بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه سولفات آهن با پلی مالتوز آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان

مقایسه سولفات آهن با پلی مالتوز آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان
با توجه به اهمیت درمان کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن، قرص ها و مکمل های مختلفی در اشکال گوناگون برای این هدف توسعه پیدا کرده اند. با توجه به نقاط مثبت و منفی هر کدام از مکمل های آهن موجود در بازار، محققان همواره در تلاشند تا مکمل های آهن با خصوصیات مثبت تر طراحی، آزمایش و به بازار عرضه کنند.

در این راستا اخیرا مکمل های آهنی که دارای بدنه آلی بوده و فراهمی زیستی بالاتری داشته باشند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققانی از شرق آسیا انجام شد، کارایی کمپلکس پلی مالتوز آهن در مقابل سولفات آهن برای درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 170 کودک مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن که سطح هموگلوبین آنها کمتر از 10 گرم بر دسی لیتر و سطح فریتین سرم آنها کمتر از 6 نانوگرم بر میلی لیتر بود انجام گرفت.

این کودکان بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول مکمل های سولفات آهن در دوز  6 میلی گرم عنصر آهن بر کیلو گرم کودک در روز مصرف کردند. گروه دوم نیز همین دوز آهن را از طریق مکمل های کمپلکس پلی مالتوز آهن دریافت کردند. طول دوره درمان به مدت 4 هفته در هر دو گروه طی شد.

میانگین سنی کودکان مورد آزمایش حدود دو سال بود.

نتایج بدست آمده نشان داد کارایی سولفات آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان فوق به مراتب بهتر از کمپلکس پلی مالتوز آهن بوده و این مکمل سطح هموگلوبین را بسیار بیشتر ارتقا داد.

نتایج این مطالعه اخیرا در مجله Journal of Rawalpindi Medical College  منتشر شده است.