بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بهبود شرایط تغذیه ای با استفاده از مکمل های غذایی ستیل میرستولئات

ستیل میرستولئات یک استر شامل یک الکل 16 کربنه،
1- هگزودکانول (ستیل الکل) و اسید چرب با یک پیوند اشباع شده 14 کربنه، سیس- 9 تترا دسنوئیک اسید یا اسید میروستولئیک می‌باشد. این ماده در ابتدا از یک گونه موش NIH زال سویسی جدا شد که مقاوم به ادجوانت القا شده توسط آرتریت بود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ستیل میرستولئات به طور طبیعی در اسپرم نهنگ و در غده کوچکی در سگ آبی نر وجود دارد. این ماده به عنوان یک مکمل ضد استئوآرتریت استفاده می‌شود.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی ستیل میرستولئات
ستیل میروستولئات دارای فعالیت ضد استئوآرتریتی است.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی ستیل میرستولئات
هیچ مطالعه‌ای بر روی فارماکوکینتیک ستیل میروستولئات انجام نشده است. احتمالاً این ماده در روده باریک جذب شده و به همراه ذرات لیپیدی از لنف به خون منتقل می‌شود. در طی متابولیسم آن در سلولها، احتمالاً ستیل میرستولئات تحت هیدرولیز آنزیمی قرار گرفته و سپس مولکولهای ترکیبی ستیل الکل و اسید میرستولئیک توسط فرآیندهای اکسیداتیون طبیعی سلولی کاتابولیزه میگردند.

اندیکاسیون‏و کاربرد مکمل غذایی ستیل میرستولئات
میرستولئات ممکن است در آرتریت، فیبرومیالژی، سندرم خستگی مزمن و اختلالات ایمنی مؤثر باشد.

موارد منع مصرف مکمل غذایی ستیل میرستولئات
هرگونه حساسیت شناخته شده به محصولات حاوی ستیل میرستولئات.

موارد احتیاط مکمل غذایی ستیل میرستولئات

کودکان، زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف مکمل‏های ستیل میرستولئات اجتناب نمایند.

عوارض جانبی مکمل غذایی ستیل میرستولئات
مصرف این ماده ممکن است سبب علائم خفیف گوارشی شود.

دوز و نحوه مصرف مکمل غذایی ستیل میرستولئات
هیچ دوز مشخصی وجود ندارد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد