بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش و کاربرد مکمل های رایج در سلامت پوست، مو و ناخن


دکتر نیاز محمدزاده هنرور
متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار گروه تغذیه سلولی-مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران


زندگی در دنیای مدرن امروزی، تضمین تناسب اندام در کنار سلامت و زیبایی پوست و مو را به یک ایده آل در زنان و مردان تبدیل نموده است. پروسه افزایش سن در کنار رژیم های غذایی ناسالم و غیرمتعادل و فعالیت فیزیکی ناکافی موانعی را در رسیدن به این ایده آل به وجود آورده، لذا در سالهای اخیر توجه ویژه ای به مکمل هایی متشکل از ریزمغذی های (مواد معدنی جزیی و ویتامین ها) مؤثر در این امر گردیده است.
در میان درشت مغذی ها تعداد زیادی مقالات و شواهد در حال افزایش در مطالعات حیوانی و بالینی در ارتباط با اسیدهای چرب امگا3 و نقش آنها در سلامت پوست وجود دارد.
در ارتباط با ریزمغذی ها اهمیت تمام مواد معدنی جزیی با مکانیسم های دقیق سلولی-مولکولی در جنبه های مختلف سلامت و عملکرد پوست مشخص شده است، در این میان اهمیت روی در سلامت پوست به دلیل وجود روی در متالوآنزیم های مؤثر در این باره نظیر متالوپروتئین های ماتریکس سلولی، سوپراکسید دیس موتاز، الکالین فسفاتاز و RNA و DNA پلی مرازها می باشد.
سلنیوم به شکل سلنوپروتئین ها در بسیاری از سلولهای پوست با نقش کوفاکتوری در گلوتاتیون پراکسیداز و تیوردوکسین ردوکاز نقش دارد، عناصر ذکر شده دارای نقش مشابهی در مو و ناخن با مکانیسم های شناخته شده می باشند.پوست یکی از ارگان های مرتبط با ویتامین A میباشد. سلول های موجود در اپیدرم و درم دارای پروتئین و رسپتورهای پاسخ دهنده به اشکال ویتامین A می باشند. این مکانیسم در ارتباط با ویتامین D و E نیز صادق می باشد.
کمبود ویتامین های گروه B نیز منجر به پوست خشک، درماتیت و آکنه می گردد. در کنار این امر ویتامین های گروه B برای افزایش توان و مقاومت مو و ناخن نیز مؤثر می باشند. در بین ویتامین های گروه B بیوتین یا B7 دارای اهمیت و نقش ویژه ای بوده به گونه ای که نام این ویتامین ریشه در نقش آن در سلامت پوست و مو دارد این ویتامین به صورت معمول به بیش تر محصولات آرایشی-بهداشتی افزوده شده ولی تحقیقات بیانگر نقش بهتر آن در صورت مصرف خوراکی می باشند.
در پایان باید گفت به نظر می رسد یک رژیم سالم در کنار مکمل های مناسب برای تضمین سلامتی پوست و مو ضروری به نظر می رسد.

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خردادماه 95

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد