بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تفاوت مکمل های غذایی مولتی ویتامین ایرانی و مولتی ویتامین های خارجی

مولتی ویتامین ایرانی و مولتی ویتامین خارجی


مولتی ویتامین یک فراورده شیمیایی یا گیاهی؟

به طور کلی این دیدگاه کارشناسی به عنوان یک هشدار وجود دارد که اگر ما مکمل های گیاهی را از مکمل های شیمیایی تفکیک کرده و مجزا کنیم، فردا هم سایر انواع مکمل های غذایی باید جدا شوند. کشورهای توسعه یافته جهان دنبال آن هستند که سطح آگاهی مردم نسبت به مکمل های غذایی را افزایش دهند و در نتیجه باعث افزایش بهداشت و سلامتی در جامعه شده و باعث صرفه‌جویی در بودجه‌های بهداشتی شوند.  این درحالی است که دغدغه های ما اغلب به سمت مسائل حاشیه ای منحرف شده است


مولتی ویتامین و فرار از تداخل مکمل های غذایی

برخی مکمل های غذایی ممکن است نسبت به یکدیگر تداخل ایجاد کنند.  برخی مولتی ویتامین ها ممکن است حاوی مینرال ها نیز باشند. در واقع این مولتی ویتامین ها، به نوعی مولتی ویتامین مینرال محسوب می شوند. برای کسی که مکمل کلسیم یا مکمل آهن را همزمان با مولتی ویتامین ها مصرف می کند، این موضوع کاملا مشهود است. همچنین ممکن است مصرف مولتی ویتامین ها با برخی غذا ها تداخل جدی ایجاد کرده و موجب آور دوز شود. همه این مسائل نیاز به مشورت با پزشک یا داروساز دارد.

عطاری ها و عرضه مولتی ویتامین ها

متاسفانه عطاری ها و ورود غیر قانونی آن ها به عرصه مولتی ویتامین ها تبدیل به یک واقعیت غیرقابل انکار در جامعه ما شده است. این درحالی است که مصرف مولتی ویتامین ها نیازمند سواد تغذیه ای است و باید یک سری اطلاعات متوازن و همراستا در اختیار فرد توصیه کننده باشد.  شاید عطاری ها محل مناسبی برای عرضه گیاهان دارویی خام باشد. ولی قطعا تجویز یا توصیه فراورده‌ها با منشا طبیعی را نمی توان به آنها واگذار کرد. مولتی ویتامین ها چه به صورت شیمیایی و چه به صورت گیاهی، فراورده هایی هستند که برای تامین کمبود مواد مغذی بدن توصیه می شوند و بی شک این موضوع، یک مساله ساده و یک گزینه ای نیست. نمی توان مولتی ویتامین ها را جزء طب سنتی دسته بندی کرد.


 مواد اولیه مولتی ویتامین های ایرانی و مولتی ویتامین های خارجی

بحث بر سر کیفیت مواد اولیه از دیرباز در جامعه ما وجود داشته است. برخی افراد، مولتی ویتامین های خارجی را به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه آن ها ترجیح می دهند. برخی دیگر معتقد اند که مواد اولیه مولتی ویتامین های ایرانی، دقیقا از همان منابعی تهیه می شود که مواد اولیه مولتی ویتامین های خارجی تامین می شود. در واقع این افراد معتقد اند که منابع تهیه انواع مولتی ویتامین اعم از ایرانی و خارجی یکسان است. آنها کشتارهای گیاهان دارویی در چین و هند را به عنوان مثال ذکر می کنند که  منابع اصلی برای مواد اولیه اغلب شرکت های تامین کننده مکمل های غذایی جهان است. به هرحال به نظر می رسد این بحث، نمی تواند به این شکل به نتیجه قابل استنادی برسد و بسته  به دیدگاه و نظر و سلیقه افراد است.

فنآوری تولید مولتی ویتامین های ایرانی و مولتی ویتامین های خارجی

بی شک نمی توانیم انکار کنیم که محل تولد فراورده های مولتی ویتامین به این شکل نوین آن، کشور های توسعه یافته هستند. آن ها به دلیل شیوع مشکلات تغذیه ای و بروز سوء تغذیه ها به این سمت سوق پیدا کردند که برای مردمان خود ، فراورده هایی را به عنوان تکمیل کننده سبد غذایی تامین کنند.
بر پایه این باور، تکنولوژی تولید مولتی ویتامین ها از سوی کشور های توسعه یافته پدید آمده است و به دنبال آن، از کشورهای صاحب تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه انتقال پیدا کرده است.
اما به طور کلی امروز بسیاری از تجهیزات خطوط داروسازی و مکمل سازی در اغلب کشورهای دنیا یافت می شود. کشور ما نیز امروز توانایی تولید نزدیک به نود و هفت در صد داروهای مورد نیاز خود را پیدا کرده است و طبیعتا قابلیت تولید مکمل های غذایی و مولتی ویتامین ها را نیز دارد.
اما به هر حال در همه جوامع برخی افراد ترجیح می دهند که از مولتی ویتامین های برند استفاده کنند

منبع: سایت مکمل شناسی

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد