بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی اسید کاپریلیک را بهتر بشناسیم

اسید کاپریلیک، یک اسید چرب اشباع شده 8 کربنه با زنجیره متوسط می‌باشد که به عنوان اسید اکتانوئیک نیز شناخته می‌شود. این اسید چرب به صورت طبیعی در چربی کره و روغن‏های پالم و نارگیل به شکل تری گلیسرید (TAG) وجود دارد.


عملکرد اسید کاپریلیک

 شواهد قدیمی مبتنی بر فعالیت ضد قارچی اسیدکاپریلیک در محیط آزمایشگاه وجود دارد. نتایج مطالعات دیگری فعالیت‌هایی علیه بعضی انواع ویروس‏ها و باکتری‏ها در محیط آزمایشگاه را نشان می‌دهد. داده شد. منوگلیسیرید کاپریلیک اسید، مونواکتانین، به صورت انفوزیون داخل مجرای صفراوی، جهت برطرف سازی سنگ کیسه صفرا استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر اسید کاپریلیک
مکانیسم اثر‏های احتمالی کاپریلیک اسید نامشخص است. این ماده ممکن است اثراتی بر سیالیت غشای سلولی ویروس و قارچ داشته باشد.

فارماکوکینتیک اسید کاپریلیک
اسیدکاپریلیک از روده جذب شده و در مقایسه با اسیدهای چرب بلند زنجیره، سریع تر وارد گردش خون پورت می‌شود. این ماده توسط لیپیدهای خون حمل می‏گردد. قسمت اعظم کاپریلیک اسید خورده شده تحت بتا اکسیداسیون در کبد قرار می‌گیرد.

اندیکاسیون و کاربرد
شاهد بالینی معتبری جهت حمایت از استفاده کاپریلیک اسید در درمان یا پیشگیری از عفونت‏های خارجی از قبیل Candida albicans وجود ندارد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد