ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بیشتری از بارداری منجر به کاهش خطر افسردگی پس از زایمان در زنان می شود.

افسردگی بعد از زایمان (PPD)، به عنوان یک عارضه رایج در بارداری، می تواند پیامدهای نامطلوب برای مادران، کودکان و خانواده ها را داشته باشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، ارتباط بین مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری و شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان چینی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 1592 زن چینی در بین سالهای 2015 تا 2017 در شهر تیانجین چین انجام شد.

داده های مربوط به ویژگی های سبک زندگی، تاریخ بارداری و مصرف مکمل های فولیک اسید در آنها گردآوری و مطالعه شد. همچنین میزان افسردگی آنها با استفاده از تست های معتبر در مدت 6-12 هفته پس از زایمان اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع افسردگی پس از زایمان در بین زنان مورد مطالعه 29/4 درصد است.

همچنین مشخص شد زنان بارداری که مکمل های فولیک اسید  را برای بیش از 6 ماه مصرف کردند، شیوع افسردگی پس از زایمان کمتری داشتند، در مقایسه با افرادی که مکمل ها را برای کمتر از 6 ماه دریافت کردند.

این نتایج نشان از تاثیر چشمگیر مصرف مکمل های فولیک اسید در افسردگی پس از زایمان دارد.

نتایج این تحقیق در نوامبر 2017 در مجله Nutrients  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Association between Duration of Folic Acid Supplementation during Pregnancy and Risk of Postpartum Depression

Nutrients 2017, 9(11), 1206; doi:10.3390/nu9111206, Published: 2 November 2017

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/11/1206/htm..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : فولیک اسید بارداری افسردگی

پیشنهاد خواندنی

files-news-شارژ[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
آیا مولتی ویتامین ها، انرژی بخش هستند؟