بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های قابل توصیه در دوران بلوغ

دکتر محمد حضوری
دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عضو هیات علمی گروه پزشکی، اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قمدوران بلوغ از دوره های مهم زندگی بوده و بسیاری از تغییرات ظاهری و رفتاری انسان در این دوره پدید می آید. نوجوانان در دوره بلوغ شاهد تغییراتی قابل توجه در ساختار و ترکیب بدن خویش هستند. به عنوان مثال در هر گروه جنسی پسران و دختران و بر اساس محل استخوان، بین 50 تا 80 درصد کل مواد معدنی استخوان ها طی 2 تا 4 سال دوران بلوغ به دست می آید و این گویای اهمیت پایش دریافت املاح و مواد معدنی در این دوران است. 

از طرف دیگر عدم دریافت انرژی کافی، می تواند به کوتاهی قد، تاخیر در بلوغ آسیب بافت استخوانی منجر شود. علاوه بر آن دریافت انرژی و کربوهیدرات کافی، برای حفظ پروتئین جهت تامین اهداف رشد و بلوغ و بافت سازی ضروری است. علاوه بر انرژی و درشت مغذی ها، دریافت ریز مغذی های موثر در بلوغ نیز اهمیتی ویژه دارد.

در بین ریز مغذی ها، علاوه بر املاحی نظیر کلسیم و منیزیم که بر توده استخوانی موثرند، عناصر روی و آهن (به ویژه در دختران) مهم بوده و در بین ویتامین ها نیز ویتامین های A,D و گروه ب برای تامین بافت های سالم و حمایت از فرایند بلوغ ضروری است. 

لازم به ذکر است تا حد امکان باید تلاش شود تا مواد مغذی مورد نیاز در دوران بلوغ از طریق مواد غذایی تامین گردیده و در موارد لزوم از مکمل های مناسب برای توصیه به گروه سنی کودکان و نوجوانان استفاده شود. هم چنین کالج کودکان آمریکا توصیه به مصرف هر نوع مکمل کار افزا را در افراد با سن کمتر از 18 سال منع کرده است. 

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، خرداد ماه 95 پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد