بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مکمل های غذایی و رژیمی در سلامت زنان ورزشکار


دکتر خدیجه میرزایی
دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران


بی شک رژیم غذایی کافی با تامین مواد مغذی ضروری جزو مهم موثر بر عملکرد همه ورزشکاران از جمله زنان ورزشکار می باشد. دریافت ناکافی مواد مغذی در زنان ورزشکار شایع تر از مردان ورزشکار می باشد. رژیم غذایی مناسب برای تامین انرژی کافی در طول فعالیت جسمانی و بازتوانی پس از ورزش مهم است. برای ارتقای عملکرد جسمانی خانم های ورزشکار با استفاده از مکمل های ورزشی توجه به چند نکته ضروری است. 

اولین نکته مهم تامین انرژی دریافتی متعادل در زنان ورزشکار می باشد. زیرا تامین نیاز های انرژی و مواد مغذی مورد نیاز با وجود رعایت رژیم های کم چرب و یا حفظ وزن مناسب انجام ورزش توسط زنان ورزشکار مشکل است. بنابراین اغلب زنان ورزشکار دریافت انرژی مورد نیازشان را برای دستیابی به وزن ایده آل محدود میکنند. دریافت ناکافی انرژی مورد نیاز همراه سطوح بالای تمرینات ورزشی خطر ایجاد اختلالات مرتبط با قاعدگی و کاهش سلامت استخوان را افزایش می دهد.

شیوع اختلالات قاعدگی مرتبط با ورزش در زنان فعال بالاست و می تواند وضعیت سلامت استخوان را به خطر بیندازد که شامل کاهش تراکم معدنی استخوان، پوکی استخوان و شکستگی استخوان می باشد. دریافت انرژی متعادل و تغذیه مناسب باعث بهبود عملکرد و حفظ سلامتی  ورزشکاران می شود. یافته های حاصل از مطالعات نشان داده که دریافت مکمل های تغذیه ای باعث بهبود وضعیت اختلالات قاعدگی ناشی از ورزش می شود. نکته مهم دیگر توجه به تفاون های متابولیکی زنان و مردان ورزشکار می باشد.

نگرانی مهم در تجویز مکمل های ورزشی تفاوت  های جنسیتی است. برای چندین دهه به تفاوت های زنان و مردان ورزشکار در پاسخ های متابولیکی ورزشکارات توجه نمی شد. بنابراین در گذشته تجویز مکمل های ورزشی و تمرینات ورزشی به طور اختصاصی بر طبق پاسخ های خاص جنسیت های متفاوت نبوده است. اخیرا یافته های حاصل از مطالعات نشان داده اند که زنان در مقایسه با مردان نسبت چربی بیشتر و کربوهیدرات کم تری در طول ورزش های ورزش های استقامتی مصرف می نمایند. هم چنین به طور مشابه در طول ورزش اکسیداسیون اسید های آمینه در مقایسه با مردان کمتر است.

بخش عمده این تفاون با سطوح بالای استروژن در زنان ورزشکار قابل توجیه است. آگاهی از تفاوت های مردان و زنان ورزشکار باعث خواهد شد که نوع مکمل ورزشی پیشنهادی توسط متخصصان تغذیه به ورزشکاران متفاوت باشد که شامل مکمل های کربوهیدرات، پروتئین، کراتین و .. می باشد که در این ارائه به طور کامل اشاره خواهد شد. 

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خردادماه 95

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد