بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف فولیک اسید و سطح فولات با خطر سرطان روده بزرگ

ارتباط مصرف فولیک اسید و سطح فولات با خطر سرطان روده بزرگ
علی رغم اینکه پژوهشگران در مورد تاثیر مصرف فولیک اسید و سطح فولات بدن بر پیشگیری از سرطان روده بزرگ اختلاف نظر دارند و شواهد علمی در این زمینه را کامل نمی دانند، محققان ایرانی به تازگی در مطالعه ای جالب این موضوع را بررسی کردند.

این مطالعه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و محققان هلندی انجام شد یک مطالعه مروری بود و در آن بررسی جامعی بر روی تمام تحقیقات پیشین در مورد تاثیر مصرف مکمل های فولیک اسید یا سطح فولات بدن بر سرطان روده بزرگ انجام شد.

نتایج تحقیقات این گروه نشان می داد هیچ ارتباط چشمگیری بین مصرف مکمل های فولیک اسید و خطر سرطان روده بزرگ در آزمایشات تصادفی کنترل شده مشاهده نمی شود.

 اما نتایج تایید کرد با مصرف فولیک اسید کلی ( از هر منبعی) خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

با این وجود، ارتباط چشمگیری بین سطح فولات بدن با خطر ابتلا به این سرطان نیز مشاهده نشد.

این محققان پیشنهاد کردند که تفاوت در فراهمی زیستی و متابولیسم فولیک اسید سنتزی و فولات طبیعی حاصل از رژیم غذایی و همچنین تفاوت در میزان اولیه سطح فولات در افراد مورد مطالعه می توانند دلایل اصلی تضادهای مشاهده شده در مورد تاثیر فولیک اسید بر سرطان فوق باشند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 28 اکتبر در مجله Clinical Nutrition منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:
Source & Reference


Folic acid intake and folate status and colorectal cancer risk: A systematic review and meta-analysis

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد