بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بیشتری از بارداری منجر به کاهش خطر افسردگی پس از زایمان در زنان می شود.

افسردگی بعد از زایمان (PPD)، به عنوان یک عارضه رایج در بارداری، می تواند پیامدهای نامطلوب برای مادران، کودکان و خانواده ها را داشته باشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، ارتباط بین مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری و شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان چینی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 1592 زن چینی در بین سالهای 2015 تا 2017 در شهر تیانجین چین انجام شد.

داده های مربوط به ویژگی های سبک زندگی، تاریخ بارداری و مصرف مکمل های فولیک اسید در آنها گردآوری و مطالعه شد. همچنین میزان افسردگی آنها با استفاده از تست های معتبر در مدت 6-12 هفته پس از زایمان اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع افسردگی پس از زایمان در بین زنان مورد مطالعه 29/4 درصد است.

همچنین مشخص شد زنان بارداری که مکمل های فولیک اسید  را برای بیش از 6 ماه مصرف کردند، شیوع افسردگی پس از زایمان کمتری داشتند، در مقایسه با افرادی که مکمل ها را برای کمتر از 6 ماه دریافت کردند.

این نتایج نشان از تاثیر چشمگیر مصرف مکمل های فولیک اسید در افسردگی پس از زایمان دارد.

نتایج این تحقیق در نوامبر 2017 در مجله Nutrients  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Association between Duration of Folic Acid Supplementation during Pregnancy and Risk of Postpartum Depression

Nutrients 2017, 9(11), 1206; doi:10.3390/nu9111206, Published: 2 November 2017

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/11/1206/htm..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد