بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش ریز مغذی ها در عملکرد سیستم ایمنی و اختلالات رشد و تکامل کودکان


دکتر اصغرآقا محمدی
فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی از دانشگاه لندن
مرکز تحقیقات نقص ایمنی، بیمارسان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشگی تهران


با حذف تدریجی کسری پروتئین انرژی رژیم غذایی، کمبودmicronutrientd به عنوان عوامل محدود کننده سلامت مطلوب کودکان در حال ظهور است. نتایج مطالعات انجام شده در چندین کشور در آسیا و آمریکای لاتین نشان می دهد که کمبود ویتامین c و روی هم چنان در سطوح هشدار دهنده باشد.
نشان داده شده است که ویتامین c سبب بهبود داده های عملکردی و متابولیت های خونی می گردد که خود به نحوی سبب ساپرس اثرات منفی استرس گرما می گردد. روی به عنوان یک عنصر معدنی ضروری، عملکرد های فیزیولوژیکی مختلفی مانند پاسخ های ایمنی و ترشح هورمون را تنظیم میکند. هم چنین روی (zn) و مس (CU) برای عملکرد ایمنی ذاتی مطلوب ضروری است و کمبود تغذیه ای در هر دو فلز منجر به افزایش استعداد ابتلا به عفونت های باکتریایی می شود.
به طور کلی، شوهد رو به افزایشی وجود دارد که کمبود ویتامینC و روی میتواند بر رشد فیزیکی و ذهنی کودکان اثر منفی داشته باشد و می تواند سبب اختلال در سیستم دفاعی بدن گردد. تغذیه باید ابزار اصلی برای ارائه این مواد مغذی ضروری باشد. با این حال، مکمل می تواند یک روش پشتیبانی معتبر به ویژه در مناطق در حال توسعه باشد.

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خردادماه 95

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد