بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر تلفیقی ویتامین های D و K بر عملکرد قلب

تاثیر تلفیقی ویتامین های D و K بر عملکرد قلب
بررسی های علمی پیشین نشان داده اند هم کمبود ویتامین D و هم کمبود ویتامین K با خطر بیشتر بیماری های قلبی عروقی در ارتباط هستند.

شواهد جدیدی که حاصل از مطالعات آزمایشگاهی بر روی سلامت استخوان بوده اند پیشنهاد می کند که برهمکنشی بین ویتامین های D و K وجود دارد. اما ارتباط تلفیقی این دو ویتامین با سلامت قلبی عروقی هنوز ناشناخته است.

محققان هلندی به تازگی فرضیه ای را مطرح کردند که براساس آن کمبود همزمان ویتامین های D و K می تواند بطور چشمگیری بر عملکرد و ساختار  قلب تاثیر نامطلوب بگذارد.

برای بررسی صحت این فرضیه آنها مطالعاتی را بر روی 598 شرکت کننده با میانگین سنی حدود 70 سال انجام دادند.

سطح ویتامین های D و K در این افراد اندازه گیری شده و ارتباط تلفیقی هر دو ویتامین با پارامترهایی همچون شاخص توده ای بطن چپ، کسر تخلیه بطن چپ و شاخص حجم دهلیزی چپ بررسی شد. این آزمایشات تا 8 سال پیگیری شد.

نتایج نشان داد میانگین نشانگر ویتامین D در این افراد 57/8 نانومول بر لیتر و میانگین نشانگر ویتامین K در آنها 567 پیکومول برلیتر است.

براساس نتایج بدست آمده مشخص شد سطح بالای نشانگر ویتامین D و سطح بالای ویتامین K بطور تلفیقی با شاخص توده بطن چپ بالاتر در ارتباط است. اما ارتباطی بین سطح این ویتامین ها با عملکردهای سیستولی و دیاستولی مشاهده نشد.

با توجه به نتایج بدست آمده محققان فوق پیشنهاد دادند مطالعه تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D و K بر عملکرد قلبی باید در دستور کار محققان قرار گیرد تا نتایج مطمئن تری در این زمینه حاصل شود.

این مطالعه در 20 مارس 2018 در مجله Circulation به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Combined Low Vitamin D and K Status is Associated With Greater Left Ventricular Mass

Circulation. 2018;137:AP221, March 20, 2018, Volume 137, Issue Suppl 1.

http://circ.ahajournals.org/content/137/Suppl_1/AP221.short..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصورمکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد