بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 بر دیابت نوع 2

تاثیر ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 بر دیابت نوع 2

دیابت (DM) و عوارض آن در استرس اکسیداتیو ناشی از هیپرگلیسمی نقش دارند. از طرفی آنتی اکسیدان ها می توانند کنترل گلیسمی، پروفایل چربی و عملکرد شناختی را بهبود بخشد.

با توجه به این موضوعات، محققان تصور می کنند که ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 با تاثیر بر پارامترهای فوق به بهبود شرایط بیماران دیابتی کمک کند. 

این موضوع اخیرا در مطالعه ای که توسط محققان هندی انجام شد مورد آزمایش قرار گرفت.

در این مطالعه 100 بیمار مبتلا به دیابت که 500 میلی گرم متفورمین (metformin) و 1 میلی گرم گلیمپیرید (glimepiride) مصرف می کردند بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 

دو گروه روزانه 400 میلی گرم ویتامین E یا اسیدهای چرب امگا-3  مصرف کرده و گروه سوم به عنوان گروه کنترل فقط داروهای خود را مصرف کردند. این آزمایش به مدت 12 هفته انجام شد.

پارامترهایی همچون قند خون ناشتا (FBS)، قند خون غیرناشتا (PPBS)، هموگلوبین گلیکوزی (HbA1c)، شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر و لگن (WHR)، پروفایل لیپید و معاینه ذهنی در ابتدای مطالعه و پس از 12 هفته اندازه گیری شد.

87 نفر از بیماران آزمایش ها را بطور کامل انجام دادند.

نتایج بدست آمده نشان داد کاهش چشمگیری در قند خون ناشتا، قند خون غیرناشتا و هموگلوبین گلیکوزی در هر سه گروه پس از 12 هفته مشاهده شده است.

از سوی دیگر، کاهش قابل توجهی در کلسترول و تری گلیسیرید (TG) در بیماران دریافت کننده آنتی اکسیدان ها و نیز کاهش چشمگیری در لیپوپروتئین با چگالی کم در بیماران دریافت کننده اسیدهای چرب امگا-3  در 12 هفته نسبت به مقادیر اولیه مشاهده شد.

شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر و لگن در گروه کنترل به شکل چشمگیری افزایش داشت.

بررسی های دقیق تر نشان داد در اغلب پارامترها تاثیر ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 بر بیماران دیابتی در حد یکسان است.

نتایج این مطالعه در تاریخ 17 ژانویه 2018 در مجله J Adv Pharm Technol Res به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Effect of Vitamin E and omega 3 fatty acids in type 2 diabetes mellitus patients

J Adv Pharm Technol Res 2018;9:32-6

http://www.japtr.org/article.asp?issn=2231-4040;year=2018;volume=9;issue=1;spage=32;epage=36;aulast=Dass..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد