بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط کم خونی ناشی از کمبود آهن با کمبود فولیک اسید و ویتامین B12 در کودکان

ارتباط کم خونی ناشی از کمبود آهن با کمبود فولیک اسید و ویتامین B12 در کودکان

آنمی یا کم خونی اطفال به شرایطی گفته می شود که  در آن میزان هموگلوبین یا هماتوکریت پایین تر از محدوده مرجع سنی برای کودکان سالم باشد.

از لحاظ فیزیولوژیکی، کم خونی وضعیتی است که در آن کاهش میزان هماتوکریت یا هموگلوبین باعث کاهش توان حمل کنندگی اکسیژن توسط خون می شود و شرایطی پیش می آید که به طور مطلوب نیازهای متابولیک بدن برآورده نمی شود.

تاکنون تحقیقات علمی بسیار زیادی در مورد یافتن شیوع کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان هندی یا سایر کشورهای در حال توسعه انجام شده است چرا که شیوع این نوع کم خونی در این کشورها بیشتر است. با این وجود، هنوز مطالعاتی که بطور عمیق و با استفاده از تحلیل های تجربی بتواند منشا اصلی یا احتمالی کم خونی های تغذیه ای را پیدا کند بسیار کم هستند.

با وجود اینکه کمبود آهن اصلی ترین دلیل کم خونی است اما محققان تصور می کنند کمبود سایر ریزمغذی ها نیز ممکن است در شیوع کم خونی دخیل باشند.

به عنوان مثال پژوهشگران معتقدند که ممکن است کمبود فولیک اسید  یا ویتامین B12 در کم خونی ناشی از کمبود آهن نقش داشته باشند.

برای بررسی این فرضیه به تازگی محققان هندی ارتباط بین سطح فولیک اسید  و ویتامین B12 را با کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان هندی ارزیابی کردند.

این مطالعه بر روی کودکان مبتلا به کم خونی که در یک بیمارستان در هند تحت مداوا بودند انجام گرفت. ارزیابی ریزمغذی های این کودکان نشان داد 59 درصد از کودکان بررسی شده دارای کمبود آهن هستند. 

اما نکته جالب اینجا بود که کم خونی تغذیه ای در 15 درصد از جمعیت مورد مطالعه به دلیل کمبود فولیک اسید بود. همچنین مشخص شد 30 درصد از کودکانی که دارای کمبود ویتامین B12 هستند نیز دچار کم خونی هستند.

این نتایج نشان می دهد کم خونی تغذیه ای در کودکان در حال تبدیل شدن به معضل بزرگی برای کشورهای در حال توسعه است و برای کاهش خطر این نوع کم خونی باید با استفاده از تمهیدات لازم از کمبود ریزمغذی های دیگر، علاوه بر آهن، در کودکان جلوگیری شود.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله International Journal of Medical and Health Research  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Relationship of iron deficiency anaemia with folic acid and vitamin B12 deficiency in children

International Journal of Medical and Health Research, ISSN: 2454-9142, Impact Factor: RJIF 5.54, www.medicalsciencejournal.com, Volume 3; Issue 1; January 2017; Page No. 134-136.

http://www.medicalsciencejournal.com/archives/2017/vol3/issue1/3-7-58

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد