بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کم خونی ناشی از کمبود آهن بر پروفایل انعقاد خون

تاثیر کم خونی ناشی از کمبود آهن بر پروفایل انعقاد خون
شیوع بسیار زیاد کم خونی ناشی از کمبود آهن در کشورهای در حال توسعه هزینه های سلامتی و اقتصادی زیادی در سالهای اخیر در پی داشته است. زنان در کشورهای در حال توسعه همواره در طول سال های باروری در وضعیت آهن خود با یک  بی ثباتی روبرو هستند. ذخایر آهن آنها معمولا به علت مصرف مواد غذایی نامناسب، عفونت های مکرر، خونریزی قاعدگی و حاملگی های تکراری به خوبی تکمیل نمی شود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان هندی انجام شد، آنها پروفایل انعقاد خون را در زنان مبتلا به کم خونشی ناشی از کمبود آهن در سنین باروری مطالعه کردند. همچنین آنها این وضعیت را با افرادی که مبتلا به کم خونی ناشی از آهن نبودند مقایسه کردند.

این مطالعه بر روی 200 داوطلب انجام شد. این افراد در سنین 19-45 سال بوده و میانگین سنی آنها حدود 29 سال بود.

نتایج بدست آمده نشان داد 50 درصد از افراد مورد مطالعه هموگلوبین نرمال دارند. 23/5 درصد از آنها مبتلا به کم خونی ملایم بودند. 11/5 درصد از زنان مورد مطالعه نیز مبتلا به کم خونی شدید بودند.

بررسی های انجام شده بر روی پروفایل انعقاد خون نشان داد که آهن نقش بسیار مهمی بر روی این پروفایل در افراد مبتلا به کم خونی دارد. همچنین تغییرات موجود در RBC در افرادی که مبتلا به کم خونی بودند بیشتر از افراد سالم بود.

نتایج این تحقیق در ماه نوامبر در مجله
International Journal of Contemporary Pathology منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:
Source & Reference

ک
Coagulation Profile in Iron Deficiency Anaemia in Antenatal Age Grouphttp://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijcp2&volume=3&issue=2&article=001..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد