بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

هفت مطلب کوتاه راجع به مزایا و عوارض قرص های کلسیم

هفت مطلب کوتاه راجع به مزایا و عوارض قرص های کلسیم

1- تاثیر سایر ریزمغذی ها بر پوکی استخوان: فقط کلسیم و ویتامین D مهم نیستند

کلسیم و ویتامین D پایه و اساس روش های تغذیه ای استفاده شده برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان هستند. اما تحقیقات نشان می دهد، شرایطی که می تواند بر وضعیت ریزمغذی ها در بدن تاثیر بگذارد و همچنین وضعیت سایر ریزمغذی ها نیز در زمان تشخیص و درمان انواع پوکی استخوان باید در نظر گرفته شوند و به آنها اهمیت داده شود.


به عنوان مثال، یافته های اخیر نشان داده است تشخیص و درمان زودهنگام بی اشتهایی عصبی می تواند از دست رفتن حجم استخوانی را کم کرده و از افزایش خطر شکستگی ها جلوگیری کند. بنابراین درمان بی اشتهایی عصبی به عنوان پارامتری که می تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند در نظر گرفته می شود.


همچنین متعادل نگه داشتن وزن در افرادی که بی اشتهایی عصبی دارند یک موضوع بسیار حیاتی برای پایدار نگه داشتن حجم استخوان آنهاست.


از سوی دیگر تحقیقات نشان داده اند پارامترهای تغذیه ای نیز می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان پوکی استخوان داشته باشد. این تحقیقات ثابت کرده اند ریزمغذی هایی بجز ویتامین D و کلسیم نیز می توانند در این راستا تاثیرگزار باشند.


به عنوان مثال مشخص شده است ریزمغذی هایی همچون ویتامین B12 و ویتامین K می توانند با افزایش تراکم معدنی استخوان خطر شکستگی آن را کاهش دهند.


همچنین نشان داده شده است ریزمغذی های همانند منیزیم که در وعده های غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات موجود است می تواند سلامتی استخوان را افزایش داده و یک محیط قلیایی ایجاد کند که دفع کلسیم را کم کرده و از این طریق تراکم استخوان را بهبود بخشد.

منابع:
Not just calcium and vitamin D: Other nutritional considerations in osteoporosis

Current Rheumatology Reports, April 2007, Volume 9, Issue 1, pp 85–92...

2- تاثیر سطح کلسیم و ویتامین D بر پروفایل هورمونی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز در انسان است. تحقیقات نشان داده اند که این سندرم بطور روزافزونی در زنان در حال افزایش است. از مشخصه های این سندرم می توان به مقاومت به انسولین، چاقی، اختلال در متابولیسم گلوکز، دیس ‌لیپیدمی و فشار خون بالا اشاره کرد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، بررسی کاملی بر روی پروفایل هورمونی گنادوتروپین و سطوح کلسیم و ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

در این مطالعه 45 زن که سندرم تخمدان پلی کیستیک در آنها تشخیص داده شده بود در محدوده سنی 19-34 سال مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح کلسیم و ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به مقدار قابل توجهی از زنان گروه کنترل پایین تر است.

همچنین مقاومت در برابر انسولین در این بیماران به شکل قابل توجهی مشاهده شد. علاوه بر این، بررسی ها نشان داد که مقاومت در برابر انسولین، دیس ‌لیپیدمی و کاهش سطح کلسیم و یتامین D در زنان مبتلا به این سندرم با پپیشرفت بیشتر آن شدیدتر می شود.

بررسی هورمونی بیشتر بر روی این بیماران مشخص کرد که کمبود ویتامین D در آنها می تواند با خطرات متابولیکی متعددی همراه باشد که می تواند آنها را تهدید کند.

این مطالعه در ماه سپتامبر 2017 در مجله International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology به چاپ رسید.

3- ارزیابی وضعیت تغذیه ای زنان باردار و شیرده: میزان مصرف و منابع فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن


در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، میزان مصرف فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در زنان باردار و شیرده چینی ارزیابی شده و مقدار مصرف آنها با دستورالعمل های عمومی مقایسه شد. همچنین منابع غذایی مورد استفاده برای تامین ریزمغذی های فوق در بین زنان چینی ارزیابی شد.

در این مطالعه 479 زن باردار و 576 زن شیرده از 8 شهر مختلف در چین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد میزان مصرف فولیک اسید، آهن و کلسیم در زنان باردار به مقدار قابل توجهی بالاتر از زنان شیرده است.

زمانی که زنان براساس سه ماهه های بارداری طبقه بندی شد، تفاوت های قابل ملاحظه ای در میزان مصرف فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در بین گروههای مختلف وجود داشت. بطور ویژه، مصرف فولیک در سه سه ماهه بارداری بسیار بالاتر از دوران شیردهی بود. همچنین مصرف ویتامین A و آهن در سه ماهه سوم زنان باردار بالاتر از مصرف آنها توسط زنان شیرده و سه ماهه اول زنان باردار بود. مصرف کلسیم زنان باردار در سه ماهه های دوم و سوم نیز بالاتر از مصرف آن توسط زنان شیرده و سه ماهه اول زنان باردار بود.

در مقایسه با زنان باردار، درصد زنان شیردهی که میزان ریزمغذی مصرفی آنها کمتر از برآورد نیاز میانگین (براساس دستورالعمل ها) بود، بالاتر بود. اما درصد زنان شیردهی که میزان مصرف ریزمغذی آنها بالاتر از آستانه تحمل قابل مصرف (براساس دستورالعمل ها) بود، کمتر بود.

منابع غذایی استفاده شده اصلی برای چهار ریزمغذی فوق در بین زنان باردار و شیرده متفاوت بود. زنان باردار بیشتر فولیک اسید خود را از طریق مکمل ها و بیشتر کلسیم خود را از منابع لبنی تامین می کردند.

این مطالعه نشان داد میزان مصرف چهار ریزمغذی مهم فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در زنان باردار و شیرده کافی نیست و کمبود این ریزمغذی ها مشکل اصلی این افراد است. قابل ذکر است که کمبود این ریزمغذی ها در زنان شیرده در حد شدید بود.

این مطالعه در ماه فوریه 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.


4-مکمل های کلسیم و خطر شیوع سنگ کلیه: یک مطالعه مروری


سنگ کلیه یکی از بیماری های شایع و دردناک کلیوی است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند مصرف مکمل های کلسیم ممکن است خطرات ابتلا به سنگ کلیه را افزایش دهد. اما برعکس برخی دیگر معتقدند مکمل های کلسیم می تواند حتی خطر سنگ کلیه را کاهش دهد.

در مطالعه ای توسط محققان امریکایی انجام شد، خطر ابتلا به سنگ کلیه در زنانی که در سنین پس از یائسگی بودند ارزیابی شده و ارتباط آن با مصرف مکمل های کلسیم بررسی شد.

نتایج تحقیق این افراد نشان داد که خطر سنگ کلیه در زنان پس از یائسگی در طول 40 سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است اما شیوع جمعیتی آن در قسمت های مختلف بسیار متنوع بوده است ( از 70 شیوع در بین 100000 فر در سال گرفته تا 190 شیوع در بین 100000 نفر).

با این حال گزارشات سازمان بهداشت جهانی نرخ افزایش بالاتری را نشان می دهد و گویای این است که این آمار در زیرگروههای مختلف سازمان به 300 در بین 100000 نفر در یک سال نیز می رسد.

علت این تفاوت آماری هنوز مشخص نیست اما با وجود این تفاوت های آماری در نرخ افزایش سنگ کلیه، مطالعات این گروه  نشان می دهد هیچ افزایشی در ابتلا به سنگ کلیه که ناشی از مصرف مکمل های کلسیم ( چه از منابع غذایی و چه از طریق مکمل ها) باشد مشاهده نمی شود.

بطور کاملا برعکس، این گروه در مطالعه خود شواهدی، هم از طریق مطالعات بالینی کنترل شده و هم مطالعات مشاهده ای، یافتند که نشان می داد ارتباط معکوسی بین مصرف کلسیم و خطر ابتلا به سنگ کلیه وجود دارد.

این مطالعه مروری در سال 2008 در مجله  Journal of the American College of Nutrition  به چاپ رسید.

5- استفاده بلند مدت از کلسیم و مکمل های ویتامین D می تواند خطر سنگ کلیه را افزایش دهد


تحقیقات نشان دادند مصرف بلند مدت مکمل های کلسیم و ویتامین D با سطح بالای کلسیم در خون و ادرار در ارتباط است که این قضیه می تواند خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش دهد.

امروزه مصرف مکمل های ویتامین تبدیل به یک عادت عمومی در سرتاسر جهان شده است. تنها در ایالات متحده امریکا تخمین زده شده است که دو سوم زنان در حال مصرف مکمل های ویتامین هستند و در این بین کلسیم و ویتامین D در بین مرسوم ترین آنها قرار دارد. با وجود محبوبیت این ویتامین ها، تاثیرات دقیق کلسیم و ویتامین D بر سلامتی انسان در هنگام مصرف بلند مدت همچنان نامشخص باقی مانده است.

تحقیقات قبلی نشان داده اند که سطح بالای کلسیم در ادرار (هیپرکلسیوری) ممکن است خطر سنگ کلیه را افزایش دهد. همچنین سطح بالای کلسیم در خون (هیپرکلسمی) با بسیاری از اختلالات از قبیل مشکلات استخوان و کلیه در ارتباط است.

در این مطالعه تحقیقات بر روی 163 زن در دوران پس از یائسگی که در سنین 57 تا 85 سالگی قرار داشتند انجام گرفت. تمام افراد مکمل ویتامین D با دوزهای 400، 800، 1600، 2400، 3200، 4000 یا 4800 واحد در روز یا دارونما مصرف کردند. سپس مقدار مصرف کلسیم آنها نیز از مقدار اولیه 691 به 1200-1400 میلی گرم در روز افزایش داده شد. سطح کلسیم در خون و ادرار در آغاز مطالعه و پس از آن بصورت هر سه ماه یکبار تا مدت یک سال اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که 48 مشارکت کننده یعنی 33 درصد افراد دچار سطح بالای کلسیم در ادرار شده اند. اگرچه هیچ وقوع سنگ کلیه ای در این افراد تا طول یک سال از انجام مطالعه گزارش نشد اما با توجه به تحقیقات قبلی این افزایش در سطح کلسیم در ادرار برای ابتلا به سنگ کلیه می تواند بسیار خطرناک باشد.

همچنین 10 درصد مشارکت کننده ها دچار سطح بالای کلسیم در خون  شدند. مشخص شد که در هر دو گروه افزایش ها بدون ارتباط با دوز ویتامین D مصرفی بوده است.

محققان با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق بیان کردند که استفاده بیش از حد از مکمل های ویتامین D و کلسیم براساس تفکرات قبلی آنچنان هم خوشایند نیست. آنها بیان کردند که افراد نباید از دستورالعمل های موسسات سلامت که پیشنهاد مصرف 800  واحد ویتامین D و 800 تا 1200 میلی گرم کلسیم در روز را دارند، بیشتر مصرف کنند.

نتایج این تحقیق در نودوچهارمین جلسه سالانه انجمن غدد درون ریز هیوستون در سال 2012 ارائه شد.

6- تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D، کلسیم و فسفر بر سلامت استخوان در دوران بارداری


ویتامین D نقشی بسیار حیاتی در هموستازی کلسیم دارد. اما بدلیل مطالعات کمی که در رابطه با تاثیر دقیق ویتامین D و سایر ریزمغذی های شناخته شده برمتابولیسم استخوان وجود دارد، ارتباط بین ویتامین D با میزان بازگشت استخوان در دوران بارداری نامشخص باقی مانده است.

همچنین، بررسی های قبلی در مورد تاثیر دوران بارداری بر میزان بازگشت استخوان نسبت به دوران غیربارداری بدلیل تنوع زیاد مصرف ریزمغذی ها ممکن است سردرگم کننده باشد.

در مطالعه ای جدید که برمبنای یک مصرف کنترل شده بود، تلاش شد تا ارتباط کمی بین نشانگرهای شیمیایی ویتامین D در مادر و نشانگرهای بیوشیمیایی بازگشت استخوان در زنان باردار (در مقایسه با زنان غیرباردار) و در نوزاد آنها، در شرایط مصرف مقادیر کافی و معادل از ویتامین D و سایر ریزمغذی های مرتبط، برقرار شود.

تغییرات در نشانگرهای بازگشت استخوان در تمام طول 9 ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. زنان باردار (26 نفر) و غیرباردار (21 نفر) سالم 511 IU ویتامین D، 6/1 گرم کلسیم و 9/1 گرم فسفر در روز به مدت 10 هفته مصرف کردند.

پس از تحلیل نتایج و نیز با در نظر گرفتن متغیرهای کمکی همچون BMI، قومیت و فصل، مشخص شد که زنان باردار به میزان 50-150 درصد بیشتر نشانگر تحلیل استخوان را نسبت به زنان غیرباردار دارند. در میان زنان باردار، افزایش در غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D مادر در تمام طول مطالعه با مقدار کمتر استئوکلسین و دئوکسی پیریدینولین در پایان مطالعه، و با مقدار بالاتر استئوکلسین در نوزاد در ارتباط بود.

علاوه بر این بررسی های دیگر نیز نشان داد که با افزایش غلظت نشانگرهای شیمیایی ویتامین D ، نشانگرهای تحلیل استخوان در زنان باردار کاهش می یابند. این قضیه همزمان با افزایش غلظت کلسیم در سرم بوده و نشان می دهد که انتقال کلسیم به نوزاد در حد قابل انتظار است. قابل ذکر است که هیچ کدام از این ارتباطات به مقداری که از لحاظ آماری قابل توجه باشد در زنان غیرباردار مشاهده نشد.

بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که دریافت غلظت های بالاتر نشانگرهای شیمیایی ویتامین D در مادر می تواند تحلیل استخوان در در طول 9 ماه بارداری را کاهش دهد در حالی که اطمینان لازم برای انتقال کلسیم کافی به نوزاد را فراهم می کند.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Bone به چاپ رسیده است.منابع
Maternal vitamin D biomarkers are associated with maternal and fetal bone turnover among pregnant women consuming controlled amounts of vitamin D, calcium, and phosphorus
Bone, 2017, 59, 183-191. ..

7-مکمل غذایی کلسیم: استخوان ساز نوجوانان


 در طول سال های نوجوانی، استخوان های در حال رشد نسبت به سایر زمان ها کلسیم بیشتری از خون جذب می نمایند. استخوان های ما در اوایل بزرگسالی جذب کلسیم را متوقف می نماید. مدتی بعد، کلسیم به تدریج از بین می رود.

شیر و فرآورده های شیر: شیر و فرآورده های شیری در رژیم غذایی آمریکایی ها، 3/4 از کلسیم مورد نیاز بدن را فراهم می نمایند. سایر مواد غذایی حاوی کلسیم نیز همین طور عمل می نمایند، به طور مثال کلم برگ و کلم بروکلی. اگرچه، این سبزیجات حاوی موادی است که توانایی بدن در جذب کلسیم را مختل می نماید.

مقدار کلسیم روزانه توصیه شده: به دختران و پسران سنین 9 تا 18 سال توصیه می شود هر روز  یک هزار و سیصد میلی گرم (1300mg) کلسیم مصرف نمایند. این مقدار معادل حدود 4/5 لیوان هشت اونسی شیر کم چرب می باشد.

متاسفانه، 2/3 از دختران نوجوان در ایالت متحده آمریکا از این قانون تبعیت نمی نمایند. طبق تحقیقات انجام شده از سوی وزارت کشاورزی آمریکا، بیشتر نوجوانان به جای مصرف شیر  سایر نوشیدنی ها را مصرف می نمایند، به طور مثال نوشابه. کمتر از نیمی از آن ها اظهار داشتند که به طور منظم شیر مصرف می نمایند، بر خلاف 3/4 از نوجوانان سال 1970.

مکمل های کلسیم: موسسه ملی بهداشت از مصرف مکمل ها برای نوجوانان پشتیبانی می نماید، مخصوصا نوجوانانی که از طریق رژیم غذایی شان کلسیم کافی کسب نمی نمایند. برای جذب بهینه، هر بار بیش از پانصد میلی گرم (500mg) نباید مصرف شود.

 پزشک متخصص اطفال شما می تواند شما را در انجام برنامه ریزی مقدار مجاز و مصرف دوز مناسب مکمل غذایی کلسیم راهنمایی نماید. زیرا نوجوانان نسبتا به طور کارآمد کلسیم مصرف کرده و  ممکن است قرص ها را بین وعده های غذایی شان استفاده نمایند.

منابع
Calcium: The Teen Bone Builder
Last Updated: 11/21/2015
Adapted from Caring for Your Teenager
The National Institutes of Health..

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد