذایی شلاته
منوگراف مواد معدنی را ببینید.
اشکال شلاته کرومیوم در ظاهر بهتر از اشکال غیرشلاته جذب می‌شوند. مکانیسم آن واضح نیست.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی شلاته
منوگراف مواد معدنی را ببینید.

اندیکاسیون‌ و کاربرد مکمل غذایی شلاته
منوگراف مواد معدنی را جهت تعیین این ‌‌که آیا اشکال شلاته مزیتی بر اشکال غیر شلاته دارند را ببینید. شلاته کردن لزوماً به معنای محصول قوی‌تر نمی‌باشد.

موارد منع مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی
منوگراف مواد معدنی را ببینید.

اوردوز
تنها ماده معدنی که در آن دوز بیش از حد یک مشکل بارز است،آهن است. منوگراف آهن را ببینید.

دوز و نحوه مصرف
منوگراف مواد معدنی را ببینید.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد