ویتامین C: بازیگری جدیدی در نقش مبارزه با سرطان

ویتامین C: بازیگری جدیدی در نقش مبارزه با سرطان

در طول چندین سال گذشته تحقیقات علمی کاملا نشان داده اند که ویتامین C، یک فاکتور ضروری برای عملکرد تنظیم کننده های اپی ژنیکی که دی متیلاسیون DNA و هیستون ها را آغاز می کنند می باشد.

کمبود ویتامین C در بین جمعیت عمومی بسیار نادر است اما کمبود آن در بیماران مبتلا به سرطان بطور مکرر مشاهده شده است.

تنظیم کننده های اپی ژنیک رمزگذاری ژنها اغلب در حین سرطان جهش پیدا می کنند، که این قضیه باعث برجسته شدن نقش آنها در سرطان زایی می شود.

از طرفی در سرطانهای هماتولوژیک، از قبیل لوسمی میلوئید حاد (AML) و سندرم میلولد پلاسمی (MDS)، داروهایی که منعکس کننده اختلالات اپی ژنتیکی هستند، اکنون به عنوان درمان استاندارد استفاده می شوند.

مطالعات اخیر درون آزمایشگاهی نیز نشان می دهد که ویتامین C در غلظت فیزیولوژیکی، همراه با عوامل هیپو متیله کننده، می تواند بطور مشارکتی باعث متیل زدایی DNA با روش به ترتیب مکانیسم فعال و غیرفعال شود.

علاوه بر این، چندین مطالعه جدید که اخیرا انجام شده است علاقه به استفاده از دوزهای دارویی ویتامین C بصورت تزریقی داخل وریدی را به منظور انهدام انتخابی سلول های تومور منحصر به فرد را نشان داده است.

این دستاوردها تماما تایید می کنند که ویتامین C می تواند به عنوان یک بازیگر جدید به عنوان تنظیم کننده اپی ژنوم سرطان نقش ایفا کند.

محققان اخیرا بر روی قابلیت های ویتامین C تمرکز کرده اند تا نقش آن در اپی ژنوم بیماران سرطانی و در مرحله بعد استفاده احتمالی از آن به عنوان یک روش درمانی را بررسی کنند.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin C – A new player in regulation of the cancer epigenome

Seminars in Cancer Biology, Available online 1 November 2017, In Press

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X1730189X..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصوربسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین سی سرطان ژنتیک

پیشنهاد خواندنی

files-news-شارژ[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
آیا مولتی ویتامین ها، انرژی بخش هستند؟