بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مکمل های غذایی و رژیمی از تولد تا پیش دبستانی

دکتر حامد پور آرام-دکترای تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران


تغذیه صحیح در دوران کودکی بسیار مهم و حیاتی است اما به رغم تلاش والدین در تامین نیاز های تغذیه ای کودکان متاسفانه در برخی موارد تامین غذای مغذی به درستی صورت نمی گیرد و لذا کمبود اتفاق می افتد. به منظور اطمینان از دریافت مواد غذایی مورد نیاز روزانه علی الخصوص ریزم مغذی ها، کارشناسان و متخصصان تغذیه از هرم های غذایی استفاده می کنند که به همین منظور طراحی گردیده اند و این امکان را به شما میدهند که بتوانید غذایهای مقوی ومناسب انتخاب کنید.

فرض بر این است که در صورت تبعیت از توصیه های ارائه شده و مصرف وعده های غذایی مقوی و مغذی می توان تا حد زیادی از دریافت به اندازه ریز مغذی ها مورد نیاز روزانه اطمینان حاصل نمود. البته حتی در این شرایط بر اساس شرایط کشور مصرف برخی از ریز مغذی ها توصیه می شود. اما در شرایطی که نیاز افراد به دلایل مختلف از جمله رشد و نمو، شرایط فیزیولوژیکی خاص و... افزایش پیدا میکند و در شرایطی که تلاش والدین در خوراندن غذایی مغذی به کودک به شکست منجر می شود  و کودک اشتهای خوبی برای غذا ندارد و یا تایل زیادی به مصرف غذاهای خاصی دارد که به لحاظ تامین مواد مغذی کفایت خوبی ندارند، دیگر توانایی برنامهه ای غذایی مناسب برای تامین نیاز روزانه کاهش پیدا می کند و لذا در این حالات متخصصان تغذیه و پزشکان مکمل توصیه می کنند.

در این بخش سعی شده است ضمن اشاره به پروتکل های کشوری موجود برای استفاده از مکمل ها، تفاوت ها و شرایط مصرف هر کدام نیز به طور خلاصه جمع بندی گردد و در عین حال مکمل های رایج مصرفی در این دوران و جایگاه آن ها رد سلامت کودکان به اختصار بین شود. نکته ای که در این جا باید اضافه شود این است که تمرکز استفاده از انواع مکمل ها در این بخش مختص کودکان ترم و به ظاهر سالم است.

در مورد کودکان غیر ترم و یا تحت شرائط خاص استفاده از انواع مکمل ها یستگی به شرایط متفاوت خواهد بود و نکته آخر این که تجویز مکمل باید حتما زیر نظر پزشک و با مشورت با متخصص تغذیه صورت بگیرد. متاسفانه استفاده سرخود از انواع مکمل به دلیل هم پوشانی هایی که معمولا دارند نه تنها مفید نیست بلکه در شرایطی می نواند خطرناک بوده و سلامت کودک را به مخاطره بیاندازد.


چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خردادماه 95

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد