بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مروری بر پیش نویس استاندارد غذای ویژه بیمارستانی

6    استاندارد رژیم های غذایی درمانی

6.1    رژیم غذایی:

6.1.1    رژیم غذایی بیمار متناسب با بیماری و طبق توصیه متخصصان و کارشناسان تغذیه و درخواست رژیم غذایی توسط پزشک معالج بیمار تهیه می گردد
6.1.2    رژیم غذایی بیمار بر اساس نظر مشاور تغذیه در پرونده بیماران ثبت می شود.
6.1.3    انواع رژیم غذایی درمانی و استاندارد توسط کارشناس تغذیه بیمارستان تنظیم می شود.

6.2    گاواژ:

6.2.1    میزان نیاز بیماران، بر اساس ارزیابی های انجام شده (که در فرمهای تغذیه ای موجود در پرونده بیماران  ثبت میگردند ) توسط کارشناس تغذیه بررسی و برآورد می شود.
6.2.2    برگه رژیم و درخواست محلول گاواژ از بخش های مراقبت ویژه دریافت می گردد.؛
6.2.3    از پودر ها و محلول های تجاری مورد تایید وزارت بهداشت در تهیه گاواژ استفاده می شود.
6.2.4    محاسبات جهت تعیین مقدار پودر و آب لازم به منظور تهیه محلول انجام می شود.
6.2.5    محلول مورد نیاز طی دو نوبت ( صبح و عصر ) تهیه می شود.
6.2.6    دفتر ثبت گاواژ توسط مسئول تهیه محلول در هر شیفت کاری تکمیل و امضا می شود.
6.2.7    فضایی مجزا شده جهت تهیه گاواژ  وجود دارد.
6.2.8    فضای تهیه گاوا‍ژ ترجیحا" در مجاورت آشپزخانه می باشد.
6.2.9    تجهیزات اتاق گاواژ شامل ترازو جهت توزین محلول، دستگاه های مخلوط کننده آماده به کار و سالم، میز کار مخصوص ، ظرف زباله دربدار، سینک ظرفشویی، آبچکان، هود، اجاق گاز و ظرف پخت مخصوص می باشد.
6.2.10    محلول گاواژ داخل یخچال نگهداری می شود .
6.2.11    برای هر بیمار محلول گاواژ جدا تهیه و در ظرف دربدار مناسب نگهداری می شود.
6.2.12    غلظت و کالری محلول گاواژ طبق رژیم غذایی و زیر نظر کارشناس تغذیه تهیه می شود.
6.2.13    حجم محلول گاواژ برای هر بیمار برای مدت 24 ساعت محاسبه و روزانه در اولویت تهیه می شود.
6.2.14    لیستی از فرمولاسیون تنظیم شده برای انواع گاواژ (د یابتیک، اورمیک و ..) توسط کارشناس تغذیه تهیه شده و موجود است.
6.2.15    مسئول تهیه گاواژ از دستکش ، کلاه ، ماسک و پیش بند استفاده می نماید.
6.2.16    ظروف گاواژ دارای برچسب حاوی اطلاعات نام و نام خانوادگی بیمار ، نام بخش ، تاریخ تهیه گاواژ ، مقدار درخواست شده جهت هر وعده مصرف بیمار می باشد.

6.3    میان وعده:

6.3.1    در برنامه غذایی بیماران ( حداقل برای موارد درخواست شده توسط کارشناس تغذیه)میان وعده موجود است.
6.3.2    نوع میان وعده توسط کارشناس تغذیه به تفکیک بیماران تعیین می شود.
6.3.3    تنوع در میان وعده ها و دسرها وجود دارد.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد