بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکلمیلی راجع به مکمل های کلسیم/عملکرد و فارماکولوژی


عملکرد کلسیم
کلسیم دارای فعالیت ضد پوکی استخوان می‌باشد. همچنین ممکن است فعالیت ضد سرطانی، ضد فشار خون و هیپوکلسترولمیک داشته باشد.

مکانیسم اثر کلسیم
عدم دریافت کافی کلسیم منجر به کاهش توده استخوانی و پوکی استخوان می‌شود. کلسیم در استخوان به طورعمده به شکل هیدروکسی آپاتیت (Ca10 (Po4)6(OH)2 وجود دارد. هیدروکسی آپاتیت تشکیل دهنده تقریبا 40% از وزن استخوان می‌باشد.

علاوه بر نقش مهم کلسیم در ایجاد ساختار استخوان، اسکلت بدن به عنوان منبع ذخیره کلسیم عمل می‏کند. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که این عنصر ممکن است ریسک سرطان کولو رکتال را کاهش دهد. مکمل یاری با کلسیم، تکثیر مخاط کولون را کاهش می‏دهد.

تکثیر مخاط کولون بیشتر در زمانی که فرد در معرض ریسک بالایی برای سرطان کولون، در مقایسه با افراد با ریسک پایین قرار دارد، مشاهده می‌شود.

یون‏های کلسیم ممکن است اسید‏های صفراوی و اسیدهای چرب را به تحریک سلول‏های کلونی مستعد کنند.
مکمل کلسیم دارای بیشترین اثر در کاهش فشار خون سیستولیک، در افراد دچار افزایش فشار خون می‌باشد. به نظر نمی‌رسد فشار خون دیاستولیک تحت تاثیر کلسیم باشد. این عنصر فشار خون را در افراد با فشار خون طبیعی متاثر نمی‌سازد. مکانیزم احتمالی اثر کاهش فشار خون سیستولیک مکمل کلسیم، نامشخص است.


نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که مکمل کلسیم، سطح کلسترول سرم را کاهش می‌دهد. مکانیزم این اثر ممکن است، اتصال یون‏های کلسیم به اسید‏های صفراوی جهت تشکیل صابون‏های نامحلول می‌باشد، بنابراین کلسترولی که از طریق گردش انتروهپاتیک وارد روده شده است را حذف می‏کند.
........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر
توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد